ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
23 พ.ย.66  ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน รายการ Thai PBS GirlsVolleyball Super Series 2023 20
23 พ.ย.66  ขอเชิญชมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 28
17 พ.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 61
17 พ.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 42
17 พ.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 43
13 พ.ย.66  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 69
10 พ.ย.66  ขอส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 39
7 พ.ย.66  ประชาสัมพันธ์ โครงการ"น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม" 51
3 พ.ย.66  รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 142
31 ต.ค.66  ประชาสัมพันธ์โครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก" 57
26 ต.ค.66  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร โอนวันที่ 26 ตุลาคม 2566 64
26 ต.ค.66  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 134
25 ต.ค.66  ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ (VDO Clip) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดศรีสะเกษ 41
19 ต.ค.66  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษ วันที่ 19 ต.ค.66 274
19 ต.ค.66  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้าย ตำแหน่ง ครู (การย้ายปกติครั้งที่ 2) วันที่ 19 ต.ค.66 336
17 ต.ค.66  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ 128
17 ต.ค.66  ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 38
15 ต.ค.66  การขอหนังสือรับรองสิทธิโครงการสวัสดิการกู้เงินฯ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 84
12 ต.ค.66  ผลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (Speech contest) เรื่อง "รักษาชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์" 47
12 ต.ค.66  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 112
10 ต.ค.66  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ 69
4 ต.ค.66  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 6 ก.ย.66 131
4 ต.ค.66  รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ 122
19 ก.ย.66  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัย 76
7 ก.ย.66  รายละเอียดโอนเงิน ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 6 กันยายน 2566 88
23 ส.ค.66  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2566 807
8 ส.ค.66  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566 608
12 ก.ค.66  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Short Clip) 108
4 ก.ค.66  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบ "กองทุนช่วยเหลือนักเรียน" 107
30 มิ.ย.66  โครงสร้างการส่วนแบ่งราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 129
28 มิ.ย.66  ข้อมูลผู้บริหาร 143
27 มิ.ย.66  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 108
27 มิ.ย.66  โครงสร้างหน่วยงาน 118
22 มิ.ย.66  รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายไตรมาส 106
2 มิ.ย.66  โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรระเบียบแถว ประจำปี 2566 131
23 พ.ค.66  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 215
12 พ.ค.66  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบภัยต่างๆ 101
29 เม.ย.66  รายงานผลสอบ O-NET สพป.ศก.1 ปี 2565 169
28 เม.ย.66  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 รอบที่ 2 (28 เม.ย.66) 250
26 เม.ย.66  ประกาศรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาการจัดการค่ายพักแรม 128
18 เม.ย.66  ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ Tik ToK รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 82
13 เม.ย.66  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง ผลการพิจารณาการย้ายครู ครั้งที่ 1 311
12 เม.ย.66  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 135
21 มี.ค.66  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) 120
15 มี.ค.66  ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 139
26 ก.พ.66  รายงานการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยใช้การประเมินแบบ CIPPiest (CIPPiest Model) 112
3 ก.พ.66  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน Home for child"66 เดิน - วิ่งการกุศล คนหละปูนแป๋งบ้านหื้อน้อง เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างบ้านให้นักเรียน 84
3 ก.พ.66  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2566 72
3 ก.พ.66  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 60
3 ก.พ.66  ผลการประกวดสื่อวีดีทัศน์ หัวข้อ "สร้างสุขอย่างไร ให้ห้องเรียนมีรอยยิ้ม" และการประกวดคลิปสั้น หัวข้อ "เด็กยุคใหม่ รู้ทันภัยไซเบอร์" 63
24 ม.ค.66  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุปละแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 86
13 ม.ค.66  ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 70
11 ม.ค.66  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูก 48
10 ม.ค.66  การสนับสนุนสื่อนวัตกรรม มัลติมีเดีย สู่การขับเคลื่อนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 46
22 ธ.ค.65  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 48
22 ธ.ค.65  ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2566 48
20 ธ.ค.65  ประชาสัมพันธ์ การได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 49
20 ธ.ค.65  ประชาสัมพันธ์ การได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 51
16 ธ.ค.65  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม ชมภาพยนต์รอบพิเศษฟรี ของมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ 48
16 ธ.ค.65  ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 47
10 ธ.ค.65  การดำเนินการสรรหาและการเลือกอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2565 55
9 ธ.ค.65  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ 65
9 ธ.ค.65  การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ 50
7 ธ.ค.65  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ 47
6 ธ.ค.65  ประกาศโรงเรียนอนุบาลพยุห์ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน 72
2 ธ.ค.65  ขอเชิญชมงานและรับฟังการถ่ายทอดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนาในงาน "ชัยพัฒนาแฟร์" 47
24 พ.ย.65  แบบเสนอชื่อ/ประวัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 50
23 พ.ย.65  บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 51
21 พ.ย.65  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โอนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 47
18 พ.ย.65  นางนันท์นภัส ปภินวัช ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการนิเทศ แบบ 6 DSP & 4 steps Model เพื่อพัฒนาทักษะการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวทางศาสตร์พระราชา ในโรงเรียน 50
17 พ.ย.65  ประกาศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 สพป.ศก.1 126
2 พ.ย.65  จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฤหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 47
27 ต.ค.65  ประกาศเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 73
25 ต.ค.65  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด 52
23 ต.ค.65  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ 49) 62
18 ต.ค.65  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 62
7 ต.ค.65  แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ 48
22 ก.ย.65  ด้วยโรงพยาบาลศรีสะเกษ ขอแจ้งเรื่องขอเชิญร่วมพิธีฉลองมณฑปประดิษฐานหลวงพ่อหมอ และขอเชิญร่วมสั่งจองบูชาพระบูชาหรือวัตถุมงคลฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 48
18 ก.ย.65  รูปภาพ/วิดีโอ งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2565 54
27 ก.ค.65  8 วาระ ปีทองของการนิเทศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 48
12 ก.ค.65  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 48
11 ก.ค.65  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 53
7 ก.ค.65  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 43
6 ก.ค.65  สถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสพป.ศรีสะเกษเขต1 23
1 ก.ค.65  ผลการสอบ O-NET ปี 2564 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 48
30 มิ.ย.65  รายงานผลการดำเนินงานปี 2564 47
30 มิ.ย.65  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 48
9 มิ.ย.65  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นผู้ปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านฮ่องแข้ดำ 53
7 มิ.ย.65  ประกาศ รร.บ้านฮ่องแข้ดำ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ วันที่ 9 มิ.ย.65 45
31 พ.ค.65  รร.บ้านฮ่องแข่ดำ รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 อัตรา 48
3 พ.ค.65  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลาการทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญงาน 50
3 พ.ค.65  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลาการทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 57
28 เม.ย.65  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 47
6 เม.ย.65  รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 48
30 มี.ค.65  กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก 51
30 มี.ค.65  ประกาศผู้ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (อ 10) 51
30 มี.ค.65  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ 30) 53
14 มี.ค.65  แนวทางการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 (ภาค ค) 56
17 ก.พ.65  ตรวจสอบรายละเอียดชื่อครูที่ยื่นคำขอย้ายเข้า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปี 2565 52
27 ม.ค.65  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อเรื่อง กรณีความผิด ทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 48
26 ม.ค.65  ประกาศ มาตรการป้องการการทุจริตการสอบบรรจุครูผู้ช่วยฯ สนามสอบจังหวัดศรีสะเกษ 47
21 ม.ค.65  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 47
13 ม.ค.65  การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านละลม พัฒนา สังข์โกมล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 47
3 ธ.ค.64  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้าน แซรสะโบว 49
3 ธ.ค.64  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับชำนาญการ (อ 13) 55
2 ธ.ค.64  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับชำนาญการ (อ 13) 53
1 ธ.ค.64  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัด สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ 52
23 พ.ย.64  การกำหนดตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) 25
27 ก.ย.64  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทาง E-mail กลาง) รวมจำนวน ๔ หน่วยงาน 11
17 ก.ย.64  การพัฒนาแบบฝึกการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม (ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 46
17 ก.ย.64  รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม (ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 46
16 ก.ย.64  ไฟล์นำเสนอการประชุมอบรมโครงการส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 51
15 ก.ย.64  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทาง E-mail กลาง) รวมจำนวน ๔ หน่วยงาน 52
15 ก.ย.64  แจ้งที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail กลาง สพป.ศก.๑) 48
13 ก.ย.64  สพป.ศก.1 ประกาศขายพัสดุ ไม้ยูคาลิปตัส และต้นหูกวาง 48
13 ก.ย.64  รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 6
3 ส.ค.64  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 49
22 ก.ค.64  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 4
28 มิ.ย.64  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค (2) ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 60
28 มิ.ย.64  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 89
25 มิ.ย.64  การประชุมทางไกลชี้แจงการเบิกจ่ายอินเทอร์เน็ต รร. วันที่ 25 มิ.ย.64 47
29 พ.ค.64  แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 47
21 พ.ค.64  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูฯตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 53
13 พ.ค.64  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) 53
12 พ.ค.64  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อโอนมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 49
7 พ.ค.64  รร.บ้านสร้างหว้า อ.พยุห์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 อัตรา 48
7 พ.ค.64  แจ้งชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 47
19 เม.ย.64  แจ้งเลื่อนการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 47
31 มี.ค.64  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright foreign language teaching Assistant (FL TA) fellowship Program ประจำปี การศึกษา 2565 47
26 มี.ค.64  รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. 51
23 มี.ค.64  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ samsung Innovation Campus-coding for teachers เสริมเทคนิค coaching สอน coding ให้อยู่มือ 47
22 มี.ค.64  ประกาศรับสม้ครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 47
15 มี.ค.64  รายงานงบทดลอง เดือน ก.พ.2564 46
12 มี.ค.64  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดเรียงลำดับในการสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 58
10 มี.ค.64  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดเรียงลำดับในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 52
10 มี.ค.64  การสำรวจความต้องการครูอาสาสมัครจีน ประจำปีการศึกษา 2564 55
10 มี.ค.64  การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ ื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2564 50
5 มี.ค.64  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์รับสมัคร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2563 47
3 มี.ค.64  ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ 51
11 ก.พ.64  ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ส่งคำร้องย้ายเข้า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 56
5 ก.พ.64  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้ารับสมัครเพื่อคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" 48
5 ก.พ.64  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบันครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 49
5 ก.พ.64  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 64
4 ก.พ.64  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 50
2 ก.พ.64  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 153
27 ม.ค.64  ไฟล์วีดิโองานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2563 91
22 ม.ค.64  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนับสนุนการศึกษาดีเด่น (SSK1 AWARDS) ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อรับรางวัลเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 65 วันที่ 16 มกราคม 2564 48
22 ม.ค.64  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประชาสัมพันธ์สรรหาและพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการ คัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น 47
15 ม.ค.64  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับชำนาญการ 60
15 ม.ค.64  ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม) 57
7 ม.ค.64  การย้ายข้าราชการ ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด สพฐ. ปี 2564 55
29 ธ.ค.63  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 47
28 ธ.ค.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 47
21 ธ.ค.63  กำหนดการตรวจสุขภาพ 48
15 ธ.ค.63  การประกวดรางวัลหน่วยงานและ ผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ครั้งที่ 10 47
8 ธ.ค.63  การประมูลขายทอดตลาดต้นไม้สักในที่ราชพัสดุ 47
7 ธ.ค.63  หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครู จัดอบรม "กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา"และหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง 47
7 ธ.ค.63  กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดจัดฝึกอบรม ด้านผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน 47
4 ธ.ค.63  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2564 48
1 ธ.ค.63  ประกาศรับสมัครสอบครูธุรการโรงเรียน 47
27 พ.ย.63  วาระการประชุมบริหารสถานศึกษา 30 พ.ย.63 51
27 พ.ย.63  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครทุนวิจัย Fulbright u.s. - ASEAN Visitng Scholar program (USAS) 48
23 พ.ย.63  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค (2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีมีเหตุจำเป็นและเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. 49
18 พ.ย.63  ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ 48
17 พ.ย.63  กำหนดการงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ 47
13 พ.ย.63  งบทดลอง เดือนตุลาคม 2563 48
19 ก.พ.64  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดจำปา อ.กันทรารมย์ ซึ่งเป็นวัดที่ 9 47
30 ต.ค.63  รายนามผู้มีจิตศรัทธา กฐินสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2563 48
28 ต.ค.63  การตรวจสุขภาพประจำปี 2563 46
14 ต.ค.63  สพป.ศก.๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 49
13 ต.ค.63  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง 46
9 ต.ค.63  รร.บ้านค้อยางปอ รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนปฐมวัย ๑ อัตรา 50
22 ก.ย.63  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "แว่นตาปันสุข" 46
2 ก.ย.63  ประชาสัมพันธ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง 46
1 ก.ย.63  รร.บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 48
21 ส.ค.63  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 51
21 ส.ค.63  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. 57
21 ส.ค.63  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 56
19 ส.ค.63  แจ้งรายชื่อการตรวจสุขภาพ ปี 2563 48
6 ส.ค.63  การขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน 53
6 ส.ค.63  คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 48
31 ก.ค.63  ประกาศ อบจ.ศรีสะเกษ เรื่องการรับโอนข้าราชการครู สายงานผู้บริหารสถานศึกษา 46
29 ก.ค.63  การรายงานเมื่อข้าราชการต้องหาคดีอาญาหรือคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย 53
21 ก.ค.63  ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 47
20 ก.ค.63  กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 48
15 ก.ค.63  รายงานงบทดลอง 49
15 ก.ค.63  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) ระดับชำนาญการ 54
14 ก.ค.63  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 48
14 ก.ค.63  การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 49
14 ก.ค.63  การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร 48
14 ก.ค.63  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (นิติกร) 51
13 ก.ค.63  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 46
9 ก.ค.63  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51
3 ก.ค.63  คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี 47
2 ก.ค.63  สถิติเรื่องร้องเรียน 48
2 ก.ค.63  สถิติการให้บริการ 48
2 ก.ค.63  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 46
2 ก.ค.63  คู่มือร้องเรียนการทุจริตและมาตรฐานการรับเรื่องร้องเรียน 48
30 มิ.ย.63  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 48
26 มิ.ย.63  ไฟล์นำเสนอ การประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้ง ที่ 5 วันที่ 26 มิ.ย.63 48
25 มิ.ย.63  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครู เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 48
18 มิ.ย.63  รร.อนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง (วิชาเอกอังกฤษ/จีน) 46
13 มิ.ย.63  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลว.29 เมษายน 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงผู้บริหารสถานศึกษา 122
13 มิ.ย.63  การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ 56
13 มิ.ย.63  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 16 ลว. 29 พฤษภาคม 2563 การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา 54
13 มิ.ย.63  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 13 ลว. 18 พฤษภาคม 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 50
13 มิ.ย.63  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 12 ลว.20 พฤษภาคม 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 54
13 มิ.ย.63  หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 11 ลว. 18 พฤษภาคม 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด 53
13 มิ.ย.63  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลว.22 เมษายน 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 57
13 มิ.ย.63  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 129
13 มิ.ย.63  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดำเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สำนักงาน ก.ค.ศ. 98
13 มิ.ย.63  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 82
13 มิ.ย.63  หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 13
13 มิ.ย.63  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 24
5 มิ.ย.63  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง จพง.ธุรการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 47
1 มิ.ย.63  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) 47
29 พ.ค.63  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. 47
29 พ.ค.63  หลักเกณฑ์และวิธีการบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. 50
29 พ.ค.63  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาจังหวัดและรองศึกษาจังหวัด 47
18 พ.ค.63  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 4 47
15 พ.ค.63  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 48
13 พ.ค.63  รายชื่อผู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา 48
5 พ.ค.63  ปฏิทินแนวทางการรับนักเรียน 2563 53
28 เม.ย.63  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 46
21 เม.ย.63  แนวทางการดำเนินการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่าง ๆ 47
21 เม.ย.63  การติดต่อราชการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID -19) 48
14 เม.ย.63  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน ศก.๐๔ 46
18 มี.ค.63  การเลื่อนตรวจสุขภาพประจำปี 48
2 มี.ค.63  แจ้งกรรมการกำกับห้องสอบระมัดระวังและป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 52
25 ก.พ.63  การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Young Inventor Challenge (YIC) 2020 49
13 ก.พ.63  ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนส่งรายชื่อกรรมการตรวจรับเช่า Internet 5 เดือน 47
5 ก.พ.63  รร.อนุบาลศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 51
4 ก.พ.63  รร.ในสังกัด สพป.ศก.๑ ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง 47
23 ม.ค.63  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างรับย้ายสายงานการสอนปี 2563 21
21 ม.ค.63  แก้ไขกลุ่มวิชาเอกในการรับย้ายสายงานการสอน 48
17 ม.ค.63  เพิ่มเติมตำแหน่งว่างรับย้ายสายงานการสอน 5
16 ม.ค.63  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปีพ.ศ.2563 48
9 ม.ค.63  โรงเรียนบ้านดงยาง รับสมัครครูอัตราจ้าง 48
9 ม.ค.63  การแข่งขันจักรยานชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๓ 46
8 ม.ค.63  แจ้งตำแหน่งว่างสายการสอน รับย้าย ปี 2563 50
3 ม.ค.63  การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบ 2563 48
24 ธ.ค.62  โรงเรียนบ้านดงยาง รับสมัครครูอัตราจ้าง 47
13 ธ.ค.62  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) 48
10 ธ.ค.62  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเรียนรวม 48
2 ธ.ค.62  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 11
22 พ.ย.62  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน 51
20 พ.ย.62  ขอเชิญร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ และร่วมพิธีเปิดอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 47
4 พ.ย.62   47
4 พ.ย.62  การดำเนินการสรรหากรรมการและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2562-2564 46
1 พ.ย.62   47
31 ต.ค.62  การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายอาชีพ ประจำปี 2563 49
31 ต.ค.62  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ 50
25 ต.ค.62  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด 49
21 ต.ค.62  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ 49
3 ต.ค.62  รับโอนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 48
3 ต.ค.62  มหาวิทยาลัยศิลปากร แจ้งอบรมพัสดุจำนวน ๓ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๖ กันยายน ๒๕๖๓ 48
17 ก.ย.62  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เข้ารับการตรวจสุขภาพ 48
13 ก.ย.62  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง โอน/ย้าย และรับโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) 50
10 ก.ย.62  เชิญร่วมงาน GHB Home Loan Fair@ ศรีสะเกษ 47
22 ส.ค.62  แบบฟอร์มแผนโรงเรียนขนาดเล็กสำหรับ CEO 53
13 ส.ค.62  โครงการอ่านสารสันติภาพ 48
30 ก.ค.62  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 46
30 ก.ค.62  การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศก.1 48
24 ก.ค.62  แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครจิตรอาสารพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 47
23 ก.ค.62  ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ไถ่ชีวิตโค - กระบือ 48
19 ก.ค.62  แจ้งผลการตรวจสุขภาพโรงพยาบาลศรีสะเกษ 48
18 ก.ค.62  แจ้งกำหนดวัดฟังผลตรวจสุขภาพประจำปี 2562 47
12 ก.ค.62  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 50
11 ก.ค.62  หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 50
11 ก.ค.65  หลักเกณฑก์ารบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 50
7 ก.ค.65  การดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 49
8 ก.ค.62  มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมฯ 48
8 ก.ค.62  มาตรการเปิดโอกาสผู้มีส่วนร่วม 48
8 ก.ค.62  คู่มือการปฎิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 47
21 มิ.ย.62  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2563 48
20 มิ.ย.62  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1 51
14 มิ.ย.62  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 48
14 มิ.ย.62  รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 48
14 มิ.ย.62  เอกสารประกอบการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบคู่มือบริหารการให้บริการ "ขั้นตอนการออกหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ" 48
14 มิ.ย.62  บริการ e-Service สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 5
14 มิ.ย.62  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 46
13 มิ.ย.62  คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 124
13 มิ.ย.62  ตัวชี้วัดที่ 17 ระบบการบริการ e-service "ขั้นตอนการจองใช้ห้องประชุม" 46
13 มิ.ย.62  คู่มือ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 3
13 มิ.ย.62  ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง 50
10 มิ.ย.62  แจ้งเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 47
10 มิ.ย.62  ปฎิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ 47
10 มิ.ย.62  ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 47
5 มิ.ย.62  การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ปี 2562 47
31 พ.ค.62  ประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี ๒๕๖๑ 49
29 พ.ค.62  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้มีประสบการณ์ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 47
23 พ.ค.62  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้มีประสบการณ์ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา 5
22 พ.ค.62  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18
21 พ.ค.62  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินฯ ปี 62 50
17 พ.ค.62  ประชาสัมพันธ์รับย้ายศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 อัตรา 46
13 พ.ค.62  รับสมัครอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน(เพิ่มเติม) 48
4 พ.ค.62  ปฏิทินการศึกษา สพป.ศก.๑ 48
3 พ.ค.62  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (เพิ่มเติม) 48
2 พ.ค.62  รร.อนุบาลศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ถึงวันที่ 7 พ.ค.62 47
1 พ.ค.62  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 47
30 เม.ย.62  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 93
30 เม.ย.62  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ 98
20 เม.ย.62  รายงานงบทดลอง มี.ค.62 52
18 เม.ย.62  สมาคมฟื้นฟูคนพิการ อ.กันทรลักษ์ ขอเชิญชมการแสดงละครลิงการกุศล 25 พ.ค.62 48
10 เม.ย.62  การประกวดหนังสั้นและแอมิเนชั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 48
4 เม.ย.62  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) 48
3 เม.ย.62  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) จำนวน 2 อัตราและประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา 47
2 เม.ย.62  รายละเอียดการโอนเงินพนักงานราชการและกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2562 53
27 มี.ค.62  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งข้ามปี วิถีพุทธ 95
24 มี.ค.62  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน 87
21 มี.ค.62  โครงการอาหารดีพี่ให้น้อง 65
21 มี.ค.62  การประกวดเครือข่ายเด็กไทยฟันดี 48
21 มี.ค.62  การคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น (รางวันเสมาพิทักษ์) ปี 2562 47
20 มี.ค.62  รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 47
20 มี.ค.62  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยกลุ่ม) 47
8 มี.ค.62  ส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 46
28 ก.พ.62  ประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์เปิดให้จองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ 87
25 ก.พ.62  แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูล 19
21 ก.พ.62  การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ 51
21 ก.พ.62  ประชาสัมพันธ์ จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 47
20 ก.พ.62  ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคลากรเพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 47
20 ก.พ.62  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเคร่ื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริ่งของหน่วยงานราชการ 46
19 ก.พ.62  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(กรณีเพิ่มเติม) 48
16 ก.พ.62  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เพิ่มเติม) 51
14 ก.พ.62  รายงานแนวทางการสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการมาตรฐานในประเทศไทย 48
14 ก.พ.62  ประชามสัมพันธ์มาตรการ ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน 47
13 ก.พ.62  การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 48
5 ก.พ.62  ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลงในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ 50
1 ก.พ.62  แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 48
1 ก.พ.62  การสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ 19
30 ม.ค.62  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้อำนวยการโรงเรียนประสบอัคคีภัย 47
28 ม.ค.62  โรงเรียนบ้านธาตุประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 48
24 ม.ค.62  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย 50
23 ม.ค.62  รายงานงบทดลองเดือนธ.ค.2561 49
22 ม.ค.62  การแข่งขันกอล์ฟการกุศล 3
21 ม.ค.62  แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินและรายงานโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ปี2562 47
21 ม.ค.62  กำหนดการคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 48
21 ม.ค.62  การรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติด ปี พ.ศ. 2561 47
18 ม.ค.62  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง 48
17 ม.ค.62  กำหนดให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 48
15 ม.ค.62  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 47
15 ม.ค.62  คัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 9/2562 47
11 ม.ค.62  รร.บ้านยางเครือ ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียน 49
11 ม.ค.62  แจ้งแนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งทีึ่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ 47
10 ม.ค.62  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ ปี2562 5
8 ม.ค.62  การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปี2562 49
3 ม.ค.62  ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟัน 46
2 ม.ค.62  รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 48
2 ม.ค.62  ขอความช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 47
2 ม.ค.62  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย 47
28 ธ.ค.61  กลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ 46
26 ธ.ค.61  ประกาศรับสมัครงาน (ครูธุรการ) 93
25 ธ.ค.61  ขอเชิญส่งสาวงามเข้าประกวดธิดาสี่เผ่าไทย ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2562 7
25 ธ.ค.61  แจ้งโรงเรียนรับสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ปี ๒๕๖๒ 103
24 ธ.ค.61  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ 96
24 ธ.ค.61  การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ปี 2562 95
21 ธ.ค.61  ประชาสัมพันธ์การเรียกทำสัญญาของพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 48
21 ธ.ค.61  ประชัมพันธ์การรับสบู่และยาสีฟัน 47
12 ธ.ค.61  การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 47
11 ธ.ค.61  โรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารจ้างธุรการโรงเรียน 47
11 ธ.ค.61  แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 47
11 ธ.ค.61  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 49
11 ธ.ค.61  ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาครู 48
11 ธ.ค.61  ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 49
11 ธ.ค.61  ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๖๒ 49
26 พ.ย.61  ประกาศผลสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน ในสังกัด สพป.ศก.1 47
23 พ.ย.61  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานครูธุรการโรงเรียน 48
19 พ.ย.61  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (70%) 51
16 พ.ย.61  ประกาศผลสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ ชิงโล่รัฐมนตรี ครั้งที่ 10 ปี 2561 48
19 พ.ย.61  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูธุรการ 47
8 พ.ย.61  ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการชิงโล่รัฐมนตรี ครั้งที่ 10 48
26 ต.ค.61  รร.บ้านหนองอีกว่าง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา 48
25 ต.ค.61  การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการชิงโล่รัฐมนตรี ครั้งที่ 10 49
17 ต.ค.61  คู่มือเตรียมการขอตั้งงบลงทุน 2563 สำหรับโรงเรียน 48
26 ก.ย.61  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้" 46
25 ก.ย.61  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน 49
17 ก.ย.61  ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 48
23 ส.ค.61  ด่วน แจ้งให้ครู ICT ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เข้าทดสอบออนไลน์ ในวันที่ ๒๔ สค.๖๑ 48
21 ส.ค.61  การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ 47
7 ส.ค.61  รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน ปีการศึกษา 2560 รร.อนุบาลยางชุมน้อยฯ : ติณภพ สีดากุล 52
7 ส.ค.61  แจ้งครู ICT ในโรงเรียนประชารัฐ 50
2 ส.ค.61  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด) 47
23 ก.ค.61  รร.บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ประกาศรับสมัครนักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา 48
20 ก.ค.61  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 48
13 ก.ค.61  รร.บ้านบกแดงผักขะย่า แจ้งประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธี e-Bidding 46
11 ก.ค.61  ขออนุญาตไปราชการ 47
9 ก.ค.61  การเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ 46
2 ก.ค.61  รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ 46
28 มิ.ย.61  โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560 47
19 มิ.ย.61  แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน คณะวิทยากร โครงการจัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2561 49
14 มิ.ย.61  ขออนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 47
11 มิ.ย.61  โรงเรียนบ้านทุ่งมั่งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4
6 มิ.ย.61  รร.บ้านทุ่งมั่ง อ.กันทรารมย์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 31
28 พ.ค.61  รร.บ้านยาง อ.กันทรารมย์ รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย และนักการภารโรง ๒ อัตรา 47
22 พ.ค.61  รับสมัครบุคคลเพื่อรับการประเมินผลงาน 48
17 พ.ค.61  โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 48
11 พ.ค.61  โรงเรียนบ้านกระถุนประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 47
11 พ.ค.61  โรงเรียนบ้านคูเมืองรับสมัครครูอัตราจ้าง 48
7 พ.ค.61  มหาวิทยาลัยนเรศวรขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2561 48
25 เม.ย.61  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 47
10 เม.ย.61  รร.บ้านดงยาง อ.วังหิน แจ้งประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง 46
3 เม.ย.61  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน 49
12 มี.ค.61  รร.บ้านดงยาง อ.วังหิน รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ ๑ อัตรา 46
9 มี.ค.61  สนง.ราชบัณฑิตยสภา จัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทย ครูภาษาไทย ๒๒-๒๓ มี.ค.๖๑ 6
22 ก.พ.61  คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ 52
20 ก.พ.61  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน 47
20 ก.พ.61  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร 50
22 ม.ค.61  ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรชิงทุนการศึกษา ถึง วันที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ 47
4 ม.ค.61  ขอเชิญสมัครอบรม นักบริหารระดับกลาง (นบก.ศธ. รุ่นที่ ๕) ถึงวันที่ ๕ ม.ค.๖๐ 48
22 ธ.ค.60  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ในวันครู ปี ๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๕ ม.ค.๖๑ 47
21 ธ.ค.60  รร.อนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษอนุบาล จำนวน ๑ อัตรา 49
20 ธ.ค.60  แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 49
20 ธ.ค.60  การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 50
20 ธ.ค.60  ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ 47
23 ธ.ค.60  ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ 48
19 ธ.ค.60  รร.อนุบาลกันทรารมย์ ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา 47
8 ธ.ค.60  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 52
8 ธ.ค.60  ธนาคารออมสิน เรียนเชิญเข้าร่วมมาตรการแก้ไขหนี้ครูฯ สังกัด สพป.ศก.๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ ธ.ค.๖๐ 46
7 ธ.ค.60  ประกาศร่ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 51
4 ธ.ค.60  ประชาสัมพันธ์สถิติการรับสมัครพนักงานราชการและครูวิกฤติ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 47
24 พ.ย.60  ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลจัดทำแผนการศึกษาระดับภาค ภายใน ๒๕ พ.ย.๖๐ 46
23 พ.ย.60  รร.บ้านหนองไผ่ ประชาสัมพันธ์สารคดี การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ 47
22 พ.ย.60  แจ้งให้แจ้งกลุ่มวิชา/ทางหรือสาขาวิชาเอกครูแห่งแผ่นดินปี 2561 48
13 พ.ย.60  รร.อนุบาลกันทรารมย์ รับสมัครครูพี่เลี้ยงปฐมวัยและครูอัตราจ้าง ๒ อัตรา 50
2 พ.ย.60  สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๗ 47
2 พ.ย.60  การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 47
30 ต.ค.60  คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 10 หลักสูตร 47
24 ต.ค.60  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 51
17 ต.ค.60  เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" 46
17 ต.ค.60  ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ 48
28 ก.ย.60  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2561 48
27 ก.ย.60  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน ร.ร.ประถมศึกษาในสังกัด 50
25 ก.ย.60  แจ้งข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการที่มีความเหมาะสม มีผลงานเชิงประจักษ์และมีอุดมการณ์ที่จะช่วยเหลือสังคม เพื่อร่วมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 50
21 ก.ย.60  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมประจำปี 2560 47
21 ก.ย.60  ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 2" 47
17 ก.ย.60  รร.อนุบาลศรีสะเกษ สอบแข่งขัน ชิงโล่รัฐมนตรี ครั้งที่ 9 วันที่ 19 พ.ย.2560 48
15 ก.ย.60  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดประกวดคัดเลือกผลงานนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๖๐ 50
29 ส.ค.60  กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดการศึกษาหลักสูตร "จิตวิทยาความมั่นคง" รุ่นที่ 118 47
24 ส.ค.60  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมบริจาค โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา 45
24 ส.ค.60  แจ้งรับบัตรงานเกษียณอายุราชการ ปี 2560 49
22 ส.ค.60  สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560 49
22 ส.ค.60  โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 10 46
13 ส.ค.60  ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ สนง.ลส.จ./กลุ่มลส.ฯศธจ. 46
4 ส.ค.60  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 57
26 ก.ค.60  ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 46
19 ก.ค.60  โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 50
7 ก.ค.60  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 30
7 ก.ค.60  ขอเชิญร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำรับหน่วยงานของรัฐ 47
7 ก.ค.60  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูตร การป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน 48
5 ก.ค.60  โอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 50
29 มิ.ย.60  มรภ.อุบลราชธานี จัดอบรมปฏิบัติการทางดิจิทัลเทคโนโลยีการเรียนการสอนภาษาจีน วันที่ ๒๕ ก.ค.๖๐ 5
29 มิ.ย.60  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 48
27 มิ.ย.60  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 47
28 มิ.ย.60  แจ้งคณะกรรมการไปปฏิบัติหน้าที่ในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 60 3
28 มิ.ย.60  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 60 47
26 มิ.ย.60  แจ้งกำหนดการรายงานตัว ครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.ศก. รอบที่ 6 วันที่ 3 ก.ค.60 46
20 มิ.ย.60  ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม/ฝึกอบรม 4
15 มิ.ย.60  ขอเชิญส่งบุคคลเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอเลย์บอล ระดับ Level 2 19
1 มิ.ย.60  ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งฯ 52
30 พ.ค.60  รร.อนุบาลกันทรารมย์ แจ้งรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ๑ มิ.ย.๖๐ 46
25 พ.ค.60  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560 48
25 พ.ค.60  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) 48
25 พ.ค.60  ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สอนคอมพิวเตอร์ ร.ร.บ้านหนองแวงโพนเขวา 45
25 พ.ค.60  สำนักงานคลัง เขต ๓ นครราชสีมา ตรวจราชการโครงการ ?เคาะประตูผู้รับบำนาญ? 51
23 พ.ค.60  รร.อนุบาลกันทรารมย์ รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 1 อัตรา ถึง 28 พ.ค.60 49
22 พ.ค.60  ขอเชิญครูผู้สอนคณิตศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebar 48
19 พ.ค.60  ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันครูอัตราจ้างชั่วคราวฯ 46
18 พ.ค.60  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 47
18 พ.ค.60  มหาวิทยาลัยนเรศวรประกาศรับสมัครเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560 48
17 พ.ค.60  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดประชุมสภากาแฟบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 55
9 พ.ค.60  กำหนดการรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 19 พ.ค.60 47
9 พ.ค.60  หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 32 48
5 พ.ค.60  การประชุมสัมนาทางวิชาการและประชุมสามัญสมัชชาสมาคมสหภาพครูแห่งชาติ สมัยที่ 9 48
8 พ.ค.60  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนา 48
8 พ.ค.60  สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ 46
8 พ.ค.60  สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาทางวิชาการ 48
8 พ.ค.60  มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม 48
8 พ.ค.60  จังหวัดศรีสะเกษเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสัมมนา 49
8 พ.ค.60  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 48
3 พ.ค.60  ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 46
28 เม.ย.60  ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กศจ.ศรีสะเกษ ปี 2560 45
25 เม.ย.60  ขยายเวลารับสมัครบุตรข้าราชการครูฯ เข้าศึกษากับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถึง ๑๕ พ.ค.๖๐ 46
13 เม.ย.60  รร.อนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา 48
11 เม.ย.60  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 46
31 มี.ค.60  ก.ค.ศ.แจ้งแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต เพื่อใช้ในการรับสมัครครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๐ 45
30 มี.ค.60  แก้ไขประกาศ กศจ.ศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560 47
29 มี.ค.60  กศจ.ศรีสะเกษ แจ้งกำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ เป็นครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560 47
27 มี.ค.60  สมาคมผู้บริหาร รร.ประถมศึกษาแห่งประเทศไทย สรรหาผู้บริหาร/รองผู้บริหารดีเดน ประจำปี ๒๕๕๙ 47
27 มี.ค.60  สำนักงาน กสจ.จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. 48
27 มี.ค.60  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖๐ 47
22 มี.ค.60  กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560 46
22 มี.ค.60  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 48
22 มี.ค.60  บัญชีตำแหน่ง ต่าง กศจ.ประสงค์ขอใช้บัญชี กศจ.ศรีสะเกษเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย 48
17 มี.ค.60  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันฝึกอบรมลูกเสือ BTC.ใหม่ 47
10 มี.ค.60  การประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง ?การพัฒนาครูสู่แนวคิดประเทศไทย 4.0? 47
8 มี.ค.60  การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560 47
3 มี.ค.60  กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน ๕๕๗ ราย 47
2 มี.ค.60  แจ้งการอบรมสัมมนาเรื่องการเงินการคลัง-พัสดุ จากหน่วยงานภายนอก 48
27 ก.พ.60  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ 48
22 ก.พ.60  วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๐-๒๒ มี.ค.๖๐ 46
22 ก.พ.60  การสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย ๔.๐ 47
21 ก.พ.60  คำสั่ง สพป.ศก.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินการอ่านออกเขียนได้ กลุ่มเมืองสวนสมเด็จฯ 47
21 ก.พ.60  หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รับอาสาสมัครโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา สมัครถึง 31 มี.ค.60 46
15 ก.พ.60  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 49
14 ก.พ.60  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร 2048
10 ก.พ.60  กศจ.ศรีสะเกษ แจ้งวันรายงานตัวครูผู้ช่วย (ทดแทนผู้สละสิทธิ์รอบที่ 4) ในวันที่ 20 ก.พ.60 11
10 ก.พ.60  การอบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K 12
10 ก.พ.60  สำนักงานเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาประจำปี 2560 11
1 ก.พ.60  มรภ.ศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 4 46
30 ม.ค.60  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กทม. เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ก.พ.-พ.ค. 8
26 ม.ค.60  เรียนเชิญ รร.เข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติธรรม นำการศึกษาพัฒนาชีวิต น้อมจิตเป็นพระราชกุศล ๒๗ ม.ค. - ๑ ก.พ. ๖๐ 93
26 ม.ค.60  ม.ขอนแก่น สัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา ด้วยนวัตกรรม CRP ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประเทศไทย 4.0 97
25 ม.ค.60  โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "รุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัติการ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ" 46
9 ม.ค.60  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ปี 2560 55
9 ม.ค.60  กศจ.ศรีสะเกษ แจ้งกำหนดการรายงานตัว ผู้ผ่านประเมินและผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 4 (23 ม.ค.60) 47
[ ปิด ]