การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (กรณีปกติ) ปี 2562

สพฐ.กำหนดปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (กรณีปกติ) ปี 2562

กลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ

นายสายันต์ ดวงบัณฑิต ตำแหน่งศึกษานิเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ

ผลการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561ประจำปี 2561

ตามที่ สำนักงานคุรุสภา ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561 โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดในประกาศฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงแจ้งรายละเอียดให้ทราบตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ประกวดราคาก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ประกวดราคาก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ 101ล./27 พิเศษ ปรับปรุงชั้นนบเป็นโรงพลศึกษา

ประกาศรับสมัครงาน (ครูธุรการ)

ด้วยโรงเรียนบ้านยางเครือ อำเภอยางชุมน้อย มีความประสงค์ที่จะสรรหาบุคลากรทดแทนปฏิบัติงานธุรการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มกราคม 2561

ขอเชิญส่งสาวงามเข้าประกวดธิดาสี่เผ่าไทย ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2562

แจ้งโรงเรียนรับสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ปี ๒๕๖๒

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมารับสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ.ปี ๒๕๖๒ ในราคาเล่มละ ๑๗๐ บาท ได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต ๑ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ

ด้วย สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กรณีมีนักเรียนเจ็บป่วยและมีอาการผิดปกติอาการเท้าบวมผิดปกติ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบต่อไป

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ปี 2562

ด้วย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 5 ปี 2562 การรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2562 เป็นต้นไปรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองศรีสะเกษ มาเพื่อทราบ รายละเอียดดังแนบ