ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
           
นำเสนอเมื่อ 1 ธ.ค.66 โดย: มณรัตนา รุ่งวรานนท์ อ่านแล้ว: 22 ครั้ง
  ประชาสัมพันธ์การประกวดบทกวีไฮกุ
           

ด้วย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประจำประเทศไทย และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดการประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่น ให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านการประพันธ์ในรูปแบบบทกวีญี่ปุ่น ที่เรียกว่า “ไฮกุ” เพื่อชิงรางวัลโล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมทั้งทุนการศึกษา และใบประกาศเกียรติคุณจากสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประจำประเทศไทย และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพมหานคร พร้อมของที่ระลึกจากประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถด้านการประพันธ์ และการแสดงออกซึ่งความรู้ ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัว จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์การประกวดให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ ทั้งนี้ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเยาวลักษณ์ ใจดี สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๓๕ ๒๓๘๔ อีเมล์ yaowalak.kp97@jal.com

นำเสนอเมื่อ 29 พ.ย.66 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 5 ครั้ง
  รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
           
นำเสนอเมื่อ 27 พ.ย.66 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 80 ครั้ง

  การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๗
           

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นำเสนอเมื่อ 24 พ.ย.66 โดย: พีระวรรณา เขียวหวาน อ่านแล้ว: 82 ครั้ง
  กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
           

ด้วย สพฐ. แจ้งเรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นำเสนอเมื่อ 24 พ.ย.66 โดย: พีระวรรณา เขียวหวาน อ่านแล้ว: 7 ครั้ง
  ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน รายการ Thai PBS GirlsVolleyball Super Series 2023
           

การแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน รายการ Thai PBS GirlsVolleyball Super Series 2023 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2566 และถ่ายทอดสดทั้งสิ้น 5 ครั้ง ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00 - 16.00 น.

นำเสนอเมื่อ 23 พ.ย.66 โดย: นิศานาถ ทองทวี อ่านแล้ว: 20 ครั้ง

  ขอเชิญชมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
           

ขอเชิญชมการประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 13 -16 ธันวาคม 2566

นำเสนอเมื่อ 23 พ.ย.66 โดย: นิศานาถ ทองทวี อ่านแล้ว: 28 ครั้ง
  ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
           
นำเสนอเมื่อ 21 พ.ย.66 โดย: มณรัตนา รุ่งวรานนท์ อ่านแล้ว: 218 ครั้ง
  รับสมัครคัดเลือกฯ 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภาวิชาการระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ33
           
นำเสนอเมื่อ 20 พ.ย.66 โดย: มณรัตนา รุ่งวรานนท์ อ่านแล้ว: 77 ครั้ง