26 ธ.ค.65 สถานศึกษาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (59)
  9 ธ.ค.65 รร.บ้านโนนเพ็ก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง (70)
  15 ม.ค.64 รร.ในสังกัด สพป.ศก.๑ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง (57)
  6 ม.ค.64 รร.บ้านก้านเหลือง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 (61)
  22 ธ.ค.63 โรงเรียนในสังกัด ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน (55)
  26 พ.ย.63 รร.ในสังกัด ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน (56)
  16 มิ.ย.63 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (56)
  21 ก.พ.63 โรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.1 แจ้งประกาศประกวดราคาก่อสร้าง (59)
  19 ส.ค.62 ประกาศโรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี (45)
  1 ส.ค.62 ประกาศขายพัสดุ ไม้ประดู่และไม้มะค่าโมง สพป.ศก.1 (59)