การจัดการองค์ความรู้ และ PLC สพป.ศรีสะเกษ เขต 1KM-กลุ่มอำนวยการ
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
2 พ.ค.64  การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 15
9 เม.ย.64  ข้อมูลตัวชีวัด KRS สพป.ศก.1 ปี 2564 74
13 มิ.ย.63  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 96
5 มิ.ย.63  การจัดการองค์ความรู้ (KM) 23
5 มิ.ย.63  "งานธุรการ" ตำแหน่งเล็กๆ ที่สอนวิชาทำงานมากกว่าที่คิด! 11
5 มิ.ย.63  การรับส่งหนังสือราชการในระบบ AMSS+++ 19
[ ปิด ]