สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว สำหรับโรงเรียนที่สมัครยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว จำนวน 46 โรงเรียน โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มาพบปะพูดคุย และให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวคิดในการดำเนินการ โดยมี วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน ชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ประกอบด้วย นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางนันท์นภัส ปภินวัช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายนพนันต์ ปัญจา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง นางรัตน์ฐาภัทร ดีพร้อมคูนาสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระถุน นางจนาวรรณ เมธาภัทรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และมี นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ข่าว / ศันธณีย์ โคตรวงศ์ ภาพ


Posted

in

by

Tags:

Comments

64 ตอบกลับไปที่ “สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว”