สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community : PLC) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (CEO) ประจิมโนนคูณ รวม ๑๖ โรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๕๒ คน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนได้นำแนวคิดกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้มาใช้เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่างๆที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ นวัตกรรม รวมทั้งประสบการณ์ดีๆที่ได้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนและโรงเรียนต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง รองประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยา ลัยมหาสารคาม กรรมการส่งเสริม PLC คุรุสภา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม และมี นายชาณุวัติ ศรเพช ร นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และนางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมี นายวิชัย แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ในนามประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (CEO) ประจิมโนนคูณ เป็นผู้กล่าวรายงาน//////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว


Posted

in

by

Tags:

Comments

44 ตอบกลับไปที่ “สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *