ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดป้ายสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” ร.ร.ตะดอบวิทยา

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” ซึ่งมีทั้งหมด 21 ฐานการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้ฝึก ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ แขน ขา และสายตา ฝึกกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรง การทรงตัวของร่างกาย และการควบคุมร่างกายให้มีความปลอดภัยกับการเล่น การอยู่กับหมู่เพื่อนอย่างปลอดภัย โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวนทั้งสิ้น 60,000 บาท จากโครงการพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา โดยมี นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะดอบวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางนวพร ทองสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายเศรษฐโชค บุญเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองสวนสมเด็จ นายสุเทพ แสงสกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะดอบ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดป้ายสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” ร.ร.ตะดอบวิทยา


Posted

in

by

Tags:

Comments

73 ตอบกลับไปที่ “ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดป้ายสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” ร.ร.ตะดอบวิทยา”