22 มี.ค.66 เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (3)
  21 มี.ค.66 สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัตราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 (5)
  15 มี.ค.66 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (5)
  1 มี.ค.66 ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อหน่วยงานในสังกัด (12)
  27 ก.พ.66 ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (3)
  22 ก.พ.66 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับกาารดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (14)
  21 ก.พ.66 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดที่สนใจร่วมส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ (4)
  16 ก.พ.66 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป. จำนวน ๓๓ แห่ง และ สพม. จำนวน ๕ แห่ง (15)
  15 ก.พ.66 จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อหน่วยงานในสังกัด จำนวน ๖ หน่วยงาน (7)
  10 ก.พ.66 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 (62)