1 ธ.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (22)
  21 พ.ย.66 ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (218)
  20 พ.ย.66 รับสมัครคัดเลือกฯ 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภาวิชาการระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ33 (77)
  20 พ.ย.66 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนฯ 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน อ 48 (59)
  15 พ.ย.66 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (125)
  6 พ.ย.66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (131)
  3 พ.ย.66 รายชื่อผ่านการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ(นางนิลานันท์ สำเภา) (80)
  3 พ.ย.66 รายชื่อผ่านการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ(2 ราย) (61)
  3 พ.ย.66 รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (142)
  1 พ.ย.66 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นครูชำนาญการพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 (134)