27 ก.ค.65 8 วาระ ปีทองของการนิเทศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (20)
12 ก.ค.65 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (17)
11 ก.ค.65 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (9)
7 ก.ค.65 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 (23)
6 ก.ค.65 สถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสพป.ศรีสะเกษเขต1 (32)
1 ก.ค.65 ผลการสอบ O-NET ปี 2564 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (50)
30 มิ.ย.65 รายงานผลการดำเนินงานปี 2564 (10)
30 มิ.ย.65 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (41)
9 มิ.ย.65 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นผู้ปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านฮ่องแข้ดำ (64)
7 มิ.ย.65 ประกาศ รร.บ้านฮ่องแข้ดำ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ วันที่ 9 มิ.ย.65 (46)