ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษหยุดทำการ”

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษกำหนดหยุดทำการ ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  ดังเอกสารแนบ

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงิน กลุ่มพนักงานราชการฯ ธุรการฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงิน กลุ่มพนักงานราชการฯ ธุรการฯ ครูวิกฤต, ครูวิทย์-คณิตฯ นักการภารโรง  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ดังรายละเอียดแนบ

ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์ารอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ SSK1 HAPPY

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ SSK1 HAPPY (สำนักงานน่าอยู่ น่าดู น่าทำงาน บริการประทับใจ) โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอโนนคูณ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอโนนคูณ///////

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กำหนดการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูแห่งแผ่นดิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน  23 อัตรา  โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2560 หากมีข้อสงสัยติดต่อหมายเลข 086-4616471  หรือ 087-2417885  รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบ  Kru

ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการงานวิชาชีพ ทำผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์

ด้วย ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมเคลื่อนที่ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการงานวิชาชีพ ทำผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

การสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูวิกฤติ

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กำหนดการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเป็นครูอัตราจ้างวิกฤติ  จำนวน 6 อัตรา  รับสมัครระหว่าง 28 พย.60 – 4 ธค.60  รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบ60-11-076

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมดาวินซี โรงแรมแกลลอรี่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560 – 2569 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 2 และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของพื้นที่เป็นฐาน โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายประดิษฐ์ พรหมเสนา ผู้แทน กบจ. นายพิมล วิเศษสังข์ ผู้แทน กศจ.และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และมี ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม//////////

บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์/////////