ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพลง และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดอุบลราชธานี


by

Tags: