สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และจิตวิญญาณในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ทั้งด้านส่วนตัว และด้านบริการ ให้เหมาะสมกับนโยบายของ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 “คุณภาพไม่มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ” และวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน “มาตรฐาน เป็นธรรม รวดเร็ว” โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ โดยมี นายทวีศักดิ์ สังวัง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด พร้อมด้วย นางชวนพิศ วิมลสุข ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอีกด้วย//////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น