10 ก.ค.67 ยกเลิกประกาศรายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ (40)
  10 ก.ค.67 ยกเลิกประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ (22)
  8 ก.ค.67 รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ (69)
  2 ก.ค.67 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบที่ 2) (281)
  25 มิ.ย.67 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 (318)
  14 มิ.ย.67 ประกาศตำแหน่งว่างและที่คาดว่าจะว่าง เพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2567 สังกัด สพป.ศรีสะเกษเขต 1 (283)
  14 มิ.ย.67 รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ (119)
  13 มิ.ย.67 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 (631)
  21 พ.ค.67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 (310)
  6 พ.ค.67 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2567 (637)