ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ร.ร.บ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา พร้อมด้วย นายสมบัติ อินทร์วัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 รองประธานกรรมการ นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กรรมการ นางสาวลำไย สายโงน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ นางสาวประภานิช เพียรไพฑูรย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 กรรมการ และ นางดาราวัลย์ สุริเตอร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรารมย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ และมี นายชัยณรงค์ อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมผลงานของนักเรียน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะ กรรมการประเมินในครั้งนี้/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น