รายละเอียดประกอบการเบิกเงินพนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง) ประจำเดือน กันยายน 2560

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์แจ้งรายละเอียดเบิกเงินพนักงานราชการ กลุ่มต่างๆ ประจำเดือน กันยายน 2560 รายละเอียดดังแนบ

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำชับให้ข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรม ประเมินความพึงพอใจในระบบโดยสามารถประเมินหลังเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว 1 วัน โดยไม่มีวันหมดอายุแต่ประเมินได้คั้งเดียว และให้ผู้บริหารโรงเรียนต้องประเมินด้วย โดยผู้บริหารจะได้รับ E-Mail แจ้งให้ทำการประเมินหลังครูอบรม 30 วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 28 กันยายน 2560 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมพิธีเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย จากนั้น ได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต และยืนสงบนิ่ง ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที///////////

รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560

งบทดลอง ส.ค.60.txt

 

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2561

ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนระดับมัธยมปลาย)  ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 30 ตุลคม 2560 ทาง internet ที่  http://scholar2.ocsc.go.th  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

การขอรับสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย

ด้วย สพฐ.แจ้งรายละเอียดการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยผ่านระบบ National Research Management System (NRMS)  รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

เลื่อนการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “9 ความดีที่พ่อสอน”

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์เลื่อนการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “9 ความดีที่พ่อสอน” รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน ร.ร.ประถมศึกษาในสังกัด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการใช้จ่ายเงินอาหารกลางวัน ตามระเบียบการบริหารเงินกองทุนฉบับใหม่ และพัฒนาระบบโปรแกรม Thai School Lunch แบบย่อ ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด จำนวน 258 โรงเรียน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้าย สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บ้านพงสิม สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 และ ร.ร.บ้านหัวเหล่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยก่อนการอบรมได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าว คำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้ยืนสงบนิ่ง ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งมีบุคลากรในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มงานละ 2 คน และผู้รับผิดชอบในระดับสถานศึกษา จำนวน 258 โรงเรียน โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวปภาดา สิงโต นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ และนายสุทธิรักษ์ กอนินัย วิศวกรชำนาญการ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ และมี นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยก่อนการประชุม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้ยืนสงบนิ่ง ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที////////

บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 25 กันยายน 2560 ที่บริเวณชั้นล่าง อาคารหลังใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรในสำนักงาน พร้อมทั้งรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (สภากาแฟ) ตามโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกล่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้///////