2 พ.ค.64 การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) (83)
9 เม.ย.64 ข้อมูลตัวชีวัด KRS สพป.ศก.1 ปี 2564 (60)
13 มิ.ย.63 การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (63)
5 มิ.ย.63 การจัดการองค์ความรู้ (KM) (52)
5 มิ.ย.63 "งานธุรการ" ตำแหน่งเล็กๆ ที่สอนวิชาทำงานมากกว่าที่คิด! (61)
5 มิ.ย.63 การรับส่งหนังสือราชการในระบบ AMSS+++ (59)