สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ปี ๒๕๖๑

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูผู้สอนที่จัดการเรียนร่วมที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา จำนวน ๑๖๕ คน เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางจุลพนม ธานี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มีนักเรียน จำนวน ๓๖,๙๗๓ คน จำแนกเป็นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมทั้ง ๙ ประเภท รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓,๓๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๒ จำแนกเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน ๓,๐๗๗ คน ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร แต่หากนักเรียนที่มีความบกพร่องได้รับการช่วยเหลือทันทีและถูกวิธี นักเรียนก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มความสามารถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ตระหนักในความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษาขึ้น ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้แบบคัดกรองตามประเภทคนพิการทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง//////


Posted

in

by

Tags:

Comments

62 ตอบกลับไปที่ “สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ปี ๒๕๖๑”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *