ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
21 มิ.ย.65  รายงานจำนวนนักเรียน DMC ภาคเรียนที่1/2565 12
4 ม.ค.64  แจ้งโรงเรียนคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ 4
17 ก.ค.63  แจ้งการใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ smss 67
9 ก.ค.63  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 68
15 ส.ค.62  แจ้งจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 71
1 ส.ค.62  การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 3
12 ก.พ.62  ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2563 61
8 พ.ค.61  การสำรวจอินเทอร์เน็ตโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1ที่ใช้เครือข่าย Uninet 66
11 ม.ค.61  คำสั่งคณะกรรมการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของ สพป.ศก.๑ และโรงเรียนในสังกัด 62
9 ม.ค.61  ผลการวิเคราะห์ Pre ONET ปีการศึกษา 2560 63
19 ธ.ค.60  ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.ศธ. ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง กรอกแบบสำรวจอินเทอร์เน็ต รร. 63
17 ธ.ค.60  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเพิ่มกลุ่มใหม่ใน สพป./สพม. ๒๒ พ.ย.๖๐ 63
[ ปิด ]