ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ จัดงาน 52 ปี จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ การเรียนรู้ใหม่ ในวิถี New Normal

เมื่อเวลา  09.00  น.วันที่  27  พฤศจิกายน  2563  ที่เวทีพูนดิน  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  52  ปี  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  จิตอาสา  ทำความดีด้วยหัวใจ  การเรียนรู้ใหม่  ในวิถี  New Normal  พร้อมทั้งมอบโล่  เกียรติบัตรให้แก่ครูดีศรีอนุบาล  ศิษย์ดีศรีอนุบาล  ศิษย์เก่าดีเด่น  ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น  ครูดีเด่น  บุคลากรผู้มาปฏิบัติงานเช้า  และบุคลากรผู้มาปฏิบัติงานโดยไม่มีวันลา  โดยมี  นายธเนศ  เครือรัตน์  ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมี  พระครูวิจิตรสุนทรธรรม  รองเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  พร้อมด้วย  นายสุเทพ  ศรบุญทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  นายสุรชาติ  ทอนศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  นางศิริพร  ไพบูลย์  นายทิวา  รุ้งแก้ว  นายอภิวัฒน์  แสนคุ้ม  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะครู  นักเรียน  ให้การต้อนรับ   และร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายธเนศ  เครือรัตน์  ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กล่าวว่า  เนื่องด้วยวันที่  1  ธันวาคม  เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2511  นับรวมเป็นระยะเวลา  52  ปีแล้ว  ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียน  จำนวนทั้งสิ้น  3,482  คน  แบ่งเป็น  96  ห้องเรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  285  คน  จัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ  ประกอบด้วย  โครงการ  English  Program  (EP)  โครงการ  Advance  Program  (AP)  โครงการ  Intensive  English  Program  (IEP)  โครงการ  Chinese  Program  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงผู้มีอุปการคุณในการก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครู  บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  และเพื่อรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  ต่อผู้ปกครอง  ชุมชน  และสาธารณชน

ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  กล่าวว่า  ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  52  ปี  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  จิตอาสา  ทำความดีด้วยหัวใจ  การเรียนรู้ใหม่  ในวิถี  New  Normal  ซึ่งจะเห็นได้ว่า  ในงานนี้มีความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง  และแสดงให้เห็นถึงความสามัคคี  รักใคร่  กลมเกลียว  ความผูกพันจากคนที่มีสายเลือดอนุบาลศรีสะเกษ  ตนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  สามารถผลักดันงานต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาถึง  52  ปี  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สมาคมศิษย์เก่า  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  ชุมชน  ผู้บริหารและข้าราชการครู ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย  กำลังใจ  ความรู้  ความสามารถ  และสติปัญญา  ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้ไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  ซึ่งทั้งหมดนี้  เป็นส่วนสนับสนุนให้โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  มีชื่อเสียง  เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกๆ  ปี  และก้าวไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  ซึ่งถือได้ว่าเป็นความโชคดีของลูกหลานชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ที่ได้โรงเรียนแห่งนี้ช่วยพัฒนาบุตรหลานได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพ  ทัดเทียมกับโรงเรียนมาตรฐานสากลทั่วไป  ตนขอแสดงความชื่นชมยินดี  และเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ได้ทุ่มเทเสียสละ  อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ  จนทำให้โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ  ทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค  และระดับประเทศ/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว


Posted

in

by

Tags:

Comments

61 ตอบกลับไปที่ “ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ จัดงาน 52 ปี จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ การเรียนรู้ใหม่ ในวิถี New Normal”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *