ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2565
           

ด้วยสำนักการคลังและสินทรัพย์ ได้มีหนังสือแจ้งเวียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2565 รายละเอียดดังแนบ

นำเสนอเมื่อ 23 มี.ค.66 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 10 ครั้ง
  รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566
           

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70 %) โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 21 มีนาคม 2566 ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนเข้าบัญชีวันที่ 23 มีนาคม 2566 รายละเอียดดังแนบ

นำเสนอเมื่อ 22 มี.ค.66 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 24 ครั้ง
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2)
           
นำเสนอเมื่อ 22 มี.ค.66 โดย: มณรัตนา รุ่งวรานนท์ อ่านแล้ว: 34 ครั้ง

  เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
           

จังหวัดศรีสะเกษ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์วิสุทธิธรรมาราม (ป่าพระนารายณ์) บ้านพระนารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นำเสนอเมื่อ 22 มี.ค.66 โดย: พีระวรรณา เขียวหวาน อ่านแล้ว: 3 ครั้ง
  สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัตราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
           

สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัตราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นำเสนอเมื่อ 21 มี.ค.66 โดย: พีระวรรณา เขียวหวาน อ่านแล้ว: 5 ครั้ง
  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
           

ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

นำเสนอเมื่อ 21 มี.ค.66 โดย: นิศานาถ ทองทวี อ่านแล้ว: 38 ครั้ง

  การป้องกันและลดปัญหาการตกหล่นและออกกลางคันของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน "พาน้องกลับมาเรียน"
           

การป้องกันและลดปัญหาการตกหล่นและออกกลางคันของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน "พาน้องกลับมาเรียน"

นำเสนอเมื่อ 15 มี.ค.66 โดย: พชรวรรณ อ่านแล้ว: 22 ครั้ง
  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
           

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือสนับสนุนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นำเสนอเมื่อ 15 มี.ค.66 โดย: พีระวรรณา เขียวหวาน อ่านแล้ว: 5 ครั้ง
  รายละเอียดโอนเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ การศึกษาบุตร การรักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2566 โอนวันที่ 13 มีนาคม 2566
           

นำเสนอเมื่อ 15 มี.ค.66 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 23 ครั้ง