19 ก.ย.66 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัย (34)
  7 ก.ย.66 รายละเอียดโอนเงิน ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 6 กันยายน 2566 (57)
  23 ส.ค.66 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2566 (771)
  8 ส.ค.66 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566 (563)
  12 ก.ค.66 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Short Clip) (85)
  4 ก.ค.66 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบ "กองทุนช่วยเหลือนักเรียน" (85)
  30 มิ.ย.66 โครงสร้างการส่วนแบ่งราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ (107)
  28 มิ.ย.66 ข้อมูลผู้บริหาร (125)
  27 มิ.ย.66 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (96)
  27 มิ.ย.66 โครงสร้างหน่วยงาน (106)