ผวจ.ศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียน ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 28 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ด้วยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อคัดเลือกเด็กดีเด่น ซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กที่ได้กระทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กดีเด่น ให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป โดยเด็กที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท จ.ศรีสะเกษ มีเด็กที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565 จำนวน 1 ราย คือ ด.ญ.สุกาญจน์ชญา อร่ามเรือง นักเรียน ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ เด็กดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ ที่ได้สนับสนุนการพัฒนาส่งเสริม ด.ญ.สุกาญจน์ชญา อร่ามเรื่อง ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ โดยมี นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว


Posted

in

by

Tags:

Comments

15 ตอบกลับไปที่ “ผวจ.ศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียน ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *