25 ก.ค.66 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (53)
  30 มิ.ย.66 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (50)
  27 มิ.ย.66 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2565 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (17)
  27 มิ.ย.66 คู่มือดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบภัย 012 (10)
  27 มิ.ย.66 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน (18)
  27 มิ.ย.66 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน (12)
  23 มิ.ย.66 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน (29)
  22 มิ.ย.66 คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มนโยบายและแผน (23)
  15 ก.พ.66 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (68)
  8 ส.ค.65 (48)