รายงานจำนวนนักเรียน DMC ภาคเรียนที่1/2565

รายงานข้อมูลนักเรียนสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต1 ภาคเรียนที่ 1/2565 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา2565 ( นักเรียน 10 มิถุนายน )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านละลม พัฒนา สังข์โกมล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ด้วยนางสาวพัฒนา สังข์โกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลม ได้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านละลมฯ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

B64-030

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 ขอประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ(Admin)ของหน่วยงาน เพื่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

ไฟล์วีดิโองานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2563

ส่งไฟล์วีดิโองานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2563 สามารถดาวน์ได้ที่ https://bit.ly/3cfCyf2 และ https://bit.ly/36iKGYp

แจ้งโรงเรียนคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ

แจ้งโรงเรียนคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2563 เปิดระบบคัดกรอง บันทึก นร.01 แล้วตั้งแต่วันที่ 4 – 15 ม.ค. 64 เวลา 17.00 น.โดยให้คุณครูดำเนินการจัดทำข้อมูลดังนี้. – ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่ราชการออกให้ของนักเรียนให้ถูกต้อง- ตรวจสอบข้อมูลสถานะครัวเรือน จำนวนสมาชิกครัวเรือน รายได้ครัวเรือน ให้มีความสอดคล้องกัน ถูกต้อง ครบถ้วน- ตรวจสอบและยืนยันลายเซ็นการรับรองข้อมูล ของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ครบถ้วน.ระบบจะปิดวันที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 17.00 น..สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-079-5475 กด 1 หรือที่ Line@ cctthailand https://cct.thaieduforall.org/

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแลงระไง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การประมูลขายทอดตลาดต้นไม้สักในที่ราชพัสดุ

โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) อ.ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ประมูลขายทอดตลาดต้นไม้สักในที่ราชพัสดุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครสอบครูธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ต.หนองไฮ อ.เมืองศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 1 อัตรา รับสมัครตั้งวันที่ 30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 63 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

รร.ในสังกัด ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน