การตรวจสอบเขต ปี 63

การตรวจสอบเขตพื้นที่ ปี 63 ดำเนินการในช่วงเดือน มีค. – พค.63 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ตลอดการตรวจสอบ