รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงิน ประจำเดือน ก.ค.60

ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินตำแหน่ง  พนักงานราชการ ธุรการ ครูวิกฤต ครูวิทย์-คณิตประจำเดือน ก.ค.60 รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ มรภ. 60

ด้วย สนง.ลูกเสือจังหวัด ได้จัดการฝึกอบรม ผกก.ให้กับ นศ.มรภ.ศก. จำนวน 5 รุ่น เฉพาะวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เริ่ม 28 กค. – 27 สค. 60 แจ้งวิทยากรทุกท่านทราบถือปฏิบัติตามคำสั่งที่แนบอบรม มรภ. BTC 60

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบรถจักรยาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายเมธี สุพรรณฝ่าย นายสันธิธร ยิ้มละมัย นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ ได้ไปเป็นประธานในพิธีมอบรถจักรยาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งรถจักรยานทั้งหมด จำนวน 910 คัน ได้รับมอบมาจาก พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิสาระคุณ หรือหลวงพ่อเทียนชัย เจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมาราม จังหวัดปทุมธานี จำนวน 300 คัน ซึ่งได้นำนักแสดงชื่อดัง จา พนม มามอบรถจักรยานด้วย นอกจากนี้แล้ว ยังได้รับการบริจาคมาจากทุกภาคส่วนของจังหวัดศรีสะเกษอีก จำนวน 610 คัน ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ ได้รับมอบ จำนวน 274 คัน โดยมี คณะครู นักเรียนจากทุกอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ มารับมอบรถจักรยานในครั้งนี้///////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อแสดงความสามัคคี จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น///////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ทำบุญบำเพ็ญทานบารมี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในสำนักงาน

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่วัดป่าทรายทอง ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และชาวบ้าน ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการบำเพ็ญทานบารมี ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดบุคลากรที่เกิดในเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม พร้อมทั้งมอบกล่องดวงใจให้กับบุคลากรที่เกิดในเดือนดังกล่าวอีกด้วย///////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ขอข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560

ตามที่  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2560  เรื่อง  ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปี  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น  เนื่องจากสพป.ศรีสะเกษ เขต 1  จะทำหนังสือนุสรณ์และวิดีทัศน์ในการจัดงานแสดงมุทิตาจิต  จึงขอให้ส่งข้อมูลตามแบบที่แนบนี้60-07-144

ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ปี พ.ศ. 2560

ด้วย สพฐ.แจ้งประกาศของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ข้าราชการพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  จึงขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศที่แนบนี้ตรรวจสอบความถูกต้อง  หากพบความคลาดเคลื่อนให้รีบแจ้งสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อดำเนินการแก้ไข  แจ้งเกษียณ ปี 60ภายในวันที่  4  สิงหาคม 2560

เอกสารเพิ่มเติมขออนุมัติไปราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอส่งเอกสารเพิ่มเติม ขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร รายละเอียดแนบ

เอกสารเพิ่มเติมระยะทางระหว่างจังหวัด ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส่งเอกสารเพิ่มเติม ระยะทางระหว่างจังหวัด  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รายละเอียดแนบ

ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดังนี้

ผลแข่งขันโรงเรียน EP

ผลแข่งขัน Impromptu Speech โรงเรียนปกติ

ผลแข่งขัน Multi Skills Competition โรงเรียนปกติ

ผลแข่งขัน Story Telling โรงเรียนปกติ