27 มิ.ย.66 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล (26)
  27 มิ.ย.66 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล (11)
  27 มิ.ย.66 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (24)
  23 มิ.ย.66 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล (34)
  22 มิ.ย.66 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (22)
  22 มิ.ย.66 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (18)
  20 มิ.ย.66 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (29)
  24 เม.ย.66 แก้ไขรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และเกณฑ์การตัดการเลื่อนระดับ 38 ค. (2) (102)
  10 ม.ค.66 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด (69)
  30 ก.ย.65 วิธีการประเมินบุคคลและเกณฑ์การตัดสินการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (72)