ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นั่งเรือไปเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวนภัสภรณ์ ประเสริฐบุญญพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวปาริชาติ อาจสำแดง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และบุคลากรในสังกัด ได้นั่งเรือไปเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ซึ่งได้ประสบภัยน้ำท่วม ทำให้อาคารเรียน รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยมี นายทองวรรณ จิตโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง พร้อมด้วย นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน เป็นผู้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมให้รับทราบ

นายสุเทพ ศรบุญทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 258โรงเรียน ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเล็กน้อย จำนวน  11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4 โรงเรียนน้ำท่วมปานกลาง จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2 น้ำท่วมหนัก จำนวน 25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 10 มีความจำเป็นต้องปิด โรงเรียน จำนวน 27 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 10 ตนมีความห่วงใยในความปลอดภัยของคณะครู นักเรียน และทรัพย์สินของทางราชการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ทุกแห่ง ได้ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน ย้าย เก็บขึ้นที่สูง หรือปลอดภัย จากสถานการณ์พายุ น้ำท่วม ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ที่อยู่ต่ำน้ำท่วมถึง เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ตัดแต่ง กิ่งไม้ ต้นไม้ที่อาจล้ม หรือหักโค่น ทับอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันให้เกิดความปลอดภัย แจ้งนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ให้ดูแลความปลอดภัยในสถานการณ์ดังกล่าว กรณีสถานการณ์น้ำท่วมขังและน้ำมาก อาจเกิดอันตรายต่อนักเรียน ให้พิจารณาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามอำนาจที่มี และรายงานให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ทราบ โดยรายงานทางไลน์ในเบื้องต้นต่อผู้บังคับบัญชาทันที และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอและให้ความช่วยเหลือตามระบบต่อไป

ต่อมา นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ และคณะ ได้นำเอาข้าวกล่อง น้ำดื่ม และยารักษาโรค มามอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งมี นพ.อดุลย์ โบจรัส ผอ.ร.พ.กันทรารมย์ นายสุเทพ ศรบุญทอง ร่วมมอบในครั้งนี้ด้วย//////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

ความเห็นถูกปิด