ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านร่องสะอาด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 นางสาวสิริมา วัฒโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 14 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14 นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายกฤษฎา คงคะจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ ได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านร่องสะอาด ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยมี นางสาวอิษยา พรมสามสี กล่าวรายงาน และมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายปวิช รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นายอดิศร สังข์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว


Posted

in

by

Tags:

Comments

65 ตอบกลับไปที่ “ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านร่องสะอาด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”