ผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 25 มิ.ย.64

แจ้งตรวจสอบข้อมูล ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านเห็นอ้ม อ.วังหิน

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และขอความร่วมมือให้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อจะได้มีความปลอดภัยจากการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยมี นายถาวร ทองลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเห็นอ้ม พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว  

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านโพนยาง อ.วังหิน

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และขอความร่วมมือให้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อจะได้มีความปลอดภัยจากการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยมี นายคงศักดิ์ งามล้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนยาง พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว  

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค (2) ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย อำเภอวังหิน

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย อำเภอวังหิน ในการเตรียมความพร้อม เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนขนาดเล็ก เป็นสถานที่ถ่ายทำในครั้งนี้ จากนั้น ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประชุมคณะครู เพื่อมอบนโยบายให้รับทราบ โดยมี นายกิตติศักดิ์ มครนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

การประชุมทางไกลชี้แจงการเบิกจ่ายอินเทอร์เน็ต รร. วันที่ 25 มิ.ย.64

ชมวิดีโอย้อนหลัง