เผยแพร่การวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการยกระดับการศึกษาภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี

สพฐ.เผยแพร่การวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการยกระดับการศึกษาภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี 17 รูปแบบ ที่เว็บไซต์ https://inno.obec.go.th/?p=188027


by

Tags:

Comments

30 ตอบกลับไปที่ “เผยแพร่การวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการยกระดับการศึกษาภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี”