ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
26 ธ.ค.65  สถานศึกษาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 71
9 ธ.ค.65  รร.บ้านโนนเพ็ก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง 78
15 ม.ค.64  รร.ในสังกัด สพป.ศก.๑ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง 63
6 ม.ค.64  รร.บ้านก้านเหลือง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 68
22 ธ.ค.63  โรงเรียนในสังกัด ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน 61
26 พ.ย.63  รร.ในสังกัด ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน 60
16 มิ.ย.63  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 62
21 ก.พ.63  โรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.1 แจ้งประกาศประกวดราคาก่อสร้าง 67
19 ส.ค.62  ประกาศโรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 53
1 ส.ค.62  ประกาศขายพัสดุ ไม้ประดู่และไม้มะค่าโมง สพป.ศก.1 66
17 มิ.ย.62  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา 60
31 ม.ค.62  ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 9
18 ม.ค.62  รร.อนุบาลพยุห์ ประกวดราคาก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล ด้วยวิธี e-bidding 29
18 ม.ค.62  ประกวดราคาก่อสร้าง ส้วม 4 ที่นั่ง 27
27 ธ.ค.61  ประกวดราคาก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม 101
14 ธ.ค.61  รร.ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งประกาศประกวดราคาก่อสร้าง เดือน ธ.ค.61 33
29 ส.ค.61  สพป.ศก.๑ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธี e-Bidding 99
22 ส.ค.61  ประสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ประสบอุบัติภัย 55
2 มี.ค.61  ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธี (e-bidding) 58
26 ก.พ.61  สพป.ศก.๑ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๑ และประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกล (DLIT) 56
19 ก.พ.61  รร.อนุบาลยางชุมน้อยฯ ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล.๕๕ ด้วยวิธี e-Bidding 36
5 ก.พ.61  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธี e-Bidding 31
2 ก.พ.61  สพป.ศก.๑ ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี ๒๕๖๑ (ระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน) 31
22 ม.ค.61  รร.บ้านดงบังฯ ประกวดราคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 41
22 ธ.ค.60  ประกาศสพป.ศรีสะเกษ เขต3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์โดยสาร 58
4 ธ.ค.60  สถานศึกษาในสังกัด ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 57
11 ส.ค.60  รร.อนุบาลวัดพระโต สอบราคาก่อสร้างส้วม 6 ที่ จำนวน 2 หลัง 37
26 ม.ค.60  รร.บ้านหนองกก อ.กันทรารมย์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ๒๕ รายการ 101
18 ม.ค.60  สถานศึกษาในสังกัด สพป.ศก.1 แจ้งจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ปี 2559 58
[ ปิด ]