การจัดการองค์ความรู้ และ PLC สพป.ศรีสะเกษ เขต 1KM-กลุ่มบริหารการเงินฯ
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
12 เม.ย.64  รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 69
30 มิ.ย.63  สาระสำคัญรายงาน ประจำปี 2562 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 58
16 มิ.ย.63  คู่มือการปฏิบัติงานการนำฝากและถอนเงินประกันสัญญา 73
5 มิ.ย.63  การส่งเอกสารล้างหนี้ 63 76
[ ปิด ]