รร.ในสังกัด สพป.ศก.๑ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง

รร.บ้านก้านเหลือง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29

โรงเรียนในสังกัด ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน

รร.ในสังกัด ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานพัสดุ) แจ้ง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดแนบ

โรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.1 แจ้งประกาศประกวดราคาก่อสร้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประกาศขายพัสดุ ไม้ประดู่และไม้มะค่าโมง สพป.ศก.1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง การขายพัสดุ ไม้ประดู่และไม้มะค่าโมง รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)