แจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัศโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๑๔ หน่วยงาน

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง ขอแจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัศโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๑๔ หน่วยงาน มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

แจ้งรายละเอียดโอนเงิน พนักงานราชการ และลูกจ้างกลุ่มต่าง ๆ ประจำเดือน เมษายน 2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงิน พนักงานราชการ และลูกจ้างกลุ่มต่าง ๆ ประจำเดือน เมษายน 2563 รายละเอียดดังแนบ

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผอ.สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับการย้ายปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป รายละเอียดดังแนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมมอบไข่ไก่ ข้าวสาร แจกช่วยเหลือชาวบ้าน ต้านโควิด-19 ที่อำเภอกันทรารมย์

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 29 เมษายน 2563 ที่บริเวณศาลาวัดกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 2 พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากกองบังคับการควบคุมสารวัตรทหารประจำพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ สมาคมยิงปืนชั้นสูงเพื่อสังคมจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยประสานงานกองกำลังพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันนำเอาข้าวหอมมะลิอย่างดีถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 1,200 กระสอบ ไข่ไก่ จำนวน 1,200 ถาด ๆ ละ 30 ฟอง รวมไข่ไก่ จำนวน 36,000 ฟอง นำเอาไปมอบให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกันทรารมย์ จำนวน 18 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 1,110 ครัวเรือน เพื่อเป็นการให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวอำเภอกันทรารมย์ ที่กำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อยู่ในขณะนี้ โดยมีตัวแทนของประชาชนในแต่ละชุมชนมารับมอบไข่ไก่และข้าวสารกันเป็นจำนวนมาก/////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

การกำหนดเลขที่หนังสือของสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย (สนง.ศบค.มท)

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือของสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย (สนง.ศบค.มท) มาเพื่อทราบ ดังเอกสารแนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีการจัดที่นั่งประชุมให้มีระยะห่างกันประมาณ 2 เมตร////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัย

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีที่สถานศึกษาประสบภัยธรรมชาติ ในการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีการจัดที่นั่งประชุมให้มีระยะห่างกัน ประมาณ 2 เมตร////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส(COVID-19)

การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส(COVID-19) ตามเอกสารที่แนบ