ครูในสังกัด สพป.ศรีสะเกษเขต 1 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมกระบวนการสอน ห้องเรียน ACTIVE ด้วย Brain-based Learning (BBL) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ ลดความเลื่อมล้ำ

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปพบปะพูดคุย และให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม BBL รุ่นที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมกระบวนการสอน ห้องเรียน ACTIVE ด้วย Brain-based Learning (BBL) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครู เข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Brain-based Learning พร้อมทั้งร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียน สามารถออกแบบ และวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้สอดคล้องกับแนวทาง Brain-based Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพสูงสุดของผู้เรียนได้ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ ลดความเลื่อมล้ำ รวมทั้งมีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และวิธีการปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอื่น โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายทองคำ จิตสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุ่ง นางสาวสมร ช่องงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพะแนง ให้การต้อนรับ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ฉัตรียา เลิศวิชา และคณะ จากทีมธารปัญญา จังหวัดศรีสะเกษ/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว


Posted

in

by

Tags:

Comments

74 ตอบกลับไปที่ “ครูในสังกัด สพป.ศรีสะเกษเขต 1 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมกระบวนการสอน ห้องเรียน ACTIVE ด้วย Brain-based Learning (BBL) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ ลดความเลื่อมล้ำ”