ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
9 ก.ค.67  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 10
4 ก.ค.67  รายละเอียดเบิกเงินอุดหนุนพัฒนานวัตกรรมศึกษาสำหรับสถานศึกษา 25 โรงเรียน โอนวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 45
27 มิ.ย.67  รายละเอียดโอนเงินธุรการโรงเรียน 15,000.- ,ครูวิกฤต ,ครูวิทย์-คณิต , บุคลากร สพป.ศก.1 ,นักการภารโรง,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 56
27 มิ.ย.67  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 55
14 มิ.ย.67  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมานักการภารโรง(ใหม่ 102 อัตรา) ธุรการ 9,000 นักการภารโรง ,ธุรการโรงเรียน ,ครูวิกฤ ,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 77
7 มิ.ย.67  รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2567 27
5 มิ.ย.67  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 72
28 พ.ค.67  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 126
24 พ.ค.67  รายละเอียดโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ประจำเดือน เมษายน 2567 27
17 พ.ค.67  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร โอนวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 35
14 พ.ค.67  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 โอนวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 119
3 พ.ค.67  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2567 53
1 พ.ค.67  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทน ธุรโรงเรียน,ครูวิกฤต,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,นักการภารโรง,ครูวิทย์-คณิต,บุคลากรเขต ประจำเดือน เมษายน 2567 82
30 เม.ย.67  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน เมษายน 2567 108
29 เม.ย.67  รายละเอียดโอนเงินการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 26 เมษายน 2567 59
10 เม.ย.67  รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เรื่อง สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรกรณีการบริโภคโฟลิก เอชิด (วิตามิน B9) 19
10 เม.ย.67  รายละเอียดโอนเงินธุรการ 9,000 ประจำเดือน มีนาคม 2567 30
9 เม.ย.67  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2567 31
3 เม.ย.67  รายละเอียดโอนเงิน ธุรการโรงเรียน15,000 , ครูวิกฤต, ครูวิทย์-คณิต,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,นักการภารโรง,บุคลากร สพป. ประจำเดือน มีนาคม 2567 60
1 เม.ย.67  รายละเอียดโอนเงินธุรการ 9,000 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 23
1 เม.ย.67  รายละเอียดโอนเงินธุรการ 9,000 ประจำเดือน มกราคม 2567 32
1 เม.ย.67  รายละเอียดโอนเงินธุรการ 9,000 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 14
1 เม.ย.67  รายละเอียดโอนเงินธุรการ 9,000 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 11
1 เม.ย.67  รายละเอียดโอนเงินธุรการ 9,000 ประจำเดือน กันยายน 2566 7
26 มี.ค.67  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2567 113
22 มี.ค.67  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นที่ ภาคเรียนที่ 1/2567 โอนวันที่ 18 มีนาคม 2567 86
15 มี.ค.67  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร โอนวันที่ 13 มีนาคม 2567 50
15 มี.ค.67  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 12 มีนาคม 2567 54
13 มี.ค.67  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 83
11 มี.ค.67  รายละเอียดงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 27
4 มี.ค.67  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ โอนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 53
4 มี.ค.67  รายละเอียดโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โอนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 35
29 ก.พ.67  รายละเอียดโอนเงิน ธุรการ 15,000 ครูวิกฤต ครูวิทย์-คณิต บุคลากรเขต นักการภารโรง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 90
23 ก.พ.67  รายละเอียดโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 136
12 ก.พ.67  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567 19
9 ก.พ.67  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2566 (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) โอนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 86
2 ก.พ.67  รายละเอียดเบิกเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน 15,000 ,ครูวิกฤต ,ครูวิทย์-คณิต, บุคลากรในเขต,นักการภารโรง,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน มกราคม 2567 80
2 ก.พ.67  รายละเอียดเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน มกราคม 2567 113
9 ม.ค.67  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 41
28 ธ.ค.66  รายละเอียดโอนเงินธุรการโรงเรียน,ครูวิกฤต,ครูวิทย์-คณิต,บุคลากร สพป.,นักการภารโรง,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 150
25 ธ.ค.66  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 155
25 ธ.ค.66  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน,ครูวิกฤต,ครูวิทย์-คณิต,นักการภารโรง,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,บุคลากร สพป. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 101
8 ธ.ค.66  การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 71
7 ธ.ค.66  รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 30
27 พ.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 164
17 พ.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 123
17 พ.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 94
17 พ.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 113
10 พ.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 29
10 พ.ย.66  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 20
9 พ.ย.66  ขยายกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายกำหนดเวลาวันสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน 16
8 พ.ย.66  รายละเอียดโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม,ธุรการ,นักการภารโรง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 76
7 พ.ย.66  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2566 (เงินอุดหนุน70%) 171
3 พ.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน,ครูวิกฤต,นักการภารโรง,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 81
31 ต.ค.66  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 30 ตุลาคม 2566 54
27 ต.ค.66  เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม 23
26 ต.ค.66  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 163
25 ต.ค.66  รายละเอียดโอนเงินค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 25 ตุลาคม 2566 37
12 ต.ค.66  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2566 39
10 ต.ค.66  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 32
3 ต.ค.66  รายละเอียดเบิกเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนกลุ่มใหม่) โอนวันที่ 3 ตุลาคม 2566 174
2 ต.ค.66  รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ณ 30 กันยายน 2566 205
29 ก.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร, ค่าการรักษาพยาบาล โอนวันที่ 29 กันยายน 2566 64
29 ก.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่าการรักษาพยาบาล โอนวันที่ 27 กันยายน 2566 47
29 ก.ย.66  รายละเอียดเบิกเงินนักการภารโรง,วิทย์-คณิต, ครูวิกฤต, ธุรการโรงเรียน,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ, บุคลากรเขต ประจำเดือน กันยายน 2566 64
29 ก.ย.66  รายละเอียดเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน กันยายน 2566 74
26 ก.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่าการรักษาพยาบาล โอนวันที่ 26 กันยายน 2566 55
26 ก.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่าการรักษาพยาบาล โอนวันที่ 22 กันยายน 2566 34
21 ก.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 19 กันยายน 2566 38
12 ก.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 7 กันยายน 2566 49
11 ก.ย.66  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 30
8 ก.ย.66  รายละเอียดโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูผู้ทรงคุณค่า,ธุรการโรงเรียน15,000 (5 ราย) , นักการภารโรง,ธุรการ 9,000 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 69
7 ก.ย.66  รายละเอียดโอนเงินการศึกษา โอนวันที่ 31 สิงหาคม 2566 63
4 ก.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน 15,000 ครูวิทย์-คณิต, บุคลากร สพป. ,ครูวิกฤต,นักการภารโรง,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 72
4 ก.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 100
29 ส.ค.66  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)โอนวันที่ 28 สิงหาคม 2566 158
17 ส.ค.66  รายละเอียดโอนเงินธุรการโรงเรียน 15,000 ,ครูวิกฤต ,บุคลากรใน สพป.ศก.1 ครูวิทย์-คณิต, นักการภารโรง,ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 79
17 ส.ค.66  รายละเอียดโอนเงินการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 16 สิงหาคม 2566 74
17 ส.ค.66  รายละเอียดโอนเงินการศึกษาบุตร, ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 15 สิงหาคม 2566 53
17 ส.ค.66  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 11 สิงหาคม 2566 49
9 ส.ค.66  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 26
7 ส.ค.66  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ,ธุรการโรงเรียน,นักการภารโรง(เพิ่มเติม) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 53
4 ส.ค.66  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ประจำเดือน สิงหาคม 2566 73
27 ก.ค.66  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน,ครูวิกฤต,ครูวิทย์-คณิต,นักการภารโรง,บุคลากรในเขต 84
25 ก.ค.66  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 133
10 ก.ค.66  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 40
6 ก.ค.66  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,นักการภารโรง,ครูวิทย์-คณิต, บุคลากรในเขต,ครูวิกฤต, ธุรการโรงเรียน 15,000 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 82
30 มิ.ย.66  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 26
29 มิ.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน มิถุนาย 2566 96
26 มิ.ย.66  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 18
26 มิ.ย.66  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 12
26 มิ.ย.66  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 15
26 มิ.ย.66  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 11
23 มิ.ย.66  ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15
20 มิ.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 20 มิถุนายน 2566 42
20 มิ.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 19 มิถุนายน 2566 32
20 มิ.ย.66  รายละเอียดโอนเงินการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน โอนวันที่ 16 มิถุนายน 2566 63
20 มิ.ย.66  รายละเอียดโอนเงินการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม โอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 39
13 มิ.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน 15,000 ประจำเดือน มีนาคม 2566 43
13 มิ.ย.66  รายละเอียดค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน 15,000 ,ครูวิกฤต, นักการภารโรง,ครูวิทย์-คณิต, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ, บุคลากรเขต ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 65
13 มิ.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 73
12 มิ.ย.66  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอกและบริการชำระค่ารักษาพยาบาลผ่านกระเป๋าสุขภาพ 26
9 มิ.ย.66  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 23
22 พ.ค.66  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูวิกฤต,ครูวิทย์-คณิต,บุคลากรเขต ประจำเดือน เมษายน 2566 69
22 พ.ค.66  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างนักการภารโรง ประจำเดือน เมษายน 2566 23
22 พ.ค.66  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน 15,000 ประจำเดือน เมษายน 2566 57
11 พ.ค.66  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือน เมษายน 2566 46
10 พ.ค.66  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 17
8 พ.ค.66  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โอนวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 21
1 พ.ค.66  รายละเอียดโอนเงินการศึกษาบุตร โอนวันที่ 28 เมษายน 2566 43
28 เม.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 26 เมษายน 2566 30
25 เม.ย.66  โอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน เมษายน 2566 136
18 เม.ย.66  รายละเอียดโอนเงินการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 12 เมษายน 2566 36
18 เม.ย.66  รายละเอียดโอนเงินค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 31 มีนาคม 2566 15
7 เม.ย.66  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566 64
30 มี.ค.66  รายละเอียดโอนเงินการศึกษาบุตร การรักษาพยาบาล โอนวันที่ 28 มีนาคม 2566 72
28 มี.ค.66  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2566 110
23 มี.ค.66  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2565 55
22 มี.ค.66  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 116
15 มี.ค.66  รายละเอียดโอนเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ การศึกษาบุตร การรักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2566 โอนวันที่ 13 มีนาคม 2566 63
14 มี.ค.66  ใบรับรองการหักภาษีพนักงานราชการ ปีภาษี 2565 70
13 มี.ค.66  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 64
9 มี.ค.66  เชิญร่วมการสัมมนาและร่วมกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 54
2 มี.ค.66  รายละเอียดโอนเงินเกี่ยวกับสวัสดิการการศึกษาบุตร การรักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ โอนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 62
28 ก.พ.66  รายละเอียดโอนเงินบุคลากรครูวิทย์-คณิต, ครูวิกฤต, ธุรการโรงเรียน, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ, นักการภารโรง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 81
23 ก.พ.66  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 78
21 ก.พ.66  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา การรักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ โอนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 63
21 ก.พ.66  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร การรักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ โอนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 65
10 ก.พ.66  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 55
8 ก.พ.66  โอนเงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 57
8 ก.พ.66  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2/2565 72
8 ก.พ.66  รายละเอียดโอนเงินครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม, ธุรการโรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2566 59
31 ม.ค.66  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูวิทย์-คณิต,ครูวิกฤต,นักการภารโรง ประจำเดือน มกราคม 2566 63
30 ม.ค.66  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร การรักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2566 โอนวันที่ 27 มกราคม 2566 59
26 ม.ค.66  รายละเอียดโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน มกราคม 2566 70
18 ม.ค.66  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โอนวันที่ 17 มกราคม 2565 56
18 ม.ค.66  รายละเอียดโอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%) 88
13 ม.ค.66  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตร การรักษาพยาบาล โอนวันที่ 11 มกราคม 2566 59
13 ม.ค.66  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตร การรักษาพยาบาล โอนวันที่ 28 ธันวาคม 2565 59
10 ม.ค.66  รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 57
29 ธ.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร การรักษาพยาบาล โอนวันที่ 29 ธันวาคม 2565 70
29 ธ.ค.65  รายละเอียดโอนเงินกลุ่มอัตราจ้างต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 75
26 ธ.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 75
20 ธ.ค.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร, การรักษาพยาบาล โอนวันที่ 9 ธันวาคม 2565 62
13 ธ.ค.65  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 66
9 ธ.ค.65  รายละเอียดโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 64
7 ธ.ค.65  รายละเอียดโอนเงินธุรการโรงเรียน 9,000 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 66
1 ธ.ค.65  รายละเอียดประกอบการเบิกเงิน ธุรการโรงเรียน ครูวิกฤต ครูวิทย-คณิต นักการภารโรง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 67
25 พ.ย.65  รายละเอียดโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 76
10 พ.ย.65  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 58
21 พ.ย.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 74
10 พ.ย.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 68
4 พ.ย.65  รายละเอียดโอนเงินธุรการ 9,000 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 66
1 พ.ย.65  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤติ, ธุรการโรงเรียน, นักการภารโรง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 62
1 พ.ย.65  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 79
28 ต.ค.65  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2565 (70%) 88
27 ต.ค.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 26 ตุลาคม 2565 64
17 ต.ค.65  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2565 61
12 ต.ค.65  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 61
6 ต.ค.65  รายละเอียดโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม, ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน, ครูธุรการ ประจำเดือน กันยายน 2565 59
3 ต.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทน ธุรการโรงเรียน ,ครูวิกฤต, ครูวิทย์-คณิต, นักการภารโรง, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน กันยายน 2565 60
3 ต.ค.65  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนกลุ่มใหม่) 79
30 ก.ย.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 29 ก.ย.2565 60
30 ก.ย.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 27 ก.ย.2565 59
27 ก.ย.65  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน กันยายน 2565 67
20 ก.ย.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 19 กันยายน 2565 63
14 ก.ย.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 13 กันยายน 2565 63
14 ก.ย.65  การตรวจสอบรายการทางการเงินและการนำส่งเงิน 57
13 ก.ย.65  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 55
5 ก.ย.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร โอนวันที่ 2 กันยายน 2565 59
1 ก.ย.65  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ, ประจำเดือน สิงหาคม 2565 60
1 ก.ย.65  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน , ครูวิกฤต , ครูวิทย์-คณิต ประจำเดือน สิงหาคม 2565 59
1 ก.ย.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน สิงหาคม 2565 61
31 ส.ค.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำเดือน สิงหาคม 2565 63
27 ส.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 66
27 ส.ค.65  รายละเอียดโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 59
23 ส.ค.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 60
23 ส.ค.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 22 สิงหาคม 2565 60
22 ส.ค.65  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่1/2565 59
15 ส.ค.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 15 สิงหาคม 2565 55
12 ส.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 59
12 ส.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 59
9 ส.ค.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร โอนวันที่ 9 สิงหาคม 2565 60
8 ส.ค.65  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 61
6 ส.ค.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โอนวันที่ 5 สิงหาคม 2565 62
5 ส.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 74
3 ส.ค.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โอนวันที่ 3 สิงหาคม 2565 63
27 ก.ค.65  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2565 (30%) โอนวันที่ 27 กรกฎาคม และวันที่ 2 สิงหาคม 2565 78
27 ก.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน,ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์,ครูวิกฤต,นักการภารโรง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 61
25 ก.ค.65  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 60
12 ก.ค.65  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 60
12 ก.ค.65  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 58
12 ก.ค.65  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 60
12 ก.ค.65  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2564 58
12 ก.ค.65  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 59
11 ก.ค.65  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 60
11 ก.ค.65  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2565 54
11 ก.ค.65  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 57
11 ก.ค.65  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2564 60
5 ก.ค.65  รายละเอียดโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม, ธุรการโรงเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 60
30 มิ.ย.65  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนครูวิทย-คณิต, ครูวิกฤต,ธุรโรงเรียน,นักการภารโรง,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 57
30 มิ.ย.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2565 60
30 มิ.ย.65  O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 57
30 มิ.ย.65  024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 58
30 มิ.ย.65  023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 2
30 มิ.ย.65  022ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 1
30 มิ.ย.65  021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 50
30 มิ.ย.65  020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 1
28 มิ.ย.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2565 60
27 มิ.ย.65  รายละเอียดประกอบการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 60
22 มิ.ย.65  แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบการขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 58
9 มิ.ย.65  รายละเอียดโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม, ธุรการโรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 62
7 มิ.ย.65  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 61
6 มิ.ย.65  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างบุคลากรครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 57
1 มิ.ย.65  รายละเอียดประกอบการโอนเงินค่าตอบแทน ธุรการโรงเรียน,ครูวิกฤต,นักการภารโรง,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 1
31 พ.ค.65  รายละเอียดประกอบการโอนเงินค่าการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (เพิ่มเติม) 49
30 พ.ค.65  รายละเอียดประกอบการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 40
26 พ.ค.65  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 61
10 พ.ค.65  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 58
10 พ.ค.65  รายละเอียดโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม, ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ประจำเดือน เมษายน 2565 61
3 พ.ค.65  ให้ส่งแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (ค่าจ้างเหมาลูกจ้างทุกอัตรา) 54
2 พ.ค.65  รายละเอียดโอนเงินธุรการโรงเรียน, ครูวิกฤต, ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, นักการภารโรง, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน เมษายน 2565 58
28 เม.ย.65  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน เมษายน 2565 59
28 เม.ย.65  รายละเอียดโอนเงินธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือนมีนาคม 2565 (เพิ่มเติม) 51
27 เม.ย.65  รายละเอียดโอนเงินโครการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จัดสรรโรงเรียนละ 3,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6
26 เม.ย.65  รายละเอียดประกอบการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2565 56
20 เม.ย.65  รายละเอียดโอนค่าตอบแทนครูวิทย์-คณิต ประจำเดือนมีนาคม 57
8 เม.ย.65  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม, ธุรการโรงเรียน 17
31 มี.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ, ครูวิกฤต, นักการภารโรง ประจำเดือน มีนาคม 2565 61
30 มี.ค.65  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 (70%) ครั้งที่ 1 โอนเข้าบัญชีวันที่ 31 มีนาคม 2565 69
28 มี.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2565 58
28 มี.ค.65  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564 58
25 มี.ค.65  รายละเอียดการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2565 48
24 มี.ค.65  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 58
24 มี.ค.65  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 59
15 มี.ค.65  แจ้งให้โรงเรียนตามรายชื่อที่แจ้ง ได้ตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน เงินอุดหนุน (เพิ่มเติม) COVID-19 2,000 บาท เพิ่มเติมครั้งที่ 2 54
14 มี.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการ 9,000 ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 57
9 มี.ค.65  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 58
8 มี.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน, ครูวิกฤต, นักการภารโรง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 56
2 มี.ค.65  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 56
24 ก.พ.65  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 58
23 ก.พ.65  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 3
11 ก.พ.65  รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 57
7 ก.พ.65  ประชาสัมพันธ์ประเด็นความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำเดือนธันวาคม 254 54
7 ก.พ.65  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนครูวิทย-คณิต, ธุรการโรงเรียน,ครูวิกฤต, นักการภารโรง, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน มกราคม 2565 61
7 ก.พ.65  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2/2564 (30%) 21
27 ม.ค.65  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน มกราคม 2565 60
27 ม.ค.65  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(เงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 56
26 ม.ค.65  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน มกราคม 2565 57
21 ม.ค.65  รายละเอียดแจ้งการโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2565 62
18 ม.ค.65  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 55
12 ม.ค.65  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 57
12 ม.ค.65  รายละเอียดโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ครูธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือน ธันวาคม 2564 58
4 ม.ค.65  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงิน ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ครูวิกฤต ครูวิทย์-คณิต นักการภารโรง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 54
24 ธ.ค.64  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2564 58
15 ธ.ค.64  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 57
15 ธ.ค.64  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2564 59
9 ธ.ค.64  แจ้งรายละเอียดโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม จำนวน 8 ราย และธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/เดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 59
7 ธ.ค.64  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน,ครูวิกฤต,ครูวิทย์-คณิต,นักการภารโรง,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 52
7 ธ.ค.64  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม จำนวน 8 ราย ประจำเดือน ตุลาคม 2564 56
23 พ.ย.64  ประชาสัมพันธ์ประเด็นความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 57
23 พ.ย.64  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 61
19 พ.ย.64  แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (70%) 62
19 พ.ย.64  แจ้งการโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ครูวิทย์-คณิต ประจำเดือน ตุลาคม 2564 58
18 พ.ย.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน ครูวิกฤต นักการภารโรง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 59
17 พ.ย.64  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 56
8 พ.ย.64  โอนเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชนฯ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 (เพิ่มเติม) 62
29 ต.ค.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 57
25 ต.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2564 59
15 ต.ค.64  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง 56
15 ต.ค.64  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 56
14 ต.ค.64  ประชาสัมพันธ์ ประเด็นความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำเดือนกันยายน 2564 55
6 ต.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ ค่าตอบแทน ธุรการโรงเรียน ครูวิกฤต ครูวิทย์-คณิต นักการภารโรง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน กันยายน 2564 57
6 ต.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน กันยายน 2564 57
5 ต.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 30 กันยายน 2564 56
28 ก.ย.64  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 28 กันยายน 2564 56
27 ก.ย.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน กันยายน 2564 58
14 ก.ย.64  รายละเอียดตกเบิกค่าเช่าบ้าน เดือน สิงหาคม โอนวันที่ 14 กันยายน 2564 84
13 ก.ย.64  รายละเอียดโอนเงินยืมราชการ, ค่าใช้จ่ายในการอบรม,ค่าจ้างเหมาบริการ,รายได้ค่าปรับ,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 56
13 ก.ย.64  รายละเอียดโอนเงินยืมราชการ ค่าตอบแทนฯ , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 54
10 ก.ย.64  กำหนดเวลาการนำส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 54
9 ก.ย.64  แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งคืนเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 57
9 ก.ย.64  แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 55
9 ก.ย.64  แจ้งกำหนดการเบิกค่าเช่าให้บริการสัญญาณ Inter Net และเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า-ประปา) จากค่าเช่าให้บริการสัญญาณ Inter Net ของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2564 57
7 ก.ย.64  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียยากจน) 57
7 ก.ย.64  รายละเอียดโอนเงินครูธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 9,000 บาท ประจำเดือน สิงหาคม 2564 60
7 ก.ย.64  รายละเอียดโอนเงิน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท 56
2 ก.ย.64  การเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค 57
31 ส.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน ครูวิกฤต ครูวิทย์-คณิต นักการภารโรง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ยาม พนักงานพิมพ์ดีด ทำความสะอาดประจำเดือน สิงหาคม 2564 55
26 ส.ค.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 1
24 ส.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 24 สิงหาคม 2564 60
24 ส.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการครูธุรการ 9,000 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ, ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 57
23 ส.ค.64  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน ภาคเรียนที่1/2564 (30%) 70
20 ส.ค.64  แจ้งยืนยันการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 61
20 ส.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2564 56
19 ส.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ครูธุรการ 9,000 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 55
17 ส.ค.64  รายละเอียดการโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 57
17 ส.ค.64  รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2564 6
13 ส.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน , ครูวิกฤต, นักการภารโรง, ยาม , พนักงานพิมพ์ดีด, พนักงานทำความสะอาด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 3
6 ส.ค.64  การรายงานข้อมูล ตามมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนให้สถานศึกษา 56
4 ส.ค.64  แจ้งรายนามผู้ร่วมสร้างบุญบารมี ร่วมสร้างพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีศรีสะเกษ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม 14
4 ส.ค.64  แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 57
4 ส.ค.64  แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (Inter net) ปีงบประมาณ 2564 60
2 ส.ค.64  รายงานการบริจาคปัจจัยทำบุญ ก่อสร้างพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีศรีสะเกษ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม 56
2 ส.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนครูวิทย์-คณิต ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 16 ราย 57
2 ส.ค.64  รายงานการทำบุญเข้าพรรษา ตามคุณธรรม "น้ำใจงาม" ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 59
30 ก.ค.64  แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 60
29 ก.ค.64  รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2563 58
29 ก.ค.64  สรุปผลการจัดการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2564 55
29 ก.ค.64  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปี 2564 61
29 ก.ค.64  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564 56
29 ก.ค.64  รายงานผลการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.2563 56
29 ก.ค.64  รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 56
29 ก.ค.64  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 55
23 ก.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (รอบ 2) 60
23 ก.ค.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 61
20 ก.ค.64  แจ้งสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลและเบิกถอนคืนเงินประกันสัญญา 60
16 ก.ค.64  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 60
14 ก.ค.64  แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ภาคเรียนที่1/2564 (70%) ครั้งที่ 2 62
14 ก.ค.64  แผนและแนวปฏิบัติเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 57
14 ก.ค.64  แนวปฎิบัติในการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า-ประปา) จากงบเหลือจ่ายค่าเช่าบริการ Inter net ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 59
13 ก.ค.64  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 59
13 ก.ค.64  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2564 58
7 ก.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ครูธุรการ ,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (9,000),ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 57
2 ก.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2564 59
2 ก.ค.64  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าจ้างกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 58
29 มิ.ย.64  แจ้งตรวจสอบข้อมูล ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 1
25 มิ.ย.64  แจ้งแนวปฏิบัติการเสนอเอกสารเพื่อขอให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองในเอกสารทางการเงิน (กู้ยืมเงิน) ฉบับใหม่ 62
25 มิ.ย.64  แจ้งการเปลี่ยนแปลงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุ 58
25 มิ.ย.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 58
22 มิ.ย.64  บัญชีนวัตกรรมไทย 55
22 มิ.ย.64  ข่าวสาร ทางการเงิน 54
21 มิ.ย.64  ประชาสัมพันธ์ประเด็นความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 3
21 มิ.ย.64  การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 57
18 มิ.ย.64  แจ้งรายละเอียดกองบุญตามคุณธรรม น้ำใจงาม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 60
11 มิ.ย.64  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 56
10 มิ.ย.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการครูธุรการ, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 9,000 บาท/เดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 59
2 มิ.ย.64  แจ้งรายละเอียดการเบิกเงินค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ยาม , พนักงานพิมพ์ดีด, ธุรการโรงเรียน , ครูวิกฤต ,นักการภารโรง , ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 57
1 มิ.ย.64  ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญในสังกัดเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อและบุคลากรทางการศึกษา 3
31 พ.ค.64  - บัญชีนวัตกรรมไทย - ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 2
27 พ.ค.64  รายละเอียดประกอบการเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 108
24 พ.ค.64  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 106
24 พ.ค.64  แนวทางการดำเนินการ เบิกจ่ายเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 3 เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 102
24 พ.ค.64  แจ้งชะลอการออกหนังสือรับรองการหักเงิน ณ ที่จ่ายให้ธนาคาร 88
24 พ.ค.64  รายละเอียดการเบิกค่าไฟฟ้า (งวดที่1 ครั้งที่2) เพิ่มเติม 94
18 พ.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ครูธุรการ 9,000 , ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ประจำเดือน เมษายน 2564 57
14 พ.ค.64  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564 61
7 พ.ค.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินธุรการโรงเรียน ครูวิกฤต นักการภารโรง ประจำเดือน เมษายน 2564 54
7 พ.ค.64  รายละเอียดประกอบการเบิกเงิน ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2564 56
28 เม.ย.64  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2564 60
27 เม.ย.64  แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2564 (70%) 62
27 เม.ย.64  ขอให้ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคาร ตำแหน่ง พนักงานราชการ 2
27 เม.ย.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน เมษายน 2564 2
27 เม.ย.64  การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา 2
19 เม.ย.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินครูวิกฤต ประจำเดือน มีนาคม 2564 56
8 เม.ย.64  รายละเอียดเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการ ครูธุรการ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 56
7 เม.ย.64  รายละเอียดเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการ กลุ่มอัตราจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน มีนาคม 56
31 มี.ค.64  แจ้งนำส่งเงินผู้กู้ยืมเงิน คืนกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ) ด้วยตนเองในสิ้นเดือนมีนาคม 2564 113
29 มี.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2564 106
26 มี.ค.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 60
12 มี.ค.64  แจ้งการหักเงินและนำส่งเงินผู้กู้ยืมเงิน คืนกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 55
12 มี.ค.64  มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ของธนาคารออมสิน 59
9 มี.ค.64  รายละเอียดโอนเงินธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 58
2 มี.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 62
25 ก.พ.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 61
25 ก.พ.64  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทน กลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 58
15 ก.พ.64  งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 13
9 ก.พ.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม อัตรา 9,000 บาท/เดือน ประจำเดือน มกราคม 2564 56
29 ม.ค.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงิน ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน,ครูวิกฤต,นักการภารโรง,ครูวิทย์-คณิ,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน มกราคม 2564 110
26 ม.ค.64  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน มกราคม 2564 62
25 ม.ค.64  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2564 58
12 ม.ค.64  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 55
11 ม.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (9,000 บาท) 55
7 ม.ค.64  แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาค่าเช่าให้บริการสัญญาณ Internet 56
7 ม.ค.64  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ กลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 57
14 ธ.ค.63  รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 53
14 ธ.ค.63  ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป 56
9 ธ.ค.63  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 9,000 บาท/เดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 55
30 พ.ย.63  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ กลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 56
27 พ.ย.63  แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่2/2563 (70%) 57
27 พ.ย.63  รายละเอียดโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 55
26 พ.ย.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 2
24 พ.ย.63  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 58
18 พ.ย.63  รายละเอียดโอนเงินธุรการโรงเรียน15,000 บ. ครูวิกฤต นักการภารโรงฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 59
18 พ.ย.63  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือน ตุลาคม 2563 58
3 พ.ย.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิกค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน 15,000 บาทประจำเดือน กันยายน 2563 (ฉบับแก้ไข) 59
2 พ.ย.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 60
30 ต.ค.63  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมานักการภารโรง ประจำเดือน กันยายน 2563 56
30 ต.ค.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิก ธุรการโรงเรียน 15,000 บาท ประจำเดือน กันยายน 2563 2
24 ต.ค.63  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โอนวันที่ 22 ตุลาคม 2563 57
13 ต.ค.63  งบทดลองเดือนกันยายน 2563 56
7 ต.ค.63  หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 62
5 ต.ค.63  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กันยายน 2563 56
5 ต.ค.63  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/เดือน 56
30 ก.ย.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน กันยายน 2563 56
28 ก.ย.63  แจ้งโอนเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป นักเรียนยากจน โอนวันที่ 25,29 กันยายน 2563 16
26 ก.ย.63  แจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) ของสถานศึกษา จากงบคงเหลือจากค่าเช่าอินเทอร์เน็ตปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 60
23 ก.ย.63  ขยายเวลาพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกหนี้ทุกประเภทที่ได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 57
17 ก.ย.63  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินรายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 59
17 ก.ย.63  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1/63 ครั้งที่ 2 (30%) 58
16 ก.ย.63  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 57
10 ก.ย.63  รายงานงบทดลอง 58
2 ก.ย.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิก ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 60
2 ก.ย.63  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 2) 62
2 ก.ย.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 55
28 ส.ค.63  แจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)ของสถานศึกษา จากงบคงเหลือจากค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 58
20 ส.ค.63  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา,ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3
20 ส.ค.63  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2563 59
19 ส.ค.63  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 57
19 ส.ค.63  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์และครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 55
19 ส.ค.63  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 56
11 ส.ค.63  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,นักการภารโรง,ครูวิทย์-คณิต,ธุรการโรงเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 57
10 ส.ค.63  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/เดือน 56
10 ส.ค.63  รายงานงบทดลอง 55
5 ส.ค.63  แจ้งแนวปฏิบัติในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 60
3 ส.ค.63  แจ้งให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 60
30 ก.ค.63  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล เดือน กรกฎาคม (รอบ 2) 59
30 ก.ค.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 55
21 ก.ค.63  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทยและพื้นบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 58
17 ก.ค.63  แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 58
16 ก.ค.63  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน , ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ประจำเดือน มิถุนายน 2563 57
16 ก.ค.63  ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนดรีสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 57
15 ก.ค.63  รายงานงบทดลอง 58
14 ก.ค.63  O24รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 57
14 ก.ค.63  O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน 54
14 ก.ค.63  O22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 58
14 ก.ค.63  O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 54
14 ก.ค.63  O20รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 55
14 ก.ค.63  O19รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือนหรือไตรมาส 57
14 ก.ค.63  O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 56
30 มิ.ย.63  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 61
30 มิ.ย.63  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 (5 รายการ) โอนวันที่ 29 มิถุนายน 2563 , 1 กรกฎาคม 2563 56
30 มิ.ย.63  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน 70% ภาคเรียนที่ 1/2563 (2 รายการ) โอนวันที่ 29 มิถุนายน 2563 , 1 กรกฎาคม 2563 59
26 มิ.ย.63  รายละเอียดการโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 57
22 มิ.ย.63  แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2563 58
15 มิ.ย.63  รายงานงบทดลอง 55
12 มิ.ย.63  ประกาศราคาซื้อระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 59
10 มิ.ย.63  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 9,000 บาท 57
1 มิ.ย.63  แจ้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจ่าย 58
1 มิ.ย.63  แนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสาร การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 62
1 มิ.ย.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 61
25 พ.ค.63  แนวปฏิบัติการหักเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชำระหนี้ธนาคารและสถาบันทางการเงินต่าง ๆ จากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (ฉบับปรับปรุงใหม่ 25 พ.ค.2563) 54
18 พ.ค.63  รายละเอียดส่งคืนสมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา 60
15 พ.ค.63  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สปช 2/28 ชั้น4 และอาคาร 1 ชั้น3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14
15 พ.ค.63  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 17
15 พ.ค.63  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 56
13 พ.ค.63  รายงานงบทดลอง 56
8 พ.ค.63  แจ้งรายละเอียดเบิกเงินค่าจ้างตำแหน่งธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/เดือน ประจำเดือน เมษายน 2563 56
30 เม.ย.63  แจ้งรายละเอียดโอนเงิน พนักงานราชการ และลูกจ้างกลุ่มต่าง ๆ ประจำเดือน เมษายน 2563 57
17 เม.ย.63  แนวปฏิบัติการหักเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชำระหนี้ ธนาคารและสถาบันทางการเงินต่าง ๆ จากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covic-19) 55
17 เม.ย.63  แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประเดือน เมษายน 2563 56
15 เม.ย.63  แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2563 58
15 เม.ย.63  แบบฟอร์มติดใบเสร็จค่าเช่าบ้าน 58
13 เม.ย.63  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/เดือน ประจำเดือน มีนาคม 2563 56
13 เม.ย.63  รายงานการดำเนินการเบิกจ่ายงบครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้และครุภัณฑ์ห้องสมุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 56
10 เม.ย.63  แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง 57
10 เม.ย.63  แจ้งข้อมูลเพื่อการเตรียมการโครงการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในเดือนพฤษภาคม-กันยายน ปีงบประมาณ 2563 57
9 เม.ย.63  รายงานงบทดลอง 57
8 เม.ย.63  แจ้งมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารออมสิน 55
3 เม.ย.63  แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน ครูวิทย์-คณิต , นักการภารโรง 146 ราย , พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ประจำเดือน มีนาคม 2563 57
2 เม.ย.63  แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 57
1 เม.ย.63  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท 54
27 มี.ค.63  รายละเอียดการโอนเงินพนักงานราชการ, ธุรการโรงเรียน, ครูวิกฤติ,ยาม,พนักงานทำความสะอาด ประจำเดือน มีนาคม 2563 1
20 มี.ค.63  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2563 59
19 มี.ค.63  แจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2563 57
12 มี.ค.63  รายงานงบทดลอง 56
2 มี.ค.63  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน 9,000 ประเดือน มกราคม 2563 58
2 มี.ค.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ธุรการโรงเรียน ครูวิกฤต ครูวิทย์-คณิต พี่เลี้ยงเด็กพิการ นักการภารโรง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 56
27 ก.พ.63  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 57
17 ก.พ.63  รายงานงบทดลอง 58
14 ก.พ.63  แจ้งโอนเงินตกเบิก พนักงานราชการ เดือนตุลาคม 2562-มกราคม 2563 53
12 ก.พ.63  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562- มกราคม 2563 54
12 ก.พ.63  แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2563 57
3 ก.พ.63  แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม 2563 57
23 ม.ค.63  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ,ครูวิกฤต,ธุรการโรงเรียน,ครูวิทย์-คณิต,นักการภารโรง, พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 35
21 ม.ค.63  รายงานงบทดลอง 56
13 ม.ค.63  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 54
10 ม.ค.63  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 56
10 ม.ค.63  แจ้งรายละเอียดรายการหักเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการครู ประจำเดือน มกราคม 2563 (เฉพาะรายที่หักได้บางส่วนและหักไม่ได้เลย) 54
19 ธ.ค.62  รายงานงบทดลอง 57
12 ธ.ค.62  แจ้งรายละเอียดค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/เดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 58
3 ธ.ค.62  แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 60
25 พ.ย.62  แจ้งแนวทางการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 57
22 พ.ย.62  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน 59
14 พ.ย.62  แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 (70 %) 54
14 พ.ย.62  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท 51
31 ต.ค.62  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2562 55
30 ต.ค.62  แจ้งแนวปฏิบัติการเสนอขอหนังสือการรับรองการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ในการเสนอขอกู้เงินจากสถาบันทางการเงินต่าง ๆ (ฉบับใหม่) 58
19 ต.ค.62  รายละเอียดประกอบประจำเดือน ก.ย. ๒๕๖๒ 57
16 ต.ค.62  รายงานงบทดลอง 2
11 ต.ค.62  แจ้งแนวปฏิบัติการเสนอขอหนังสือรับรองการหักเงิน ณ ที่จ่าย ในการเสนอขอกู้เงินจากสถาบันทางการเงินต่างๆ (เพิ่มเติม) เอกสารดังแนบ 2
9 ต.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562 58
7 ต.ค.62  แนวปฏิบัติการเสนอขอหนังสือการรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ในการเสนอขอกู้เงินจากสถาบันทางการเงินต่างๆ 58
7 ต.ค.62  ข้อราชการการประชุมบุคลากร อัตราจ้าง 7 ตุลาคม 2562 57
2 ต.ค.62  รายละเอียดการเบิกค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า)เบิกเพิ่มเติม 59
2 ต.ค.62  รายละเอียดโอนเงิน อุดหนุนภาคเรียนปัจจัยพื้นฐานเด็กนักเรียนยากจน ค่าหนังสือเรียน 56
2 ต.ค.62  รายละเอียดเบิกเงินค่าจ้างนักการภารโรง ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562 58
1 ต.ค.62  รายละเอียดโอนค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กันยายน 2562 58
1 ต.ค.62  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ธุรการโรงเรียน ครูวิกฤติ พี่เลี้ยงเด็กพิการ นักการภารโรง 46 อัตรา ประจำเดือน กันยายน 2562 56
27 ก.ย.62  รายละเอียดการเบิกค่าสาธารณูปโภค(ค่าประปา) ปี 2562 งวดที่ 2 58
27 ก.ย.62  รายละเอียดการเบิกค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ปี 2562 งวดที่ 2 58
25 ก.ย.62  ขอแจ้งให้โรงเรียนนำส่งเงินทุกประเภท 59
17 ก.ย.62  รายงานงบทดลอง 55
16 ก.ย.62  แจ้งโอนเงินเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) 54
11 ก.ย.62  แจ้งกำหนดการ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 55
3 ก.ย.62  แจ้งโอนเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) งวดที่ 1 ปี 2562 56
2 ก.ย.62  แจ้งกำหนดการ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 59
30 ส.ค.62  แจ้งโอนค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562 รอบที่ 2 (ธนาคารกรุงไทย) 122
30 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาน ประจำปี 2562 รอบที่ 2 (ต่างธนาคาร) 101
30 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (เพิ่มเติม) 97
29 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 136
23 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2562 57
23 ส.ค.62  แจ้งโรงเรียนตรวจสอบ ข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) จากงบค่าเช่า Inter net ในการจัดสรรครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 54
15 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2562 (30%) 58
14 ส.ค.62  รายงานงบทดลองประจำเดือน 58
14 ส.ค.62  การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (Inter net) ครั้งที่ 1 58
8 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 58
7 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 57
6 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 55
6 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือน เมษายน 2562 55
6 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน 9,000บาท ประจำเดือน มีนาคม 2562 56
6 ส.ค.62  ขอเชิญประชุมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 59
2 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (บัญชีเงินอุดหนุน ธ.กรุงไทย) 58
2 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (บัญชีเงินอุดหนุน ธ.ออมสิน) 54
2 ส.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (บัญชีเงินอุดหนุน ธกส.) 58
31 ก.ค.62  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 57
30 ก.ค.62  แจ้งมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 59
26 ก.ค.62  แจ้งกำหนดการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 59
26 ก.ค.62  รายงานงบทดลอง 2
25 ก.ค.62  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 2
24 ก.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/เดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 58
23 ก.ค.62  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 57
23 ก.ค.62  เรียน ท่านประธานกลุ่ม CEO ทุกท่าน 57
22 ก.ค.62  รายละเอียดผู้ค้างจ่าย (ออมทรัพย์) พนักงานราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 58
18 ก.ค.62  เงินออมทรัพย์จ่ายคืน พนักงานราชการ 58
15 ก.ค.62  แนวทางการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ กรณีโรงเรียนมีงบประมาณ ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตคงเหลือ ปีงบประมาณ 2562 55
12 ก.ค.62  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 55
12 ก.ค.62  คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 57
10 ก.ค.62  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 53
9 ก.ค.62  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 59
9 ก.ค.62  รายงานผลการดำเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 56
9 ก.ค.62  รายงานสถานะก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 57
9 ก.ค.62  รายงานแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 57
8 ก.ค.62  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน(รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ 2562 57
4 ก.ค.62  รายงานข้อมูลโรงเรียนที่เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5 58
28 มิ.ย.62  รายละเอียดโอนเงินการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2562 98
28 มิ.ย.62  แจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน,ครูวิกฤต,ครูวิทย์-คณิต,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,นักการภารโรง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 60
24 มิ.ย.62  เตรียมประเมิน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 60
18 มิ.ย.62  รายงานงบทดลองประจำเดือน 56
17 มิ.ย.62  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 58
17 มิ.ย.62  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 58
17 มิ.ย.62  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 56
4 มิ.ย.62  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 61
31 พ.ค.62  แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 60
30 พ.ค.62  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน 2
30 พ.ค.62  รายงานข้อมูลโรงเรียนที่เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 1
30 พ.ค.62  แนวทางการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 63
29 พ.ค.62  ขอเชิญประชุมบุคลากรเกี่ยวกับการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต 54
27 พ.ค.62  แจ้งแนวทาง ดำเนินการส่งเอกสารเบิกเงินประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2562 56
23 พ.ค.62  รายละเอียดประกอบการขอเบิก ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน 15,000 บ. ประจำเดือน เม.ย.62 2
17 พ.ค.62  รายงานงบทดลอง เม.ย.62 58
2 พ.ค.62  ส่งคืนเอกสารการเบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 57
1 พ.ค.62  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2562 58
30 เม.ย.62  รายงานข้อมูลโรงเรียนที่เบิกจ่าย ค่าเช่า Internet 1 ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 88
30 เม.ย.62  แจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน ของบุคลากรกลุ่มพนักงานและลูกจ้าง เดือน เมษายน 2562 54
30 เม.ย.62  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ครูวิทย์-คณิต นักการภารโรง ครูพี่เลี้ยงฯ ประจำเดือน เมษายน 2562 รายละเอียดแนบ 58
29 เม.ย.62  ขอสำเนาหน้าบัญชี 2
26 เม.ย.62  ขอเชิญประชุมบุคลากรโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 110
20 เม.ย.62  รายงานงบทดลอง มี.ค.62 61
11 เม.ย.62  การรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 55
3 เม.ย.62  รายงานข้อมูลโรงเรียนที่เบิกจ่าย ค่าเช่า Internet 1 ปีงบประมาณ 2562 53
2 เม.ย.62  รายละเอียดการโอนเงินพนักงานราชการและกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2562 62
26 มี.ค.62  รายงานงบทดลอง เดือน ก.พ.62 1
26 มี.ค.62  แจ้งข้อมูลข้าราชการและบำนาญที่ค้างชำระ ชพค./ชพส. เดือน กุมภาพันธ์ 2562 136
22 มี.ค.62  การรายงานข้อมูล ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 54
22 มี.ค.62  รายงานข้อมูลโรงเรียนที่เบิกจ่าย ค่าเช่า Internet 1 ปีงบประมาณ 2562 59
21 มี.ค.62  แจ้งขอเชิญประชุมบุคลากรโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 40
20 มี.ค.62  แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูล การก่อหนี้ การเบิกจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 57
14 มี.ค.62  รายละเอียดโอนเงิน เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2562 ปีการศึกษา 2562 (70%) 58
13 มี.ค.62  ตรวจสอบเงินประกันสัญญา 59
9 มี.ค.62  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินธุรการโรงเรียน อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 59
6 มี.ค.62  โครงการเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานคลัง เขต 3 58
6 มี.ค.62  แจ้งโรงเรียนประสาน แก้ไขเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 58
1 มี.ค.62  บัญชีรายชื่อสมาชิกที่ค้างชำระ ชพค.-ชพส. สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 58
1 มี.ค.62  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 56
28 ก.พ.62  แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 111
28 ก.พ.62  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 2
28 ก.พ.62  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานเด็กนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561 98
26 ก.พ.62  แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นให้บริการของสำนักงานคลัง เขต 3 (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ)ที่จะเกษียณอายุราชการ 1 ต.ค.2562 1
21 ก.พ.62  รายงานงบทดลอง เดือน ม.ค.62 56
15 ก.พ.62  แจ้งโอนเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561 ปีการศึกษา 2561 57
13 ก.พ.62  แจ้งรายการนำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 56
13 ก.พ.62  แจ้งแนวปฏิบัติในการจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง 9,000 บาท) ปีงบประมาณ 2562 57
8 ก.พ.62  แจ้งให้โรงเรียนมารับเอกสาร กบข/กสจ. 55
29 ม.ค.62  แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ(ผู้ปฏิบัติงานธุรการ) 9,000 บาท 60
23 ม.ค.62  รายงานงบทดลองเดือนธ.ค.2561 59
23 ม.ค.62  การรายงานข้อมูลงบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่ายจากการทำสัญญา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 58
18 ม.ค.62  แบบฟอร์มการจ้าง การเบิกจ่ายธุรการโรงเรียน 9,000 ปี 2562 53
15 ม.ค.62  ขอเชิญประชุม ครูธุรการ กลุ่มทำสัญญาจ้าง 9,000 บาท 54
3 ม.ค.62  รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร-ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ธ.ค.2561 57
14 ธ.ค.61  รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561 54
11 ธ.ค.61  แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 58
27 พ.ย.61  แนวทางการเช่าให้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 56
27 พ.ย.61  แจ้งการโอนค่าเช่าบ้านประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 64
27 พ.ย.61  แจ้งรับเงินเดือนใหม่ และเงินตกเบิก 56
27 พ.ย.61  การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 58
23 พ.ย.61  เชิญประชุมการเช่าอินเตอร์เน็ตปีงบประมาณ 2562 54
19 พ.ย.61  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (70%) 60
15 พ.ย.61  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 57
13 พ.ย.61  ตัวอย่าง สัญญาเช่าอินเตอร์เน็ต 57
1 พ.ย.61  แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ต.ค.2561 57
20 ต.ค.61  รายงานงบทดลอง ก.ย. 2561 56
12 ต.ค.61  ส่งแบบรูปรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 57
5 ต.ค.61  ขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีโอนทรัพย์สินคุณภาพดี 59
5 ต.ค.61  การพัฒนาการบริหารหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ 55
5 ต.ค.61  การตรวจสอบสภาพที่ดินราชพัสดุและอาคารราชพัสดุที่มิได้ใช้ประโยชน์ 104
28 ก.ย.61  แจ้งโอนเงิน ขอเบิกเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครั้งที่ 5 58
28 ก.ย.61  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินชำระค่าไฟฟ้า ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 57
28 ก.ย.61  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน กันยายน 2561 59
22 ก.ย.61  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 4411 16
22 ก.ย.61  แจ้งโอนเงินให้ข้าราชการที่ขอเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 กรณีสำรองเงินไปอบรม ครั้งที่ 4 55
19 ก.ย.61  แจ้งให้ข้าราชการครู รับรองเอกสาร การขอเบิกเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 56
17 ก.ย.61  รายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2561 56
17 ก.ย.61  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561/ว4236 ครั้งที่ 1065 (งบดำเนินงาน) 54
14 ก.ย.61  แจ้งโอนเงิน ให้ข้าราชการที่ขอเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 กรณีสำรองเงินไปอบรม ครั้งที่ 3 59
14 ก.ย.61  แจ้งการโอนเงิน ข้าราชการครูในการเดินทางไปราชการ ในรุ่นที่ 12 วันที่ 15-16 กันยายน 2561 57
13 ก.ย.61  แจ้งให้ข้าราชการครู แก้ไขเอกสารขอเบิกเงินในการเดินทางไปราชการ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 57
13 ก.ย.61  แจ้งกำหนดวันเวลาการส่งเอกสารขอเบิกเงินราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 58
12 ก.ย.61  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2561 62
7 ก.ย.61  แจ้งโอนเงินให้ข้าราชการที่ขอเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 กรณีสำรองเงินไปอบรม ครั้งที่ 2 15
6 ก.ย.61  การขอรับเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 2
6 ก.ย.61  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 55
6 ก.ย.61  แจ้งกรณีไม่สามารถเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 11 วันที่ 8-9 กันยายน 2561 56
5 ก.ย.61  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 898 55
5 ก.ย.61  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 977 60
30 ส.ค.61  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 966 113
30 ส.ค.61  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 858 21
30 ส.ค.61  แจ้งวิธีปฏิบัติในการส่งเอกสารเบิกเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กรณีสำรองเงินไปอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561 100
29 ส.ค.61  แจ้งกำหนดเวลา การส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินและส่งใช้เงินยืม เพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 111
29 ส.ค.61  เชิญประชุมรับฟังการจัดซื้อจัดจ้าง 1
29 ส.ค.61  แจ้งกรณี ไม่สามารถเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 10 วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ 57
23 ส.ค.61  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ค. 2561 14
23 ส.ค.61  ตัวอย่าง การส่งเอกสาร หลักฐาน ขอเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กรณี สำรองเงินไปอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561 57
23 ส.ค.61  แจ้ง กรณีไม่สามารถเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 9 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ได้ 57
16 ส.ค.61  แจ้งกรณีไม่สามารถเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 8 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ได้ 64
15 ส.ค.61  การขอรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online) 55
9 ส.ค.61  แจ้งกรณี ไม่สามารถเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 7 วันที่ 11-12 ส.ค.61 ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ 56
8 ส.ค.61  ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 55
7 ส.ค.61  แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 56
3 ส.ค.61  แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 774 59
3 ส.ค.61  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 748 57
3 ส.ค.61  แจ้งการโอนเงิน ข้าราชการครูในการเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 6 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 60
2 ส.ค.61  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 56
1 ส.ค.61  แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณทุกรายการ ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 4) 55
26 ก.ค.61  แจ้งโอนเงินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ อบรมรอบวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 และกรณีสำรองจ่ายไปก่อนรอบที่ 1 57
20 ก.ค.61  แจ้งกำหนดการส่งเอกสาร ขอยืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 57
19 ก.ค.61  แจ้งการโอนเงินข้าราชการครูในการเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 4 วันที่ 21-22 ก.ค.61 57
19 ก.ค.61  ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินของสถานศึกษา 56
19 ก.ค.61  แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณทุกรายการ ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 3) 58
17 ก.ค.61  โครงการอบรมหลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 60
16 ก.ค.61  แจ้งรายละเอียดโอนเงินอบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ รอบวันที่ 14-15 ก.ค.2561 59
13 ก.ค.61  แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2561 60
11 ก.ค.61  รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2561 รับแบบขอรับเงิน กสจ. 56
6 ก.ค.61  แจ้งแนวปฏิบัติในการส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมราชการ 55
5 ก.ค.61  แจ้งการโอนเงินข้าราชการครูในการเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 2 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 57
3 ก.ค.61  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 65
28 มิ.ย.61  แจ้งการโอนเงิน ข้าราชการครูในการเดินทางไปราชการ ในรุ่นที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.2561 จำนวน 82 ราย 56
28 มิ.ย.61  แจ้งรายละเอียดเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 55
27 มิ.ย.61  แจ้งรายละเอียดสิทธิของข้าราชการครูในการเดินทางไปราชการ รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.2561 จำนวน 81 ราย 54
21 มิ.ย.61  ขอความความอนุเคราะห์ประสานข้าราชการครู ตามรายชื่อที่แนบ ติดต่อ ธนาคารออมสินเพื่อประนอมหนี้ 61
20 มิ.ย.61  การเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ งบลงทุน (ทุกรายการ) ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) 58
15 มิ.ย.61  งบทดลอง พ.ค. 61 56
12 มิ.ย.61  แจ้งแก้ไขเอกสารประกอบ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ รายการคำสั่ง รร. 56
8 มิ.ย.61  แจ้งแนวปฏิบัติ การส่งเอกสารยืมเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 (ฉบับสมบูรณ์) 55
7 มิ.ย.61  เพิ่มเติมเอกสาร ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรมโครงการพัฒนาครู ปี 2561 56
7 มิ.ย.61  การติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลฯ (DLIT) 60
6 มิ.ย.61  แจ้งรับเช็คค่าปรับ 55
1 มิ.ย.61  เอกสารเพิ่มเติม โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561 57
1 มิ.ย.61  คู่มือ แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 55
1 มิ.ย.61  รายละเอียดประกอบการเบิกเงินกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 57
28 พ.ค.61  รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับเงินฯ เพิ่มเติม (ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2561) 60
25 พ.ค.61  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พ.ค.2561 โอนวันที่ 25 พ.ค.2561 61
25 พ.ค.61  แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน เม.ย.-พ.ค.2561 (โอนวันที่ 25 พ.ค.61) 57
24 พ.ค.61  แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 56
23 พ.ค.61  แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร (เพิ่มเติม) 58
23 พ.ค.61  แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการการศึกษาของบุตร 57
21 พ.ค.61  แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 547 (รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน) 56
16 พ.ค.61  รายงานงบทดลอง เมษายน 2561 49
15 พ.ค.61  ขอถอนเงินค้ำประกันสัญญา 56
7 พ.ค.61  แจ้งการ ดำเนินการส่งเอกสารเบิกเงินประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2561 39
3 พ.ค.61  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 493 50
2 พ.ค.61  แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 413 55
2 พ.ค.61  แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 423 5
2 พ.ค.61  แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 492 55
1 พ.ค.61  แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2561 61
26 เม.ย.61  แจ้งโอนเงินเดือนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ , ครูวิกฤติ ประจำเดือน เมษายน 2561 60
20 เม.ย.61  การติดตั้งครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา 55
20 เม.ย.61  ของดเบิกค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน เมษายน 2561 53
17 เม.ย.61  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน มี.ค.2561 56
10 เม.ย.61  รายงานงบทดลอง มีนาคม 2561 59
2 เม.ย.61  แจ้งรายละเอียดประกอบขอเบิกค่าตอบแทนและค่าครองชีพลูกจ้างกลุ่มงานต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 58
30 มี.ค.61  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2561 63
30 มี.ค.61  หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 1
27 มี.ค.61  รายละเอียดเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มี.ค.2561 (โอนวันที่ 27 มี.ค.2561) 3
27 มี.ค.61  โอนเงินค่าจ้างเหมาพาหนะรถรับ-ส่งนักเรียน โอนวันที่ 27 มี.ค.2561 2
26 มี.ค.61  หนี้ธนาคารออมสินสาขาขุนหาญ เดือน มี.ค.61 ไม่ได้หัก ณ ที่จ่ายให้ โปรดชำระอง 56
20 มี.ค.61  รายงานงบทดลอง ก.พ. 61 55
8 มี.ค.61  แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรายงานความเห็นไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลางตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 58
8 มี.ค.61  แจ้งรายละเอียดโอนเงินพนักงานราชการ และกลุ่มครูอัตราจ้างฯลฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 59
8 มี.ค.61  แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 17
27 ก.พ.61  แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 288 58
26 ก.พ.61  รายละเอียดเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 60
23 ก.พ.61  รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 1
15 ก.พ.61  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 58
14 ก.พ.61  แจ้งประชาสัมพันธ์กีฬา 5 เขตสัมพันธ์ 57
13 ก.พ.61  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 5 เขตสัมพันธ์ 56
9 ก.พ.61  แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ งบลงทุน (ทุกรายการ)ฯ (ครั้งที่2) 59
9 ก.พ.61  ขอให้โรงเรียนมารับเอกสาร กบข. และ กสจ. 56
6 ก.พ.61  แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2561 57
5 ก.พ.61  ขอเชิญประชุม โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 60
31 ม.ค.61  แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ, ครูอัตราฯลฯ ประจำเดือน ม.ค.2561 61
23 ม.ค.61  รายละเอียดโอนเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2/2560 (เพิ่มเติม) 59
18 ม.ค.61  รายละเอียดโอนเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 62
17 ม.ค.61  รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 58
16 ม.ค.61  สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลังฯ 60
16 ม.ค.61  สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฯ 58
8 ม.ค.61  แจ้งรายละเอียดประกอบการเบิกเงินพนักงานราชการ ธุรการโรงเรียนและกลุ่มลูกจ้างฯ ประจำเดือน ธ.ค.2560 17
4 ม.ค.61  แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ธ.ค.2560 59
29 ธ.ค.60  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 146 59
27 ธ.ค.60  รายงานงบทดลอง พ.ย. 60 58
27 ธ.ค.60  แจ้งรับเช็ค 59
15 ธ.ค.60  แจ้งโรงเรียนรับเงินรายได้ค่าขายแบบ 55
6 ธ.ค.60  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 56
30 พ.ย.60  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงิน กลุ่มพนักงานราชการฯ ธุรการฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 27
22 พ.ย.60  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 72 54
22 พ.ย.60  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 65 58
22 พ.ย.60  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 50 61
22 พ.ย.60  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 24 (งบลงทุน) 56
22 พ.ย.60  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 17 (งบลงทุน) 59
21 พ.ย.60  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 53
16 พ.ย.60  รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 56
14 พ.ย.60  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ต.ค.60 59
8 พ.ย.60  เรียนกลุ่มอัตราจ้างนักการภารโรง,ครูวิทย์-คณิต,กลุ่มพี่เลี้ยงเด็กพิการ 54
2 พ.ย.60  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนธุรการโรงเรีย , นักการภารโรง ประจำเดือน ต.ค.2560 58
31 ต.ค.60  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ต.ค.60 57
31 ต.ค.60  แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง) ครูวิกฤติประจำเดือนตุลาคม 2560 55
31 ต.ค.60  หมายเหตุประกอบงบทดลอง ก.ย.60 53
20 ต.ค.60  รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 61
6 ต.ค.60  โอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ส.ค.60 57
2 ต.ค.60  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กันยายน 2560 59
29 ก.ย.60  รายละเอียดประกอบการเบิกเงินพนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง) ประจำเดือน กันยายน 2560 54
28 ก.ย.60  รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 56
21 ก.ย.60  แจ้งโรงเรียนรับเช็คเงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมสร้างงานอาชีพฯ (งบจังหวัด) 56
13 ก.ย.60  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน 59
8 ก.ย.60  แจ้งให้สถานศึกษารายงานจำนวนครูที่เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 55
31 ส.ค.60  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 58
31 ส.ค.60  แจ้งการส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมราชการ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 56
22 ส.ค.60  การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 953 60
18 ส.ค.60  ขอเชิญประชุม (โรงเรียนที่ได้รับค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560่) 59
17 ส.ค.60  แจ้งโรงเรียนรับเช็คกรรมการสถานศึกษ ปีงบประมาณ 2560 63
16 ส.ค.60  รายงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 58
16 ส.ค.60  หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตรฯ 59
10 ส.ค.60  แจ้งประมาณการ ขอเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 56
7 ส.ค.60  เพิ่มเติม ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ 58
4 ส.ค.60  รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ก.ค.60 57
31 ก.ค.60  รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงิน ประจำเดือน ก.ค.60 59
26 ก.ค.60  เอกสารเพิ่มเติมขออนุมัติไปราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 55
26 ก.ค.60  เอกสารเพิ่มเติมระยะทางระหว่างจังหวัด ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 1
25 ก.ค.60  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 62
19 ก.ค.60  รายงานงบทดลอง มิ.ย.60 57
5 ก.ค.60  โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 56
12 มิ.ย.60  รายงานงบทดลองเดือน พ.ค.60 56
29 พ.ค.60  รายงานงบทดลอง เม.ย.60 58
26 เม.ย.60  รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 55
31 มี.ค.60  โอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 59
1 มี.ค.60  โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 61
1 ก.พ.60  โอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2560 57
1 ก.พ.60  โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ม.ค.2560 55
26 ม.ค.60  แจ้งการรับการเบิกจ่ายตรง มกราคม 2560 26
6 ม.ค.60  แจ้งโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ธ.ค.59 52
[ ปิด ]