แบบติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

การแก้ไขใช้งานเว็บ EMIS โรงเรียน

1.การนำวิดีโอจาก Youtube มาวางในเว็บ EMIS โรงเรียน

2.การนำไฟล์ PDF มาวางในเว็บ EMIS โรงเรียน

3.การทำแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเว็บ EMIS

4.การสร้างลิงก์เว็บเพจ Facebook ของโรงเรียน

5.การนำกระดานข่าวจากเว็บ รร. มาวางในเว็บ EMIS

6.การนำแผนที่ Google map มาวางในเว็บ EMIS

ขั้นตอนการใช้งาน SMSS ของโรงเรียน

วิดีโอ แสดงขั้นตอนการใช้งาน SMSS ของโรงเรียน

e-Book ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม

e-Book ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม