ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
12 ส.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 3
12 ส.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 2
9 ส.ค.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร โอนวันที่ 9 สิงหาคม 2565 28
8 ส.ค.65  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 9
6 ส.ค.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โอนวันที่ 5 สิงหาคม 2565 36
5 ส.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 10
3 ส.ค.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โอนวันที่ 3 สิงหาคม 2565 34
27 ก.ค.65  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2565 (30%) โอนวันที่ 27 กรกฎาคม และวันที่ 2 สิงหาคม 2565 78
27 ก.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน,ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์,ครูวิกฤต,นักการภารโรง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 33
25 ก.ค.65  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 45
12 ก.ค.65  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 66
12 ก.ค.65  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20
12 ก.ค.65  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 18
12 ก.ค.65  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2564 17
12 ก.ค.65  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 9
11 ก.ค.65  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 13
11 ก.ค.65  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2565 8
11 ก.ค.65  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 7
11 ก.ค.65  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2564 7
5 ก.ค.65  รายละเอียดโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม, ธุรการโรงเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 28
30 มิ.ย.65  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนครูวิทย-คณิต, ครูวิกฤต,ธุรโรงเรียน,นักการภารโรง,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 47
30 มิ.ย.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2565 39
30 มิ.ย.65  O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 14
30 มิ.ย.65  024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 11
30 มิ.ย.65  023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 12
30 มิ.ย.65  022ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 10
30 มิ.ย.65  021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 8
30 มิ.ย.65  020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 12
28 มิ.ย.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2565 40
27 มิ.ย.65  รายละเอียดประกอบการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 51
22 มิ.ย.65  แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบการขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 10
9 มิ.ย.65  รายละเอียดโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม, ธุรการโรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 44
7 มิ.ย.65  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 16
6 มิ.ย.65  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างบุคลากรครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 22
1 มิ.ย.65  รายละเอียดประกอบการโอนเงินค่าตอบแทน ธุรการโรงเรียน,ครูวิกฤต,นักการภารโรง,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 53
31 พ.ค.65  รายละเอียดประกอบการโอนเงินค่าการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (เพิ่มเติม) 38
30 พ.ค.65  รายละเอียดประกอบการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 44
26 พ.ค.65  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 71
10 พ.ค.65  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 24
10 พ.ค.65  รายละเอียดโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม, ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ประจำเดือน เมษายน 2565 54
3 พ.ค.65  ให้ส่งแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (ค่าจ้างเหมาลูกจ้างทุกอัตรา) 73
2 พ.ค.65  รายละเอียดโอนเงินธุรการโรงเรียน, ครูวิกฤต, ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, นักการภารโรง, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน เมษายน 2565 60
28 เม.ย.65  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน เมษายน 2565 75
28 เม.ย.65  รายละเอียดโอนเงินธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือนมีนาคม 2565 (เพิ่มเติม) 61
27 เม.ย.65  รายละเอียดโอนเงินโครการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จัดสรรโรงเรียนละ 3,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 54
26 เม.ย.65  รายละเอียดประกอบการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2565 70
20 เม.ย.65  รายละเอียดโอนค่าตอบแทนครูวิทย์-คณิต ประจำเดือนมีนาคม 53
8 เม.ย.65  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม, ธุรการโรงเรียน 55
31 มี.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ, ครูวิกฤต, นักการภารโรง ประจำเดือน มีนาคม 2565 59
30 มี.ค.65  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 (70%) ครั้งที่ 1 โอนเข้าบัญชีวันที่ 31 มีนาคม 2565 70
28 มี.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2565 55
28 มี.ค.65  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564 51
25 มี.ค.65  รายละเอียดการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2565 57
24 มี.ค.65  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 50
24 มี.ค.65  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 49
15 มี.ค.65  แจ้งให้โรงเรียนตามรายชื่อที่แจ้ง ได้ตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน เงินอุดหนุน (เพิ่มเติม) COVID-19 2,000 บาท เพิ่มเติมครั้งที่ 2 50
14 มี.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการ 9,000 ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 54
9 มี.ค.65  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 49
8 มี.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน, ครูวิกฤต, นักการภารโรง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 55
2 มี.ค.65  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 51
24 ก.พ.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 53
23 ก.พ.65  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 51
11 ก.พ.65  รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 53
7 ก.พ.65  ประชาสัมพันธ์ประเด็นความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำเดือนธันวาคม 254 50
7 ก.พ.65  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนครูวิทย-คณิต, ธุรการโรงเรียน,ครูวิกฤต, นักการภารโรง, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน มกราคม 2565 68
7 ก.พ.65  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2/2564 (30%) 59
27 ม.ค.65  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน มกราคม 2565 47
27 ม.ค.65  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(เงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 50
26 ม.ค.65  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน มกราคม 2565 51
21 ม.ค.65  รายละเอียดแจ้งการโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2565 50
18 ม.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 47
12 ม.ค.65  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 47
12 ม.ค.65  รายละเอียดโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ครูธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือน ธันวาคม 2564 55
4 ม.ค.65  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงิน ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ครูวิกฤต ครูวิทย์-คณิต นักการภารโรง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 53
24 ธ.ค.64  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2564 48
15 ธ.ค.64  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 48
15 ธ.ค.64  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2564 50
9 ธ.ค.64  แจ้งรายละเอียดโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม จำนวน 8 ราย และธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/เดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 48
7 ธ.ค.64  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน,ครูวิกฤต,ครูวิทย์-คณิต,นักการภารโรง,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 49
7 ธ.ค.64  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม จำนวน 8 ราย ประจำเดือน ตุลาคม 2564 47
23 พ.ย.64  ประชาสัมพันธ์ประเด็นความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 48
23 พ.ย.64  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 53
19 พ.ย.64  แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (70%) 56
19 พ.ย.64  แจ้งการโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ครูวิทย์-คณิต ประจำเดือน ตุลาคม 2564 47
18 พ.ย.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน ครูวิกฤต นักการภารโรง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 47
17 พ.ย.64  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 48
8 พ.ย.64  โอนเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชนฯ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 (เพิ่มเติม) 50
29 ต.ค.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 50
25 ต.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2564 51
15 ต.ค.64  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง 47
15 ต.ค.64  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 47
14 ต.ค.64  ประชาสัมพันธ์ ประเด็นความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำเดือนกันยายน 2564 49
6 ต.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ ค่าตอบแทน ธุรการโรงเรียน ครูวิกฤต ครูวิทย์-คณิต นักการภารโรง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน กันยายน 2564 51
6 ต.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน กันยายน 2564 48
5 ต.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 30 กันยายน 2564 48
28 ก.ย.64  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 28 กันยายน 2564 49
27 ก.ย.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน กันยายน 2564 47
14 ก.ย.64  รายละเอียดตกเบิกค่าเช่าบ้าน เดือน สิงหาคม โอนวันที่ 14 กันยายน 2564 48
13 ก.ย.64  รายละเอียดโอนเงินยืมราชการ, ค่าใช้จ่ายในการอบรม,ค่าจ้างเหมาบริการ,รายได้ค่าปรับ,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 49
13 ก.ย.64  รายละเอียดโอนเงินยืมราชการ ค่าตอบแทนฯ , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 46
10 ก.ย.64  กำหนดเวลาการนำส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 49
9 ก.ย.64  แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งคืนเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 49
9 ก.ย.64  แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 46
9 ก.ย.64  แจ้งกำหนดการเบิกค่าเช่าให้บริการสัญญาณ Inter Net และเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า-ประปา) จากค่าเช่าให้บริการสัญญาณ Inter Net ของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2564 49
7 ก.ย.64  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียยากจน) 53
7 ก.ย.64  รายละเอียดโอนเงินครูธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 9,000 บาท ประจำเดือน สิงหาคม 2564 47
7 ก.ย.64  รายละเอียดโอนเงิน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท 50
2 ก.ย.64  การเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค 48
31 ส.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน ครูวิกฤต ครูวิทย์-คณิต นักการภารโรง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ยาม พนักงานพิมพ์ดีด ทำความสะอาดประจำเดือน สิงหาคม 2564 48
26 ส.ค.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 50
24 ส.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 24 สิงหาคม 2564 51
24 ส.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการครูธุรการ 9,000 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ, ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 46
23 ส.ค.64  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน ภาคเรียนที่1/2564 (30%) 51
20 ส.ค.64  แจ้งยืนยันการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 47
20 ส.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2564 49
19 ส.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ครูธุรการ 9,000 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 48
17 ส.ค.64  รายละเอียดการโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 49
17 ส.ค.64  รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2564 47
13 ส.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน , ครูวิกฤต, นักการภารโรง, ยาม , พนักงานพิมพ์ดีด, พนักงานทำความสะอาด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 50
6 ส.ค.64  การรายงานข้อมูล ตามมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนให้สถานศึกษา 49
4 ส.ค.64  แจ้งรายนามผู้ร่วมสร้างบุญบารมี ร่วมสร้างพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีศรีสะเกษ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม 48
4 ส.ค.64  แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 47
4 ส.ค.64  แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (Inter net) ปีงบประมาณ 2564 53
2 ส.ค.64  รายงานการบริจาคปัจจัยทำบุญ ก่อสร้างพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีศรีสะเกษ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม 48
2 ส.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนครูวิทย์-คณิต ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 16 ราย 48
2 ส.ค.64  รายงานการทำบุญเข้าพรรษา ตามคุณธรรม "น้ำใจงาม" ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 47
30 ก.ค.64  แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 48
29 ก.ค.64  รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2563 53
29 ก.ค.64  สรุปผลการจัดการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2564 48
29 ก.ค.64  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปี 2564 51
29 ก.ค.64  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564 56
29 ก.ค.64  รายงานผลการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.2563 51
29 ก.ค.64  รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 52
29 ก.ค.64  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 54
23 ก.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (รอบ 2) 48
23 ก.ค.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 49
20 ก.ค.64  แจ้งสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลและเบิกถอนคืนเงินประกันสัญญา 49
16 ก.ค.64  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 47
14 ก.ค.64  แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ภาคเรียนที่1/2564 (70%) ครั้งที่ 2 51
14 ก.ค.64  แผนและแนวปฏิบัติเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 49
14 ก.ค.64  แนวปฎิบัติในการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า-ประปา) จากงบเหลือจ่ายค่าเช่าบริการ Inter net ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 51
13 ก.ค.64  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 47
13 ก.ค.64  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2564 48
7 ก.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ครูธุรการ ,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (9,000),ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 47
2 ก.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2564 48
2 ก.ค.64  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าจ้างกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 47
29 มิ.ย.64  แจ้งตรวจสอบข้อมูล ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 49
25 มิ.ย.64  แจ้งแนวปฏิบัติการเสนอเอกสารเพื่อขอให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองในเอกสารทางการเงิน (กู้ยืมเงิน) ฉบับใหม่ 47
25 มิ.ย.64  แจ้งการเปลี่ยนแปลงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุ 49
25 มิ.ย.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 47
22 มิ.ย.64  บัญชีนวัตกรรมไทย 47
22 มิ.ย.64  ข่าวสาร ทางการเงิน 49
21 มิ.ย.64  ประชาสัมพันธ์ประเด็นความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 47
21 มิ.ย.64  การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 48
18 มิ.ย.64  แจ้งรายละเอียดกองบุญตามคุณธรรม น้ำใจงาม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 47
11 มิ.ย.64  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 49
10 มิ.ย.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการครูธุรการ, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 9,000 บาท/เดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 51
2 มิ.ย.64  แจ้งรายละเอียดการเบิกเงินค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ยาม , พนักงานพิมพ์ดีด, ธุรการโรงเรียน , ครูวิกฤต ,นักการภารโรง , ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 47
1 มิ.ย.64  ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญในสังกัดเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อและบุคลากรทางการศึกษา 49
31 พ.ค.64  - บัญชีนวัตกรรมไทย - ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 47
27 พ.ค.64  รายละเอียดประกอบการเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 48
24 พ.ค.64  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 48
24 พ.ค.64  แนวทางการดำเนินการ เบิกจ่ายเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 3 เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 51
24 พ.ค.64  แจ้งชะลอการออกหนังสือรับรองการหักเงิน ณ ที่จ่ายให้ธนาคาร 52
24 พ.ค.64  รายละเอียดการเบิกค่าไฟฟ้า (งวดที่1 ครั้งที่2) เพิ่มเติม 48
18 พ.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ครูธุรการ 9,000 , ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ประจำเดือน เมษายน 2564 48
14 พ.ค.64  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564 47
7 พ.ค.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินธุรการโรงเรียน ครูวิกฤต นักการภารโรง ประจำเดือน เมษายน 2564 48
7 พ.ค.64  รายละเอียดประกอบการเบิกเงิน ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2564 49
28 เม.ย.64  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2564 48
27 เม.ย.64  แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2564 (70%) 50
27 เม.ย.64  ขอให้ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคาร ตำแหน่ง พนักงานราชการ 49
27 เม.ย.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน เมษายน 2564 47
27 เม.ย.64  การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา 48
19 เม.ย.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินครูวิกฤต ประจำเดือน มีนาคม 2564 48
8 เม.ย.64  รายละเอียดเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการ ครูธุรการ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 48
7 เม.ย.64  รายละเอียดเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการ กลุ่มอัตราจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน มีนาคม 48
31 มี.ค.64  แจ้งนำส่งเงินผู้กู้ยืมเงิน คืนกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ) ด้วยตนเองในสิ้นเดือนมีนาคม 2564 48
29 มี.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2564 47
26 มี.ค.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 48
12 มี.ค.64  แจ้งการหักเงินและนำส่งเงินผู้กู้ยืมเงิน คืนกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 49
12 มี.ค.64  มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ของธนาคารออมสิน 49
9 มี.ค.64  รายละเอียดโอนเงินธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 47
2 มี.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 48
25 ก.พ.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 50
25 ก.พ.64  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทน กลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 49
15 ก.พ.64  งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 49
9 ก.พ.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม อัตรา 9,000 บาท/เดือน ประจำเดือน มกราคม 2564 50
29 ม.ค.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงิน ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน,ครูวิกฤต,นักการภารโรง,ครูวิทย์-คณิ,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน มกราคม 2564 48
26 ม.ค.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน มกราคม 2564 46
25 ม.ค.64  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2564 48
12 ม.ค.64  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 48
11 ม.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (9,000 บาท) 48
7 ม.ค.64  แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาค่าเช่าให้บริการสัญญาณ Internet 48
7 ม.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ กลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 49
14 ธ.ค.63  รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 49
14 ธ.ค.63  ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป 47
9 ธ.ค.63  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 9,000 บาท/เดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 50
30 พ.ย.63  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ กลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 47
27 พ.ย.63  แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่2/2563 (70%) 49
27 พ.ย.63  รายละเอียดโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 49
26 พ.ย.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 48
24 พ.ย.63  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 48
18 พ.ย.63  รายละเอียดโอนเงินธุรการโรงเรียน15,000 บ. ครูวิกฤต นักการภารโรงฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 45
18 พ.ย.63  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือน ตุลาคม 2563 47
3 พ.ย.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิกค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน 15,000 บาทประจำเดือน กันยายน 2563 (ฉบับแก้ไข) 47
2 พ.ย.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 48
30 ต.ค.63  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมานักการภารโรง ประจำเดือน กันยายน 2563 49
30 ต.ค.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิก ธุรการโรงเรียน 15,000 บาท ประจำเดือน กันยายน 2563 48
24 ต.ค.63  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โอนวันที่ 22 ตุลาคม 2563 48
13 ต.ค.63  งบทดลองเดือนกันยายน 2563 47
7 ต.ค.63  หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 48
5 ต.ค.63  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กันยายน 2563 48
5 ต.ค.63  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/เดือน 48
30 ก.ย.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน กันยายน 2563 47
28 ก.ย.63  แจ้งโอนเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป นักเรียนยากจน โอนวันที่ 25,29 กันยายน 2563 48
26 ก.ย.63  แจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) ของสถานศึกษา จากงบคงเหลือจากค่าเช่าอินเทอร์เน็ตปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 48
23 ก.ย.63  ขยายเวลาพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกหนี้ทุกประเภทที่ได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 47
17 ก.ย.63  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินรายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 48
17 ก.ย.63  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1/63 ครั้งที่ 2 (30%) 49
16 ก.ย.63  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 48
10 ก.ย.63  รายงานงบทดลอง 49
2 ก.ย.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิก ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 48
2 ก.ย.63  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 2) 47
2 ก.ย.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 49
28 ส.ค.63  แจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)ของสถานศึกษา จากงบคงเหลือจากค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 49
20 ส.ค.63  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา,ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 48
20 ส.ค.63  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2563 48
19 ส.ค.63  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 47
19 ส.ค.63  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์และครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 48
19 ส.ค.63  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 49
11 ส.ค.63  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,นักการภารโรง,ครูวิทย์-คณิต,ธุรการโรงเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 48
10 ส.ค.63  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/เดือน 47
10 ส.ค.63  รายงานงบทดลอง 48
5 ส.ค.63  แจ้งแนวปฏิบัติในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 48
3 ส.ค.63  แจ้งให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 49
30 ก.ค.63  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล เดือน กรกฎาคม (รอบ 2) 47
30 ก.ค.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 47
21 ก.ค.63  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทยและพื้นบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 47
17 ก.ค.63  แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 47
16 ก.ค.63  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน , ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ประจำเดือน มิถุนายน 2563 48
16 ก.ค.63  ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนดรีสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 48
15 ก.ค.63  รายงานงบทดลอง 49
14 ก.ค.63  O24รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 50
14 ก.ค.63  O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน 53
14 ก.ค.63  O22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 47
14 ก.ค.63  O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 48
14 ก.ค.63  O20รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 49
14 ก.ค.63  O19รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือนหรือไตรมาส 49
14 ก.ค.63  O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 50
30 มิ.ย.63  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 48
30 มิ.ย.63  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 (5 รายการ) โอนวันที่ 29 มิถุนายน 2563 , 1 กรกฎาคม 2563 48
30 มิ.ย.63  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน 70% ภาคเรียนที่ 1/2563 (2 รายการ) โอนวันที่ 29 มิถุนายน 2563 , 1 กรกฎาคม 2563 49
26 มิ.ย.63  รายละเอียดการโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 49
22 มิ.ย.63  แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2563 49
15 มิ.ย.63  รายงานงบทดลอง 46
12 มิ.ย.63  ประกาศราคาซื้อระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 49
10 มิ.ย.63  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 9,000 บาท 48
1 มิ.ย.63  แจ้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจ่าย 48
1 มิ.ย.63  แนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสาร การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 49
1 มิ.ย.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 47
25 พ.ค.63  แนวปฏิบัติการหักเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชำระหนี้ธนาคารและสถาบันทางการเงินต่าง ๆ จากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (ฉบับปรับปรุงใหม่ 25 พ.ค.2563) 48
18 พ.ค.63  รายละเอียดส่งคืนสมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา 49
15 พ.ค.63  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สปช 2/28 ชั้น4 และอาคาร 1 ชั้น3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 46
15 พ.ค.63  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 49
15 พ.ค.63  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 49
13 พ.ค.63  รายงานงบทดลอง 49
8 พ.ค.63  แจ้งรายละเอียดเบิกเงินค่าจ้างตำแหน่งธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/เดือน ประจำเดือน เมษายน 2563 49
30 เม.ย.63  แจ้งรายละเอียดโอนเงิน พนักงานราชการ และลูกจ้างกลุ่มต่าง ๆ ประจำเดือน เมษายน 2563 49
17 เม.ย.63  แนวปฏิบัติการหักเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชำระหนี้ ธนาคารและสถาบันทางการเงินต่าง ๆ จากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covic-19) 49
17 เม.ย.63  แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประเดือน เมษายน 2563 48
15 เม.ย.63  แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2563 48
15 เม.ย.63  แบบฟอร์มติดใบเสร็จค่าเช่าบ้าน 48
13 เม.ย.63  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/เดือน ประจำเดือน มีนาคม 2563 50
13 เม.ย.63  รายงานการดำเนินการเบิกจ่ายงบครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้และครุภัณฑ์ห้องสมุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 48
10 เม.ย.63  แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง 49
10 เม.ย.63  แจ้งข้อมูลเพื่อการเตรียมการโครงการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในเดือนพฤษภาคม-กันยายน ปีงบประมาณ 2563 49
9 เม.ย.63  รายงานงบทดลอง 49
8 เม.ย.63  แจ้งมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารออมสิน 48
3 เม.ย.63  แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน ครูวิทย์-คณิต , นักการภารโรง 146 ราย , พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ประจำเดือน มีนาคม 2563 47
2 เม.ย.63  แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 48
1 เม.ย.63  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท 47
27 มี.ค.63  รายละเอียดการโอนเงินพนักงานราชการ, ธุรการโรงเรียน, ครูวิกฤติ,ยาม,พนักงานทำความสะอาด ประจำเดือน มีนาคม 2563 47
20 มี.ค.63  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2563 47
19 มี.ค.63  แจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2563 48
12 มี.ค.63  รายงานงบทดลอง 47
2 มี.ค.63  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน 9,000 ประเดือน มกราคม 2563 48
2 มี.ค.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ธุรการโรงเรียน ครูวิกฤต ครูวิทย์-คณิต พี่เลี้ยงเด็กพิการ นักการภารโรง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 49
27 ก.พ.63  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 48
17 ก.พ.63  รายงานงบทดลอง 49
14 ก.พ.63  แจ้งโอนเงินตกเบิก พนักงานราชการ เดือนตุลาคม 2562-มกราคม 2563 49
12 ก.พ.63  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562- มกราคม 2563 47
12 ก.พ.63  แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2563 47
3 ก.พ.63  แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม 2563 47
23 ม.ค.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ,ครูวิกฤต,ธุรการโรงเรียน,ครูวิทย์-คณิต,นักการภารโรง, พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 46
21 ม.ค.63  รายงานงบทดลอง 48
13 ม.ค.63  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 46
10 ม.ค.63  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 48
10 ม.ค.63  แจ้งรายละเอียดรายการหักเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการครู ประจำเดือน มกราคม 2563 (เฉพาะรายที่หักได้บางส่วนและหักไม่ได้เลย) 48
19 ธ.ค.62  รายงานงบทดลอง 47
12 ธ.ค.62  แจ้งรายละเอียดค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/เดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 48
3 ธ.ค.62  แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 48
25 พ.ย.62  แจ้งแนวทางการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 48
22 พ.ย.62  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน 50
14 พ.ย.62  แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 (70 %) 47
14 พ.ย.62  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท 48
31 ต.ค.62  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2562 48
30 ต.ค.62  แจ้งแนวปฏิบัติการเสนอขอหนังสือการรับรองการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ในการเสนอขอกู้เงินจากสถาบันทางการเงินต่าง ๆ (ฉบับใหม่) 49
19 ต.ค.62  รายละเอียดประกอบประจำเดือน ก.ย. ๒๕๖๒ 49
16 ต.ค.62  รายงานงบทดลอง 48
11 ต.ค.62  แจ้งแนวปฏิบัติการเสนอขอหนังสือรับรองการหักเงิน ณ ที่จ่าย ในการเสนอขอกู้เงินจากสถาบันทางการเงินต่างๆ (เพิ่มเติม) เอกสารดังแนบ 47
9 ต.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562 49
7 ต.ค.62  แนวปฏิบัติการเสนอขอหนังสือการรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ในการเสนอขอกู้เงินจากสถาบันทางการเงินต่างๆ 47
7 ต.ค.62  ข้อราชการการประชุมบุคลากร อัตราจ้าง 7 ตุลาคม 2562 47
2 ต.ค.62  รายละเอียดการเบิกค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า)เบิกเพิ่มเติม 48
2 ต.ค.62  รายละเอียดโอนเงิน อุดหนุนภาคเรียนปัจจัยพื้นฐานเด็กนักเรียนยากจน ค่าหนังสือเรียน 48
2 ต.ค.62  รายละเอียดเบิกเงินค่าจ้างนักการภารโรง ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562 47
1 ต.ค.62  รายละเอียดโอนค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กันยายน 2562 49
1 ต.ค.62  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ธุรการโรงเรียน ครูวิกฤติ พี่เลี้ยงเด็กพิการ นักการภารโรง 46 อัตรา ประจำเดือน กันยายน 2562 48
27 ก.ย.62  รายละเอียดการเบิกค่าสาธารณูปโภค(ค่าประปา) ปี 2562 งวดที่ 2 47
27 ก.ย.62  รายละเอียดการเบิกค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ปี 2562 งวดที่ 2 46
25 ก.ย.62  ขอแจ้งให้โรงเรียนนำส่งเงินทุกประเภท 47
17 ก.ย.62  รายงานงบทดลอง 47
16 ก.ย.62  แจ้งโอนเงินเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) 47
11 ก.ย.62  แจ้งกำหนดการ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 49
3 ก.ย.62  แจ้งโอนเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) งวดที่ 1 ปี 2562 48
2 ก.ย.62  แจ้งกำหนดการ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 47
30 ส.ค.62  แจ้งโอนค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562 รอบที่ 2 (ธนาคารกรุงไทย) 47
30 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาน ประจำปี 2562 รอบที่ 2 (ต่างธนาคาร) 49
30 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (เพิ่มเติม) 48
29 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 50
23 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2562 48
23 ส.ค.62  แจ้งโรงเรียนตรวจสอบ ข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) จากงบค่าเช่า Inter net ในการจัดสรรครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 48
15 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2562 (30%) 47
14 ส.ค.62  รายงานงบทดลองประจำเดือน 49
14 ส.ค.62  การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (Inter net) ครั้งที่ 1 49
8 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 49
7 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 50
6 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 49
6 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือน เมษายน 2562 48
6 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน 9,000บาท ประจำเดือน มีนาคม 2562 47
6 ส.ค.62  ขอเชิญประชุมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 47
2 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (บัญชีเงินอุดหนุน ธ.กรุงไทย) 48
2 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (บัญชีเงินอุดหนุน ธ.ออมสิน) 49
2 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (บัญชีเงินอุดหนุน ธกส.) 48
31 ก.ค.62  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 45
30 ก.ค.62  แจ้งมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 48
26 ก.ค.62  แจ้งกำหนดการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 49
26 ก.ค.62  รายงานงบทดลอง 47
25 ก.ค.62  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 48
24 ก.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/เดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 49
23 ก.ค.62  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 49
23 ก.ค.62  เรียน ท่านประธานกลุ่ม CEO ทุกท่าน 47
22 ก.ค.62  รายละเอียดผู้ค้างจ่าย (ออมทรัพย์) พนักงานราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 48
18 ก.ค.62  เงินออมทรัพย์จ่ายคืน พนักงานราชการ 48
15 ก.ค.62  แนวทางการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ กรณีโรงเรียนมีงบประมาณ ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตคงเหลือ ปีงบประมาณ 2562 48
12 ก.ค.62  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 46
12 ก.ค.62  คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 47
10 ก.ค.62  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 47
9 ก.ค.62  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 47
9 ก.ค.62  รายงานผลการดำเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 48
9 ก.ค.62  รายงานสถานะก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 47
9 ก.ค.62  รายงานแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 47
8 ก.ค.62  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน(รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ 2562 46
4 ก.ค.62  รายงานข้อมูลโรงเรียนที่เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5 48
28 มิ.ย.62  รายละเอียดโอนเงินการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2562 49
28 มิ.ย.62  แจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน,ครูวิกฤต,ครูวิทย์-คณิต,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,นักการภารโรง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 49
24 มิ.ย.62  เตรียมประเมิน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 49
18 มิ.ย.62  รายงานงบทดลองประจำเดือน 49
17 มิ.ย.62  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 49
17 มิ.ย.62  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 49
17 มิ.ย.62  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 49
4 มิ.ย.62  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 49
31 พ.ค.62  แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 48
30 พ.ค.62  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน 48
30 พ.ค.62  รายงานข้อมูลโรงเรียนที่เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 47
30 พ.ค.62  แนวทางการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 48
29 พ.ค.62  ขอเชิญประชุมบุคลากรเกี่ยวกับการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต 48
27 พ.ค.62  แจ้งแนวทาง ดำเนินการส่งเอกสารเบิกเงินประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2562 49
23 พ.ค.62  รายละเอียดประกอบการขอเบิก ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน 15,000 บ. ประจำเดือน เม.ย.62 49
17 พ.ค.62  รายงานงบทดลอง เม.ย.62 49
2 พ.ค.62  ส่งคืนเอกสารการเบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 49
1 พ.ค.62  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2562 48
30 เม.ย.62  รายงานข้อมูลโรงเรียนที่เบิกจ่าย ค่าเช่า Internet 1 ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 49
30 เม.ย.62  แจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน ของบุคลากรกลุ่มพนักงานและลูกจ้าง เดือน เมษายน 2562 47
30 เม.ย.62  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ครูวิทย์-คณิต นักการภารโรง ครูพี่เลี้ยงฯ ประจำเดือน เมษายน 2562 รายละเอียดแนบ 48
29 เม.ย.62  ขอสำเนาหน้าบัญชี 49
26 เม.ย.62  ขอเชิญประชุมบุคลากรโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 50
20 เม.ย.62  รายงานงบทดลอง มี.ค.62 51
11 เม.ย.62  การรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 50
3 เม.ย.62  รายงานข้อมูลโรงเรียนที่เบิกจ่าย ค่าเช่า Internet 1 ปีงบประมาณ 2562 49
2 เม.ย.62  รายละเอียดการโอนเงินพนักงานราชการและกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2562 52
26 มี.ค.62  รายงานงบทดลอง เดือน ก.พ.62 47
26 มี.ค.62  แจ้งข้อมูลข้าราชการและบำนาญที่ค้างชำระ ชพค./ชพส. เดือน กุมภาพันธ์ 2562 49
22 มี.ค.62  การรายงานข้อมูล ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 48
22 มี.ค.62  รายงานข้อมูลโรงเรียนที่เบิกจ่าย ค่าเช่า Internet 1 ปีงบประมาณ 2562 49
21 มี.ค.62  แจ้งขอเชิญประชุมบุคลากรโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 48
20 มี.ค.62  แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูล การก่อหนี้ การเบิกจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 47
14 มี.ค.62  รายละเอียดโอนเงิน เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2562 ปีการศึกษา 2562 (70%) 48
13 มี.ค.62  ตรวจสอบเงินประกันสัญญา 48
9 มี.ค.62  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินธุรการโรงเรียน อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 50
6 มี.ค.62  โครงการเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานคลัง เขต 3 48
6 มี.ค.62  แจ้งโรงเรียนประสาน แก้ไขเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 49
1 มี.ค.62  บัญชีรายชื่อสมาชิกที่ค้างชำระ ชพค.-ชพส. สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 49
1 มี.ค.62  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 48
28 ก.พ.62  แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 50
28 ก.พ.62  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 48
28 ก.พ.62  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานเด็กนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561 48
26 ก.พ.62  แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นให้บริการของสำนักงานคลัง เขต 3 (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ)ที่จะเกษียณอายุราชการ 1 ต.ค.2562 48
21 ก.พ.62  รายงานงบทดลอง เดือน ม.ค.62 48
15 ก.พ.62  แจ้งโอนเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561 ปีการศึกษา 2561 49
13 ก.พ.62  แจ้งรายการนำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 49
13 ก.พ.62  แจ้งแนวปฏิบัติในการจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง 9,000 บาท) ปีงบประมาณ 2562 51
8 ก.พ.62  แจ้งให้โรงเรียนมารับเอกสาร กบข/กสจ. 50
29 ม.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ(ผู้ปฏิบัติงานธุรการ) 9,000 บาท 50
23 ม.ค.62  รายงานงบทดลองเดือนธ.ค.2561 51
23 ม.ค.62  การรายงานข้อมูลงบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่ายจากการทำสัญญา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 49
18 ม.ค.62  แบบฟอร์มการจ้าง การเบิกจ่ายธุรการโรงเรียน 9,000 ปี 2562 49
15 ม.ค.62  ขอเชิญประชุม ครูธุรการ กลุ่มทำสัญญาจ้าง 9,000 บาท 49
3 ม.ค.62  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร-ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ธ.ค.2561 48
14 ธ.ค.61  รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561 50
11 ธ.ค.61  แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 50
27 พ.ย.61  แนวทางการเช่าให้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 49
27 พ.ย.61  แจ้งการโอนค่าเช่าบ้านประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 50
27 พ.ย.61  แจ้งรับเงินเดือนใหม่ และเงินตกเบิก 48
27 พ.ย.61  การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 50
23 พ.ย.61  เชิญประชุมการเช่าอินเตอร์เน็ตปีงบประมาณ 2562 48
19 พ.ย.61  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (70%) 52
15 พ.ย.61  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 49
13 พ.ย.61  ตัวอย่าง สัญญาเช่าอินเตอร์เน็ต 49
1 พ.ย.61  แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ต.ค.2561 48
20 ต.ค.61  รายงานงบทดลอง ก.ย. 2561 49
12 ต.ค.61  ส่งแบบรูปรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 48
5 ต.ค.61  ขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีโอนทรัพย์สินคุณภาพดี 48
5 ต.ค.61  การพัฒนาการบริหารหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ 50
5 ต.ค.61  การตรวจสอบสภาพที่ดินราชพัสดุและอาคารราชพัสดุที่มิได้ใช้ประโยชน์ 48
28 ก.ย.61  แจ้งโอนเงิน ขอเบิกเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครั้งที่ 5 51
28 ก.ย.61  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินชำระค่าไฟฟ้า ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 49
28 ก.ย.61  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน กันยายน 2561 50
22 ก.ย.61  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 4411 49
22 ก.ย.61  แจ้งโอนเงินให้ข้าราชการที่ขอเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 กรณีสำรองเงินไปอบรม ครั้งที่ 4 49
19 ก.ย.61  แจ้งให้ข้าราชการครู รับรองเอกสาร การขอเบิกเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 48
17 ก.ย.61  รายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2561 48
17 ก.ย.61  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561/ว4236 ครั้งที่ 1065 (งบดำเนินงาน) 48
14 ก.ย.61  แจ้งโอนเงิน ให้ข้าราชการที่ขอเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 กรณีสำรองเงินไปอบรม ครั้งที่ 3 50
14 ก.ย.61  แจ้งการโอนเงิน ข้าราชการครูในการเดินทางไปราชการ ในรุ่นที่ 12 วันที่ 15-16 กันยายน 2561 48
13 ก.ย.61  แจ้งให้ข้าราชการครู แก้ไขเอกสารขอเบิกเงินในการเดินทางไปราชการ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 50
13 ก.ย.61  แจ้งกำหนดวันเวลาการส่งเอกสารขอเบิกเงินราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 49
12 ก.ย.61  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2561 49
7 ก.ย.61  แจ้งโอนเงินให้ข้าราชการที่ขอเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 กรณีสำรองเงินไปอบรม ครั้งที่ 2 48
6 ก.ย.61  การขอรับเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 48
6 ก.ย.61  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 48
6 ก.ย.61  แจ้งกรณีไม่สามารถเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 11 วันที่ 8-9 กันยายน 2561 49
5 ก.ย.61  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 898 48
5 ก.ย.61  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 977 50
30 ส.ค.61  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 966 49
30 ส.ค.61  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 858 47
30 ส.ค.61  แจ้งวิธีปฏิบัติในการส่งเอกสารเบิกเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กรณีสำรองเงินไปอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561 49
29 ส.ค.61  แจ้งกำหนดเวลา การส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินและส่งใช้เงินยืม เพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 48
29 ส.ค.61  เชิญประชุมรับฟังการจัดซื้อจัดจ้าง 46
29 ส.ค.61  แจ้งกรณี ไม่สามารถเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 10 วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ 49
23 ส.ค.61  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ค. 2561 48
23 ส.ค.61  ตัวอย่าง การส่งเอกสาร หลักฐาน ขอเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กรณี สำรองเงินไปอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561 50
23 ส.ค.61  แจ้ง กรณีไม่สามารถเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 9 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ได้ 49
16 ส.ค.61  แจ้งกรณีไม่สามารถเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 8 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ได้ 50
15 ส.ค.61  การขอรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online) 51
9 ส.ค.61  แจ้งกรณี ไม่สามารถเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 7 วันที่ 11-12 ส.ค.61 ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ 49
8 ส.ค.61  ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 51
7 ส.ค.61  แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 50
3 ส.ค.61  แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 774 51
3 ส.ค.61  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 748 51
3 ส.ค.61  แจ้งการโอนเงิน ข้าราชการครูในการเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 6 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 48
2 ส.ค.61  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 50
1 ส.ค.61  แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณทุกรายการ ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 4) 51
26 ก.ค.61  แจ้งโอนเงินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ อบรมรอบวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 และกรณีสำรองจ่ายไปก่อนรอบที่ 1 49
20 ก.ค.61  แจ้งกำหนดการส่งเอกสาร ขอยืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 51
19 ก.ค.61  แจ้งการโอนเงินข้าราชการครูในการเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 4 วันที่ 21-22 ก.ค.61 51
19 ก.ค.61  ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินของสถานศึกษา 50
19 ก.ค.61  แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณทุกรายการ ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 3) 49
17 ก.ค.61  โครงการอบรมหลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 51
16 ก.ค.61  แจ้งรายละเอียดโอนเงินอบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ รอบวันที่ 14-15 ก.ค.2561 49
13 ก.ค.61  แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2561 49
11 ก.ค.61  รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2561 รับแบบขอรับเงิน กสจ. 51
6 ก.ค.61  แจ้งแนวปฏิบัติในการส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมราชการ 51
5 ก.ค.61  แจ้งการโอนเงินข้าราชการครูในการเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 2 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 51
3 ก.ค.61  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 48
28 มิ.ย.61  แจ้งการโอนเงิน ข้าราชการครูในการเดินทางไปราชการ ในรุ่นที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.2561 จำนวน 82 ราย 49
28 มิ.ย.61  แจ้งรายละเอียดเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 51
27 มิ.ย.61  แจ้งรายละเอียดสิทธิของข้าราชการครูในการเดินทางไปราชการ รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.2561 จำนวน 81 ราย 50
21 มิ.ย.61  ขอความความอนุเคราะห์ประสานข้าราชการครู ตามรายชื่อที่แนบ ติดต่อ ธนาคารออมสินเพื่อประนอมหนี้ 51
20 มิ.ย.61  การเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ งบลงทุน (ทุกรายการ) ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) 50
15 มิ.ย.61  งบทดลอง พ.ค. 61 49
12 มิ.ย.61  แจ้งแก้ไขเอกสารประกอบ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ รายการคำสั่ง รร. 50
8 มิ.ย.61  แจ้งแนวปฏิบัติ การส่งเอกสารยืมเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 (ฉบับสมบูรณ์) 51
7 มิ.ย.61  เพิ่มเติมเอกสาร ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรมโครงการพัฒนาครู ปี 2561 50
7 มิ.ย.61  การติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลฯ (DLIT) 48
6 มิ.ย.61  แจ้งรับเช็คค่าปรับ 50
1 มิ.ย.61  เอกสารเพิ่มเติม โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561 48
1 มิ.ย.61  คู่มือ แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 49
1 มิ.ย.61  รายละเอียดประกอบการเบิกเงินกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 50
28 พ.ค.61  รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับเงินฯ เพิ่มเติม (ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2561) 49
25 พ.ค.61  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พ.ค.2561 โอนวันที่ 25 พ.ค.2561 49
25 พ.ค.61  แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน เม.ย.-พ.ค.2561 (โอนวันที่ 25 พ.ค.61) 49
24 พ.ค.61  แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 48
23 พ.ค.61  แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร (เพิ่มเติม) 49
23 พ.ค.61  แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการการศึกษาของบุตร 50
21 พ.ค.61  แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 547 (รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน) 50
16 พ.ค.61  รายงานงบทดลอง เมษายน 2561 50
15 พ.ค.61  ขอถอนเงินค้ำประกันสัญญา 48
7 พ.ค.61  แจ้งการ ดำเนินการส่งเอกสารเบิกเงินประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2561 48
3 พ.ค.61  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 493 52
2 พ.ค.61  แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 413 50
2 พ.ค.61  แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 423 51
2 พ.ค.61  แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 492 50
1 พ.ค.61  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2561 52
26 เม.ย.61  แจ้งโอนเงินเดือนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ , ครูวิกฤติ ประจำเดือน เมษายน 2561 48
20 เม.ย.61  การติดตั้งครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา 49
20 เม.ย.61  ของดเบิกค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน เมษายน 2561 50
17 เม.ย.61  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน มี.ค.2561 49
10 เม.ย.61  รายงานงบทดลอง มีนาคม 2561 48
2 เม.ย.61  แจ้งรายละเอียดประกอบขอเบิกค่าตอบแทนและค่าครองชีพลูกจ้างกลุ่มงานต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 52
30 มี.ค.61  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2561 50
30 มี.ค.61  หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 51
27 มี.ค.61  รายละเอียดเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มี.ค.2561 (โอนวันที่ 27 มี.ค.2561) 49
27 มี.ค.61  โอนเงินค่าจ้างเหมาพาหนะรถรับ-ส่งนักเรียน โอนวันที่ 27 มี.ค.2561 50
26 มี.ค.61  หนี้ธนาคารออมสินสาขาขุนหาญ เดือน มี.ค.61 ไม่ได้หัก ณ ที่จ่ายให้ โปรดชำระอง 50
20 มี.ค.61  รายงานงบทดลอง ก.พ. 61 49
8 มี.ค.61  แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรายงานความเห็นไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลางตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 50
8 มี.ค.61  แจ้งรายละเอียดโอนเงินพนักงานราชการ และกลุ่มครูอัตราจ้างฯลฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 49
8 มี.ค.61  แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 51
27 ก.พ.61  แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 288 49
26 ก.พ.61  รายละเอียดเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 50
23 ก.พ.61  รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 49
15 ก.พ.61  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 49
14 ก.พ.61  แจ้งประชาสัมพันธ์กีฬา 5 เขตสัมพันธ์ 50
13 ก.พ.61  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 5 เขตสัมพันธ์ 49
9 ก.พ.61  แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ งบลงทุน (ทุกรายการ)ฯ (ครั้งที่2) 51
9 ก.พ.61  ขอให้โรงเรียนมารับเอกสาร กบข. และ กสจ. 50
6 ก.พ.61  แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2561 51
5 ก.พ.61  ขอเชิญประชุม โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 50
31 ม.ค.61  แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ, ครูอัตราฯลฯ ประจำเดือน ม.ค.2561 51
23 ม.ค.61  รายละเอียดโอนเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2/2560 (เพิ่มเติม) 50
18 ม.ค.61  รายละเอียดโอนเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 49
17 ม.ค.61  รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 49
16 ม.ค.61  สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลังฯ 51
16 ม.ค.61  สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฯ 51
8 ม.ค.61  แจ้งรายละเอียดประกอบการเบิกเงินพนักงานราชการ ธุรการโรงเรียนและกลุ่มลูกจ้างฯ ประจำเดือน ธ.ค.2560 48
4 ม.ค.61  แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ธ.ค.2560 50
29 ธ.ค.60  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 146 49
27 ธ.ค.60  รายงานงบทดลอง พ.ย. 60 50
27 ธ.ค.60  แจ้งรับเช็ค 50
15 ธ.ค.60  แจ้งโรงเรียนรับเงินรายได้ค่าขายแบบ 48
6 ธ.ค.60  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 51
30 พ.ย.60  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงิน กลุ่มพนักงานราชการฯ ธุรการฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 50
22 พ.ย.60  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 72 50
22 พ.ย.60  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 65 51
22 พ.ย.60  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 50 51
22 พ.ย.60  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 24 (งบลงทุน) 50
22 พ.ย.60  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 17 (งบลงทุน) 52
21 พ.ย.60  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 50
16 พ.ย.60  รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 48
14 พ.ย.60  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ต.ค.60 52
8 พ.ย.60  เรียนกลุ่มอัตราจ้างนักการภารโรง,ครูวิทย์-คณิต,กลุ่มพี่เลี้ยงเด็กพิการ 49
2 พ.ย.60  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนธุรการโรงเรีย , นักการภารโรง ประจำเดือน ต.ค.2560 51
31 ต.ค.60  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ต.ค.60 51
31 ต.ค.60  แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง) ครูวิกฤติประจำเดือนตุลาคม 2560 49
31 ต.ค.60  หมายเหตุประกอบงบทดลอง ก.ย.60 49
20 ต.ค.60  รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 50
6 ต.ค.60  โอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ส.ค.60 48
2 ต.ค.60  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กันยายน 2560 48
29 ก.ย.60  รายละเอียดประกอบการเบิกเงินพนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง) ประจำเดือน กันยายน 2560 50
28 ก.ย.60  รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 51
21 ก.ย.60  แจ้งโรงเรียนรับเช็คเงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมสร้างงานอาชีพฯ (งบจังหวัด) 50
13 ก.ย.60  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน 50
8 ก.ย.60  แจ้งให้สถานศึกษารายงานจำนวนครูที่เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 50
31 ส.ค.60  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 51
31 ส.ค.60  แจ้งการส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมราชการ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 49
22 ส.ค.60  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 953 50
18 ส.ค.60  ขอเชิญประชุม (โรงเรียนที่ได้รับค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560่) 48
17 ส.ค.60  แจ้งโรงเรียนรับเช็คกรรมการสถานศึกษ ปีงบประมาณ 2560 48
16 ส.ค.60  รายงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 51
16 ส.ค.60  หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตรฯ 50
10 ส.ค.60  แจ้งประมาณการ ขอเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 50
7 ส.ค.60  เพิ่มเติม ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ 51
4 ส.ค.60  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ก.ค.60 50
31 ก.ค.60  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงิน ประจำเดือน ก.ค.60 49
26 ก.ค.60  เอกสารเพิ่มเติมขออนุมัติไปราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 51
26 ก.ค.60  เอกสารเพิ่มเติมระยะทางระหว่างจังหวัด ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 49
25 ก.ค.60  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 49
19 ก.ค.60  รายงานงบทดลอง มิ.ย.60 51
5 ก.ค.60  โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 48
12 มิ.ย.60  รายงานงบทดลองเดือน พ.ค.60 47
29 พ.ค.60  รายงานงบทดลอง เม.ย.60 47
26 เม.ย.60  รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 47
31 มี.ค.60  โอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 50
1 มี.ค.60  โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 50
1 ก.พ.60  โอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2560 51
1 ก.พ.60  โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ม.ค.2560 50
26 ม.ค.60  แจ้งการรับการเบิกจ่ายตรง มกราคม 2560 50
6 ม.ค.60  แจ้งโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ธ.ค.59 52
[ ปิด ]