รายละเอียดประกอบการเบิกเงิน ธุรการโรงเรียน ครูวิกฤต ครูวิทย-คณิต นักการภารโรง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดโอนเงินธุรการ 9,000 ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤติ, ธุรการโรงเรียน, นักการภารโรง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2565 (70%)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2565 (70%) โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 28 ตุลาคม 2565 โอนต่างธนาคาร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดแนบ

รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 26 ตุลาคม 2565