การจัดการองค์ความรู้ และ PLC สพป.ศรีสะเกษ เขต 1KM-กลุ่มอำนวยการ
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
2 พ.ค.64  การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 58
9 เม.ย.64  ข้อมูลตัวชีวัด KRS สพป.ศก.1 ปี 2564 66
13 มิ.ย.63  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 82
5 มิ.ย.63  การจัดการองค์ความรู้ (KM) 56
5 มิ.ย.63  "งานธุรการ" ตำแหน่งเล็กๆ ที่สอนวิชาทำงานมากกว่าที่คิด! 58
5 มิ.ย.63  การรับส่งหนังสือราชการในระบบ AMSS+++ 72
[ ปิด ]