ปลูกผักสวนครัวหลังบ้าน

หลังจากวันก่อนได้พูดคุยการปลูกต้นไม้ในนาข้าวไปแล้ว วันนี้ขอนำเรื่องการปลูกผักสวนครัวหลังบ้านมาเล่าครับ

ปลูกต้นไม้ในนาข้าว

วันนี้ขอนำเรื่องการปลูกต้นไม้จากประสบการณ์มาเล่าสู้ฟังครับ