ก.ค.ศ.แจ้งแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต เพื่อใช้ในการรับสมัครครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๐

สำนักงาน ก.ค.ศ.แจ้งแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต เพื่อใช้ในการรับสมัครครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๐ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< แฟ้มแนบ >>

โอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

 

<< รายละเอียดแนบ >>

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 31

ด้วยคณะคุรุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี มีกำหนดการพัฒนาครูตามโครงการ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
<<เอกสารแนบ>>

ประชาสัมพันธ์รายการสื่อสำหรับการศึกษาพิเศษ

ด้วย บริษัท อักษร  อินสไปร์ จำกัด (AIN) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายการสื่อสำหรับการศึกษาพิเศษ ตามรายละเอียดที่แนบ

แฟ้มแนบ

แก้ไขประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560

(แก้ไข) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560แฟ้มแนบ

กศจ.ศรีสะเกษ แจ้งกำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ เป็นครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560

กศจ.ศรีสะเกษ แจ้งกำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 88 อัตรา และบัญชีรายชื่อสถานศึกษาในการรับบรรจุและแต่งตั้ง จำนงน 91 โรงเรียน รายละเอียดตามแฟ้มแนบ
กำหนดการรายงานตัว และบัญชีรายชื่อโรงเรียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางจุฑารัตน์ เรืองมณีวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้///////

แจ้งข่าวหนังสือราชการจาก กศจ. และ สพป./สพม. เขตต่างๆ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งข่าวหนังสือราชการจาก  กศจ. และ สพป./สพม. เขตต่างๆ รายละเอียดดังแนบ |

สพม. เขต 37|สพป.กระบี่สพม. เขต 19|ศธจ.ลำปาง|ศธจ.สมุทรปราการ|ศธจ.สมุทรสาคร|

ศธจ.นครปฐม|ศธจ.เพชรบุรี|ศธจ.เชียงราย|ศธจ.กาฬสินธุ์|ศธจ.ยโสธร|ศธจ.ภูเก็ต|

ศธจ.พระนครศรีอยุธยา|ศธจ.นครปฐม|ศธจ.เพชรบุรี

(แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560

 

(แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 39 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.- 4 เม.ย.60 เวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ
<<ประกาศเต็มรูปแบบ>>

สมาคมผู้บริหาร รร.ประถมศึกษาแห่งประเทศไทย สรรหาผู้บริหาร/รองผู้บริหารดีเดน ประจำปี ๒๕๕๙

สมาคมผู้บริหาร รร.ประถมศึกษาแห่งประเทศไทย สรรหาผู้บริหาร/รองผู้บริหารดีเดน ประจำปี ๒๕๕๙

เพื่อเข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ พระนามาภิไธยย่อ “สธ” ส่งผลงานภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๐

 

<< รายละเอียดโครงการ >>