ผวจ.ศรีสะเกษ มอบวุฒิบัตรการได้รับทุนหลักสูตรออนไลน์สำหรับครูและบุคลากรที่สอนภาษาอังกฤษ ให้กับ ผอ.ร.ร.บ้านหนองนาเวียง อ.น้ำเกลี้ยง

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 28 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบวุฒิบัตรการได้รับทุนหลักสูตรออนไลน์สำหรับครูและบุคลากรที่สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ได้พิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้ารับการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาต่างประเทศ หลักสูตรออนไลน์ จำนวน 2 ทุน 2 หลักสูตร และได้เข้ารับการอบรมอบรมตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ จึงได้มอบวุฒิบัตรการได้รับทุนการศึกษาให้ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรออนไลน์ ในหัวข้อ “New Zealand Global Competence Certificate and English Teacher Training Programs” สำหรับครูและบุคลากรที่สอนภาษาอังกฤษ มอบทุน 40,000 บาท จำนวน 2 ทุน รวม 80,000 บาท เป็นเวลา 12สัปดาห์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร รวมทั้งความเป็นพลเมืองโลก การทำงานกับผู้คนต่างวัฒนธรรมและแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ระบบการศึกษาและวัฒนธรรมประเทศนิวซีแลนด์ ของหน่วยงาน AFS Intercultural Programs และ มหาวิทยาลัยMessy University ประเทศนิวซีแลนด์ ให้แก่ น.ส.พยัตติกา ห้วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อำเภอน้ำเกลี้ยง น.ส.นัยนา นีระเสน ครูโรงเรียนบ้านหนองนาเวียง ได้รับทุน SEAMEO – New Zealand Master Class on Education Technology and Digital Security (หลักสูตรห้องเรียนปริญญาโทด้านเทคโนโลยีการศึกษาและความปลอดภัยดิจิทัล) ของหน่วยงาน SEAMEO (องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ร่วมกับ Education New Zealand (หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์) มอบทุนละ 50,000 บาท จำนวน 2 ทุน รวม 100,000 บาท  เป็นเวลา 18 สัปดาห์ ให้แก่ น.ส.พยัตติกา ห้วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาเวียง น.ส.นัยนา นีระเสน ครูโรงเรียนบ้านหนองนาเวียง โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

16 thoughts on “ผวจ.ศรีสะเกษ มอบวุฒิบัตรการได้รับทุนหลักสูตรออนไลน์สำหรับครูและบุคลากรที่สอนภาษาอังกฤษ ให้กับ ผอ.ร.ร.บ้านหนองนาเวียง อ.น้ำเกลี้ยง”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น