การจัดการองค์ความรู้ และ PLC สพป.ศรีสะเกษ เขต 1KM-กลุ่มกฎหมายฯ
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
13 พ.ค.65  พิมพ์เกียรติบัตร อบรมเสริมสร้างและรักษาวินัย ครูผู้ช่วย วันที่ 12 พ.ค.65 127
5 มิ.ย.63  การรับส่งหนังสือราชการในระบบ AMSS+++ 6
5 มิ.ย.63  การแต่งกายชุดสีกากี 4
5 มิ.ย.63  โทษทางวินัย 77
[ ปิด ]