ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร “อนุบาลอุ่นไอรัก” ร.ร.บ้านโพนแดง อ.เมืองศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร “อนุบาลอุ่นไอรัก” โรงเรียนบ้านโพนแดง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้ก่อสร้างขึ้น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 สร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 237,578 บาท โดยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า และชุมชน ได้จัดหางบประมาณ โดยการจัดทำผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อสร้างอาคารเรียน และได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อพัฒนาการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนแดง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 คน นักเรียน จำนวน 49 คน โดยมี ว่าที่ ร.ต.หญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแดง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายเศรษฐโชค บุญเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองศรีลำดวน นายอนันต์ ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางจนาวรรณ เมธาภัทรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น