สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริตและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ดำเนินการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต จึงได้จัดการอบรมขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ทุกคน และผู้บริหารโรงเรียน หรือครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ รุ่นที่ ๓ จำนวน ๑๓๕ คน และรุ่นที่ ๔ จำนวน ๔๓ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักในความสำคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่างๆของชาติเช่นคนในชาติ แผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม สถาบันที่สำคัญของชาติ มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์แก้ปัญหาและพัฒนาให้สิ่งเหล่านี้เจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้งขยายการประสานสัมพันธ์ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ศาสนา ชุมชน ในความร่วมมือดำเนินกิจกรรมตามแนวทางรักชาติถูกทางซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนต่อไป โดยมี นายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดศรีสะเกษ และนายอดุลย์ วันดี เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดสุรินทร์ และคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ และได้มีการการประเมินความโปร่งใสด้วยเครื่องมือ ITA โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน//////////


Posted

in

by

Tags:

Comments

56 ตอบกลับไปที่ “สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *