การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

การคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด

การเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ

สามารถDownloadรายละเอียดได้ที่ www.sskedu4.go.th

รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ

ประกาศรับย้ายนักวิชาการศึกษา

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม

หลักเกณฑ์แนวใหม่ ว 21/2560  วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม  2561  ณ ห้องประชุมศรีลำดวน 1

โรงแรมศรีลำดวน  จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มลงทะเบียน 07.30-08.15 นLTeacher-1234567891234-สมชาย-ใจดี PowerPoint หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560)_090361No.3 บรรยาย ว 22 (ผชช.)

รับสมัครบุคคลเพื่อรับการประเมินผลงาน

คัดเลือกวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิสพฐ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับประเมินผลงาน

เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ.

โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

ประกาศ รร.บ้านซำโพธิ์ โรงเรียนบ้านซำโพธิ์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา รับสมัครระหว่างวันที่ 21-25พฤษภาคม 2561

ณ โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

การคัดเลือกข้าราชการครูฯเพื่อบรรจุ ศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการ

การคัดเลือกข้าราชการครูฯเพื่อบรรจุ ศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการ

แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศ 2561 แนบท้ายตำแหน่งว่าง 2561 แนบท้าย 2 ใบสมัคร แนบท้าย 3 องค์ประกอบตัวชี้วัด

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการ

พลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  38 ค.(2)

ว 30 ปี 2560 หลักเกณฑ์การย้าย โอน

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ

ข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา 38 ค.

ว29 ปี 2560 หลักเกณฑ์การรับโอน พนง.ท้องถิ่น(2)