แบบเสนอชื่อ/ประวัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

นางนันท์นภัส ปภินวัช ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการนิเทศ แบบ 6 DSP & 4 steps Model เพื่อพัฒนาทักษะการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวทางศาสตร์พระราชา ในโรงเรียน

ประกาศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 สพป.ศก.1

ประกาศเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

รูปภาพ/วิดีโอ งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2565

1.ภาพถ่ายชุดข้าราชการเต็มยศ

2.ภาพถ่ายวันมอบเกียรติบัตร (บ่าย/กลางคืน)

3.วิดีโอวันมอบเกียรติบัตร (ช่วงบ่าย)

4.วิดีโอวันมอบเกียรติบัตร (ช่วงกลางคืน)

8 วาระ ปีทองของการนิเทศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

e-Book 8 วาระ ปีทองของการนิเทศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ผลการสอบ O-NET ปี 2564 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สพป.ศก.๑


สพป.ศก.๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเรียงลำดับในการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.ศก.๑ จำนวน จำนวน ๖ ราย ๓ วิชาเอก รายละเอียดตามประกาศฯ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นผู้ปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านฮ่องแข้ดำ


รร.บ้านฮ่องแข้ดำ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นผู้ปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รายละเอียดตามประกาศโรงเรียน