สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะทำงานรายงานผลการดำเนินงานการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะระบบดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานรายงานผลการดำเนินงานการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะระบบดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ นำถุงยังชีพ อุปกรณ์การเรียนการสอน โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ข้าวกล่อง น้ำดื่ม และเงินสด จำนวน 5,000 บาท มอบให้ ร.ร.บ้านหนองโอง อ.กันทรารมย์ หลังน้ำลด

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงเรียนบ้านหนองโอง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาวนภัสภรณ์ ประเสริฐบุญญพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้เดินทางไปร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ อุปกรณ์การเรียนการสอน โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ข้าวกล่อง น้ำดื่ม และเงินสด จำนวน 5,000 บาท หลังน้ำลด จาก นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ และคณะ ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองโอง ได้ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนัก ทำให้บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยมี นายศักดิ์โชค ใจนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโอง พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชาวบ้านหนองโอง ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีมอบในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน อ.กันทรารมย์ รับมอบสิ่งของ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากมูลนิธิรักษ์ไทย

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาวนภัสภรณ์ ประเสริฐบุญญพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้เดินทางไปร่วมพิธีรับมอบสิ่งของ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากนายธนยศ พรมด้าว ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลนิธิรักษ์ไทย ประกอบด้วย น้ำยาทำความสะอาดพื้น จำนวน 12 แกนลอน (แกลลอนละ 5 สิตร) ชุดยาสีฟันเด็ก (ขนาด 65 กรัม) จำนวน 146 หลอด สบู่หอมนกแก้ว จำนวน 160 ก้อน ผงซักฟอกบรีส (ขนาด 1900 กรัม) จำนวน 6 ถุง โดยมี นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน พร้อมด้วย นางหนูเพียร ชัยวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน เป็นผู้รับมอบ////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะทำงานรายงานผลการดำเนินงานการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะระบบดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานรายงานผลการดำเนินงานการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะระบบดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6 กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา พลศึกษา และคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 อัตรา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน และมีความรู้ด้านมาตรฐานจรรยาบรรณ และวิชาชีพครู โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปฐมนิเทศในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมงานเฉลิมฉลอง 240 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 240 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง 240 ปี จังหวัดศรีสะเกษ “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 240 ปี จังหวัดศรีสะเกษ” โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี และมี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว  

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกับ ปภ.ศรีสะเกษ คืนห้องเรียนให้กับนักเรียน ร.ร.บ้านเทิน อ.กันทรารมย์ หลังถูกน้ำท่วมนานกว่า 1 เดือน

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงเรียนบ้านเทิน ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางสาวทิพวรรณ ปัญญาคม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ได้นำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบเกียรติบัตร ของที่ระลึก รวมทั้งรับมอบดอกกุหลาบ เพื่อแสดงความขอบคุณ ในกิจกรรมคืนห้องเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเทิน โดยนายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบของที่ระลึก และกล่าวขอบคุณคณะทำงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ที่เข้ามาให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ ซึ่งมี นายศานิต คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย ประธานกลุ่มเครือข่าวพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการฟากมูลกันทรารมย์ พร้อมด้วย นายอาคม กองธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทิน คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกันทรารมย์ ได้มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนในเขตอำเภอกันทรารมย์ ที่ถูกน้ำท่วม จำนวน 9 โรงเรียน/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับมอบอาคารเรียน และเปิดอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียน และเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ โดยมี นายศิริ สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายศานิต คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย ประธานกลุ่มเครือข่าวพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการฟากมูลกันทรารมย์ นายศิลปชัย นันตโลหิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการมิตรภาพกันทรารมย์ นายสุพงษ์ คงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการทักษิณกันทรารมย์ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา นายประสิทธิ์ บัวแย้ม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 – 2565 ได้ว่าจ้าง บริษัท ส.การโยธา 1993 จำกัด ตามสัญญาจ้างที่ 01/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 ทำการก่อสร้างอาคารเรียน ตามแบบรูป 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว งบประมาณในการก่อสร้าง 17,470,000 บาท โดยได้เริ่มทำการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 การก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อย และตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยใช้เวลาในการก่อสร้าง 561 วัน ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้รับมอบสนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ จากคณะกีฬาอาวุโส F.T อีกด้วย////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พบปะพูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลระบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal) DPA

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปพบปะพูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลระบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal) DPA ของสถานศึกษาในสังกัด ที่เข้ารับการอบรม ภาคเช้า ประกอบด้วย อำเภอโนนคูณ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอกันทรารมย์ อำเภอพยุห์ ภาคบ่าย ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน โดยมี นายกิตติศักดิ์ มครนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี พร้อมด้วย นายประหยัด พลพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ และคณะทำงานฯ ให้การต้อนรับ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นางสาวธรรศยา หล่าอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชน และตัวแทนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 120 คน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมให้ข้อมูลประกอบการประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว