รร.บ้านสร้างหว้า อ.พยุห์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 อัตรา

รร.บ้านสร้างหว้า อ.พยุห์ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 17,000 บาท ระหว่างวันที่ 5-12 พ.ค.2564 วันเวลาราชการ รายละเอียดตามส่งมาพร้อมนี้

แจ้งชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549

ด้วย สำนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ส.ธ.) แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกค้างชำระ และให้นำส่งเงินเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครอง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผลสอบ NT ปีการศึกษา 2563 รร.ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7

การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

สำนักงาน ก.พ. จัดหลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานและคน ได้แก่

  1. วิชาบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชายุคใหม่
  2. วิชาจริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน
  3. วิชาการสอนงาน (Coaching)
  4. วิชาการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
  5. วิชาการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่แนวคิด Work-Life