สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 ก.พ.63 ที่ค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของ ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 552 คน เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร 3 วัน 2 คืน แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 22 โรงเรียน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 21 โรงเรียน และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 26 โรงเรียน โดยมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิทยากร เข้าร่วมพิธีเปิด และให้การต้อนรับ

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้กำหนดให้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ ทำให้ทราบแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินงานตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ปัจจุบันนักเรียนในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นช่วงวัยรุ่น สุ่มเสี่ยงตามปัจจัยต่าง ๆ ในสังคม เช่น ยาเสพติด การพนันทางสื่อออนไลน์ สื่อลามก จากเทคโนโลยีตามกระแสการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว ล้วนแต่จะทำให้เด็กและเยาวชนไม่สามารถแยกแยะถึงความถูกต้อง สิ่งใดควรทำ ไม่ควรทำ อาจทำให้เด็กและเยาวชนหลงผิด ทำตามแบบอย่างที่ผิด ๆ ปัญหาหนีเรียน การทะเลาะวิวาท ปัญหาความรุนแรง ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดพลาดทางเพศ ความผิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดี ความสงบสุขทางสังคม ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับลูกเสือ มีภูมิคุ้มภัยทางสังคม มีทักษะชีวิตในการป้องกันภัยยาเสพติด โดยใช้กระบวนการทางลูกเสือเป็นสื่อในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา//////


Posted

in

by

Tags:

Comments

21 ตอบกลับไปที่ “สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *