ผวจ.ศรีสะเกษ นำคณะลูกเสือปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ นายสมยศ พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง นายแสวง เชื้อทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลหมากเขียบ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการกำหนดจุดคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภูมิ การกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายผ้าไตร และเทียนพรรษา ตามคุณธรรม “น้ำใจงาม”

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายผ้าไตร และเทียนพรรษา ตามคุณธรรม “น้ำใจงาม” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ด้วยการเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ร่วมบริจาคเงิน สร้างพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีศรีสะเกษ ได้เงินจำนวนทั้งสิ้น 32,999 บาท โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้///// ปาริชาติ  อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สามารถเบิกจ่ายได้ทันปีงบประมาณ จึงขอให้สถานศึกษาดำเนินการ รายละเอียดดังแนบ

รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2563

สรุปผลการจัดการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2564

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปี 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564

รายงานผลการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.2563

รายงานผลการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564